• 1 wszp Bydgoszcz

  Przepis na posiłek z rana

  Off 10

  Przepis na posiłek z rana 2. Radzę rozpocząć dzień od posiłku, na który składają się białko (jaja, bekon, ser, ryby) oraz węglowodany (chleb, cukier, przetwory zbożowe). Pozwoli to utrzymać duże stężenie glukozy we krwi przez całe przedpołudnie. Śniadanie bogate w węglowodany i nic więcej bar|dzo szybko jest przekształcone w organizmie w glukozę we krwi i…

 • Wszp edu pl

  Opowiem wam historię o milionerze, który poświęcił swoje życie

  Off 7

  Opowiem wam historię o milionerze, który poświęcił swoje życie i fortunę na poszukiwanie największego na świecie filozofa. Zmarł nie urzeczywistniwszy swojego dążenia i pod bramami Nieba poprosił św. Piotra, aby ten udzielił mu odpowiedzi, której nie mógł znaleźć za życia. Święty pokazał w dół, na Ziemię, gdzie stary człowiek siedział przy warsztacie. „Oto człowiek, którego…

 • Wszp w Warszawie

  Lis-Turlejska i jej metoda

  Off 4

  Lis-Turlejska i jej metoda Modalna w pierwszej grupie wynosi 3-4 cechy podobne, a analogiczna modalna w grupie drugiej 7-8 cech. Są to różnice istotne. Metoda zastosowana przez Lis-Turlejską jest bardziej realistyczna: nie wymaga wprowadzania fikcyjnych danych o innych ludziach, co budzi opory etyczne. Jej wadą jest to, że •- w przeciwieństwie do metody Griffitta –…

 • Wszp Warszawa

  Lenistwo

  Off 10

  Lenistwo Leniwiec przyrównany będzie do krowiego nawozu, każdy, kto go uchwyci, otrząśnie rękę”4. Pozytywne skutki trudu ludzkiego i płynące z pracy korzyści zależą od samego człowieka, tzn. od jego pilności i zapobiegliwości. Zauważa to trafnie autor Księgi Przysłów: „Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają”5. Ale praca przynosi nie tylko korzyści…

 • Wszpwn kontakt

  Kształtowanie moralnej świadomości

  Off 9

  Kształtowanie moralnej świadomości Taka wizja ostatecznych celów współczesnej nauki przywodzi na myśl analogię programu, być może nazbyt minimalistycznego, lecz jakże adekwatnego w stosunku do obecnego kształtu ludzkiego świata, który przedstawił w swojej etyce Tadeusz Kotarbiński twierdząc, że nie jest człowieczym obowiązkiem moralnym przysparzanie szczęścia, jest nim natomiast redukowanie cierpień. Troska o kształt przyszłej rzeczywistości ludzkiej…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Krajowa Konferencja Lekarzy i Humanistów dobiegła końca

  Off 12

  Krajowa Konferencja Lekarzy i Humanistów dobiegła końca i nadszedł moment, w którym próbuje się czasem streszczać wypowiedzi uczestników, poddawać głosowaniu rezolucje, oceniać krytycznie wartość części lub całego spotkania. Tylko z ostatniego, przysługującego mi zwyczajowo, prawa będę próbował skorzystać i to mówiąc wyłącznie o pewnych formalnych niedoskonałościach zebrania. O streszczaniu referatów i głosów w dyskusji nie…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Kościół a praktyka rewolucyjna

  Off 3

  Kościół a praktyka rewolucyjna O tyle, że walka klas nie jest dla marksizmu metafizycznym celem samym w sobie, lecz tylko środkiem do wyzwolenia społecznego, zgodnie z misją dziejową proletariatu: klasy antagonistyczne nie będą zatem istniały wiecznie ulegnie więc także likwidacji proletariat jako klasa. Później kroić się może perspektywa braterstwa narodów powszechnego „kochajmy się”. Póki co,…

 • Wszp edu pl

  Istnieje związek pomiędzy tym, co matka je podczas ciąży

  Off 9

  Istnieje również związek pomiędzy tym, co matka je podczas ciąży, a rozwojem umysłu dziecka. Od trzech miesięcy przed narodzeniem do sześciu miesięcy po narodzeniu niemowlę jest bardzo wrażliwe na nie|dobory w odżywianiu. Uszkodzenie komórek mózgowych, które nastę|puje w wyniku braku wystarczającej ilości witamin w organizmie, bra| ku białka oraz innych niezbędnych pierwiastków, może okazać się…

 • Wszp w Warszawie

  Dylemat Sokratesa

  Off 6

  Jednym z dylematów współczesnego człowieka jest problem, który będę nazywał dylematem Sokratesa. Przyjąłem takie nazewnictwo nie dlatego, że filozof ten wahał się, czy poznawać siebie, ale dlatego, że w naszej kulturze z nazwiskiem Sokratesa wiąże się cała problematyka samopoznania. W dylemacie tym dane są dwie opcje: pierwszą z nich jest wybór wzoru osobowego człowieka hubrystycznego,…

 • Wszp Warszawa

  Dane empiryczne

  Off 4

  -3. Umiejętność czytania wcześniej niż jest to oczekiwane. -4. Schludnie wykonana praca pisemna. -5. Natychmiastowe zrozumienie, na czym polega problem. -6. Nieustanne zadawanie pytań.. -7. Okazywanie zainteresowania książkami i grami wymagającymi zręczności intelektualnej. -8. Umiejętność starannego rysowania lub dokładnego przerysowy|wania obrazków z książek. -9. Liczba wymyślonych zabaw lub opowiadań. -10. Pragnienie odkrywania możliwości, jakie leżą…

 • Wszpwn kontakt

  Farby i kredki dla dzieci

  Off 8

  Kredki powinny być trwałe, a kolory farbek intensywne – to podstawowa sprawa, ale obecnie bywa z tym różnie. Producenci nie zawsze odpowiednio podchodzą do swoich obowiązków i wypuszczają na rynek produkty niedostosowane jakościowo. Właśnie dlatego lepiej szukać czegoś dobrego, może nieco droższego, ale przystosowanego do współczesnych potrzeb i jednocześnie w ciekawym opakowaniu. Dzieciaki uwielbiają rysować…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Jak dobrać zabawki dla przedszkola?

  Off 6

  Jak dobrać zabawki dla przedszkola? Wielu osobom może wydawać się, że zakup zabawki dla przedszkoli jest sprawą błahą i mało problematyczną. W końcu sklepowe półki aż uginają się pod naporem różnego rodzaju artykułów przewidzianych dla najmłodszych. W istocie jednak, nasz wybór nie może być przypadkowy, a tym bardziej podyktowany aspektami finansowymi. Ważne jest zaopatrzenie w…

 • Edukacja i Nauka

  Grahame i jego historia

  Off 5

  Grahame i jego historia Grahame jest 4-letnim dzieckiem, które wykazuje nieprzeciętne zdolności w czytaniu. W wieku dwóch lat potrafił czytać na głos proste książki. Parę lat później czytał gazety, a nawet encyklopedie. Jest on czarującym, pewnym siebie dzieckiem, które ma dużą wiarę we własne możliwości kontrolowania wydarzeń. Usiadł chętnie do zabawy z kloc|kami, a rozmowę,…

 • Edukacja i Nauka

  Eksperymenty P. Archibalda i W. Griffitta

  Off 5

  Eksperymenty P. Archibalda i W. Griffitta Innymi słowy, pozytywna postawa wobec siebie zwiększa siłę związku między podobieństwem a sympatią. Przypuszczano, że samoakceptacja jest ważnym moderatorem. Osiągnięte wyniki badań są ze sobą sprzeczne. J. Karyłowsld (1975) wykazał, że stopień sympatii i życzliwości do partnera podobnego jest tym wyższy, im bardziej jednostka akceptuje siebie. W wypadku braku…

 • Edukacja i Nauka

  Sokrates – Wartości i dylematy

  Off 4

  Dylemat Sokratesa Wartości i dylematy. Życie ludzkie można opisać jako pasmo czynów, które prowadzą do pewnych wartości, takich jak dobra materialne, intelektualne i moralne. Człowiek dąży do ich zdobycia i pomnożenia. Życie jest jednak tak zawiłe i skomplikowane, że trudno jest pogodzić wszystkie wartości. Osiągnięcie pewnych z nich pociąga za sobą utratę innych dóbr. Ideai…

 • Edukacja i Nauka

  Dlaczego świat potrzebuje inteligentnych dzieci?

  Off 4

  Dlaczego świat potrzebuje inteligentnych dzieci? Jeżeli jesteście rodzicami dziecka poniżej 5. roku życia, to mogą nachodzić was wątpliwości, czy próby rozbudzenia jego umysłu leżą w dobrze pojętym jego interesie. Czy dziecko nie byłoby szczęśliwsze, gdyby pozwolono mu spokojnie przejść przez życie, przeciętnie uzdolnionemu, odnoszącemu skromne sukcesy? Czy nie czulibyście się mniej niepewni w obecności dziecka,…

 • Edukacja i Nauka

  Deformacja powierzchniowa – atrybucja egoistyczna

  Off 5

  Deformacja powierzchniowa – atrybucja egoistyczna Iluzje sprawstwa występują również w sytuacjach losowych, w których jednostka nie ma obiektywnie żadnego wpływu na zdarzenia. Wynik gry w loterię, pogoda i różnorodne zjawiska przyrody są zdeterminowane przez czynniki nie podlegające ludzkiej kontroli. Mimo to hubrysta uważa, że jest częściowym lub całkowitym sprawcą takich zdarzeń. Sądzi, że układy obiektywnie…

 • Edukacja i Nauka

  Darzenie sympatią ludzi podobnych do nas

  Off 3

  Darzenie sympatią ludzi podobnych do nas Włączenie go do teorii samowiedzy znacznie wzbogaca jej korpus podstawowych twierdzeń. Jak można wyjaśnić tę prawidłowość, która jest niezgodna z poglądami potocznymi? Nie umiemy odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Psychologowie sformułowali kilka hipotez eksplanacyjnych. Pierwsza z nich ma charakter funkcjonalny. Zgodnie z nią ludzie podobni do określonej osoby są…

 • Edukacja i Nauka

  Empiryczne dane

  Off 5

  Dane empiryczne Przykład tego najgorszego, co mogło się stać, ujawniono w Wielkiej Brytanii parę lat temu, kiedy chłopiec, którego iloraz inteligencji poz|walał zaliczać go do geniuszy, został skierowany do domu dla dzieci nieprzystosowanych. Jego matka wyjaśniła: „Nie był łubiany przez swoich nauczycieli, a większość z nich uważała go za cholerny kłopot, ponieważ on uważał, że…

 • Edukacja i Nauka

  CZŁOWIEK TWORZY SAM SIEBSE WŚRÓD INNYCH I DLA INNYCH

  Off 4

  CZŁOWIEK TWORZY SAM SIEBSE WŚRÓD INNYCH I DLA INNYCH Temat obecnej konferencji traktowany dosłownie i w oderwaniu od wygłoszonych referatów i głosów w dyskusji mógłby sugerować, że jednostka ludzka istotnie tworzy sama siebie, tzn. w oderwaniu od świata, w którym przypadło jej żyć. O tym, że taka interpretacja problemu jest błędna, w tym gronie nie…

 • Edukacja i Nauka

  Człowiek samowiedny

  Off 6

  Człowiek samowiedny Koncepcja alternatywna. Człowiek hubrystyczny jest człowiekiem realnym zarówno przekazy historyczne, jak i literatura piękna oraz badania empiryczne wykazują, że wielu ludzi przypisuje sobie nieprzeciętną osobowość i nieprzeciętne dokonania, że broni nierealistycznego obrazu „ja” za pomocą, metod totalitarnych. Takie zachowanie odnosi się do różnych tradycji kulturowych i do różnych okresów historycznych, W poprzedniej części…

 • Edukacja i Nauka

  Człowiek hubrystyczny a strategie represyjne

  Off 4

  Człowiek hubrystyczny a strategie represyjne Słowem, pozytywnie wzmacnia swoich największych wrogów. Nie są to zachowania irracjonalne wiadomo bowiem, że nagrody często zmieniają postawy i poglądy ludz-kie. Prawdopodobnie człowiek hubrystyczny częściej stosuje strategie represyjne. Udziela kar i nagan. Ucieka się do sankcji administracyjnych. Chciałbym zilustrować takie postępowanie przykładem historycznym. Bucharin, jeden z najwybitniejszych rewolucjonistów, w następujących…

 • Edukacja i Nauka

  Człowiek hubrystyczny – opis

  Off 6

  Człowiek hubrystyczny – opis R można nazwać nadwyżką ocen pozytywnych w obrazie „ja”. Jest ona miarą deformacji wiedzy o sobie. Trudno jest powiedzieć jednoznacznie, jak duże musi być R, aby zaliczyć jednostkę do klasy ludzi hubrystycznych. Kryterium to zależy bowiem od stereotypów kulturowych i aktualnej sytuacji społecznej, w której jednostka działa. W każdym razie można…

 • Edukacja i Nauka

  Co samo dziecko mówi o sobie?

  Off 4

  Poniżej przytaczam urywek rozmowy, którą niedawno przeprowadziłem. -„Dlaczego sądzisz, że nie mogłabyś rozwiązać tego zadania z klockami?” -„Ponieważ jestem głupia. Jestem naprawdę głupia.” -„Czy naprawdę tak myślisz?” -„Pewnie, że tak. Nie mam wcale rozumu. Po prostu głupia… no wiesz. To wszystko.” Bardzo ponury obraz własnego „ja”. Jestem pewien, że zgodzicie się ze mną, zwłaszcza jeżeli…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Osobiste doświadczenia w indywidualnym rozwoju psy­chicznym

  Off 5

  Osobiste doświadczenia w indywidualnym rozwoju psy­chicznym Zastanówmy się teraz nad pytaniem: W jaki sposób dzieci rozwijają te różnorodne relacje? Kiedy mówimy o dojrzewaniu i kolejnych, wspólnych dla wszystkich fazach rozwoju, zakładamy pewien wrodzony po­tencjał, pewien wewnętrzny „rozkład jazdy” i wyznaczony tor, które wskazu­ją nam, kiedy i w jakim kierunku się poruszamy. Jednak wszyscy wiemy, że…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Jak ważna jest nasza opieka dla rozwoju dziecka

  Off 6

  Jak ważna jest nasza opieka dla rozwoju dziecka Czasowa opieka jest jednak ważna nie tylko dla naszych małych pod­opiecznych. Jest ona ważna również dla nas, czasowych opiekunów. Kiedy zastępujemy rodziców, wchodzimy z dzieckiem w bardzo zażyły kontakt, co dostarcza nam wyjątkowej sposobności obserwowania go, badania i rozu­mienia. Przyjrzyjmy się zatem bliżej i prześledźmy przebieg zależności…

 • Wszp edu pl

  Fale dojrzewania

  Off 5

  Fale dojrzewania Kiedy jesteśmy z dzieckiem od momentu jego urodzenia i mamy możli­wość śledzenia rozwoju jego relacji codziennie, aż do dorosłości, niemal każ­dego dnia dostrzegamy zmiany. Widzimy, jak nowe sposoby wchodzenia w relacje na początku pojawiają się sporadycznie, potem stopniowo stają się coraz częstsze, by w końcu przeważyć nad wcześniejszym ich rodzajem na podobieństwo dużej…

 • Wszp edu pl

  Zdolność utrzymania relacji

  Off 3

  Zdolność utrzymania relacji Dziecko kiedy dorośnie i pójdzie do szkoły jest gotowe do relacji polegającej na wspólnej pracy z na­uczycielem, z entuzjazmem uczy się czytać i liczyć, akceptuje sytuację, w któ­rej nauczyciel zajmuje się wszystkimi dziećmi w klasie, a nie wyłącznie nim, i bez problemu potrafi czekać kilka godzin na matkę czy też na obiad….

 • Wszp w Warszawie

  Opieka ,,na godziny”

  Off 5

  Opieka ,,na godziny” Często uważa się, że praca czasowego opiekuna jest błaha i nie wymaga żad­nych kwalifikacji; prawdopodobnie dlatego każdy z nas kiedyś miał z nią do czynienia. Jeśli wydaje się, że wszystko jest w porządku, uważamy się za do­brych opiekunów. Jeśli zaś, co zdarza się znacznie częściej, sprawy nie ukła­dają się najlepiej, my możemy…

 • Wszp w Warszawie

  Przechować w sobie

  Off 5

  Przechować w sobie Wiele matek bardzo chciałoby całkowicie poświęcić się opiece nad swo­im niemowlęciem. Cierpią i tęsknią za dzieckiem, kiedy muszą na jakiś czas je opuścić. Obawiają się, że ono też cierpi z powodu ich nieobecności i przy­gnębia je niemożność zmiany sytuacji. Bywają też matki, które nie muszą cho­dzić do pracy, ale czują się źle…

 • Wszp Warszawa

  Nieporozumienia co do rodzaju relacji

  Off 3

  Nieporozumienia co do rodzaju relacji Zazwyczaj jeszcze mniej jasne jest dla nas to, jak dziecko rozumie swoją relację z nami; na przykład, może nas nie interesować i wtedy nie staramy się odkryć, czy pięciolatek, który przychodzi do naszej grupy zajęciowej, oczekuje od nas, żebyśmy zachowy­wali się jak jego nauczyciel, opiekun czy rodzic, a jeśli nawet…

 • Wszp Warszawa

  Różne związki z ludźmi

  Off 6

  Różne związki z ludźmi W każdym z nich nasz partner podobnie jak my rozumie związek i przez swój współ­udział przyczynia się do jego podtrzymywania. Jaki dokładnie jest jego (lub jej) udział, zależy od typu relacji, czasem od wzajemnych uzgodnień partne­rów albo też od zwyczajów obowiązujących w społeczeństwie, do którego na­leżą. Relacja mąż – żona istnieje…

 • Wszpwn kontakt

  Obdarzenie miłością

  Off 3

  Obdarzenie miłością Na podstawie fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka matka może ocenić, czy „wykonanie planu” przebiega prawidłowo. Jest dobrym znakiem, kiedy około połowy pierwszego roku życia dziecko rozwija przywiązanie do osoby matki, rozpoznaje ją, poszukuje jej i stopniowo coraz bardziej reaguje na jej odejście i nieobecność. Empatyczna matka rozpoznaje i rozumie sposo­by reagowania swego dziecka….

 • Wszpwn kontakt

  Różne rodzaje relacji

  Off 4

  Różne rodzaje relacji Gdyby ktoś zapytał, o nasze doświadczenia z dziećmi, zapewne pomyśleli­byśmy o różnych możliwych rodzajach kontaktu, jakie mogliśmy mieć z nimi: jako opiekunowie, wychowawcy, bibliotekarze w bibliotece dla dzieci, dru­howie na obozach, nauczyciele, pediatrzy, pielęgniarki dziecięce. Niektórzy z nas pracowali w przedszkolu lub innym ośrodku opieki dziennej, bawili się z dziećmi z sąsiedztwa,…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wzajemne ukierunkowywanie i wspieranie

  Off 4

  Wzajemne ukierunkowywanie i wspieranie Konflikt poznawczy nie tworzy form operacji, ale doprowadza do utraty równowagi, co czyni koniecznym pojawienie się aktywności poznawczej; w ten sposób konflikt poznawczy przydziela specjalną rolę czynnikowi społecznemu jako jednemu spośród wielu prowadzących do rozwoju umysłowego. Konflikt społeczno-poznawczy można obrazowo porównać do katalizatora w reakcji chemicznej: w ogóle nie jest obecny…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Zbudowanie teorii rozwoju poznawczego

  Off 8

  Zbudowanie teorii rozwoju poznawczego Okazuje się, że twierdzenie Perret-Clermont, mówiące, iż konflikt poznawczy jest mediatorem pomiędzy interakcją rówieśników a reorganizacją poznawczą, można najlepiej przetestować w sytuacjach, w których prawdopodobne są jawne przejawy konfliktu. Wydaje się, że sytuacje takie zachodzą, gdy dzieci mają dostęp do dużej liczby danych empirycznych, gdy dane te wskazują na przynajmniej dwa…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  WszPziu

  Off 41

  Wyższa szkoła zarządzania personelem Do zarządzania ludźmi trzeba mieć wysokie kompetencje. Jest to skomplikowane i wymaga doświadczenia od osoby, która podejmuje się zarządzać personelem. Oprócz doświadczenia, które nabywamy z wiekiem warto umieć także trochę teorii. Dlatego też powstała Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, w skrócie WSZP. W tej szkole wyższej nauczymy się wszystkiego, co w teorii…

 • Wszpwn kontakt

  2 wszp facebook

  Off 56

  Interesują Cię interdyscyplinarne studia? Wybierz WSZP! Coraz większa rzesza studentów decyduje się podejmować kierunki interdyscyplinarne łączące wiedzę z różnych obszarów. Na uniwersytetach za prestiżowe uważane są miedzywydziałowe studia, na których można realizować jednocześnie kilka kierunków studiów. Wymaga to olbrzymiego nakładu pracy i zaangażowania. Harmonogram zajęć jest ustalany indywidualnie pod okiem tutora. Czy jednak nie jest…

 • Wszp Warszawa

  Wszp Umk

  Off 44

  Zarządzanie personelem – gdzie się tego nauczyć? Zarządzanie personelem to podstawowe zadanie kadry kierowniczej. opanowanie tej sztuki gwarantuje sukces w pracy, wprowadzeni firmy. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem jest miejscem, gdzie opanujesz te umiejętności. Nauczysz się delegować zadania, motywować pracowników, poznasz zasady kontroli i wywierania wpływu. Te umiejętności są niezbędne do kierowania zespołem. Celem nauki w…

 • Wszp w Warszawie

  WszPWN

  Off 19

  Wyższa szkoła zarządzania personelem Wyższa szkoła zarządzania personelem jest to niepaństwowa, zawodowa szkoła wyższa. Rok założenia szkoły to 2001 rok. Swoją siedzibę ma w Warszawie. WSZP oferuje studia dwuzawodowe, ukończenie dwóch kierunków w zaledwie 4 lata. Studia mogą się też odbywać na odległość lub tradycyjnie, a wszystko to w atrakcyjnej cenie. Uczelnia ta nie posiada…

 • Wszp edu pl

  WszPlock

  Off 60

  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – co i jak Czym jest WSZP i czego możemy się tam nauczyć? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu. Niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa, założona w 2001 roku w Warszawie przez mgr inż. Janusza Przepiórskiego . Ulokowana jest na ulicy Ludwika Hirszfelda 11. Uczelnia posiada trzy kierunki kształcenia na poziomie studiów I…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  1 wszp Bydgoszcz

  Off 71

  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Powstała w 2001 roku prywatna uczelnia z prawem do prowadzenia trzech kierunków: socjologii, bezpieczeństwa narodowego i zarządzania. Od 2012 roku szkoła otrzymała pozwolenie na działalność nieokreśloną czasem, co jednocześnie zwolniło ją z meldowania się co pięć lat do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu przedłużenia zezwolenia. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wszp Warszawa opinie

  Off 89

  Droga do sukcesu Każda Wyższa Szkoła ma swoją specjalizację – swój kierunek, który prowadzi najlepiej i tym właśnie wyróżnia się spośród innych szkół na rynku. Dzisiaj wielu studentów bardzo zwraca na to uwagę, wybierając swoją przyszłą uczelnię. Wyższa szkoła zarządzania personelem uczy właśnie tego, jak zarządzać personelem. W dzisiejszych czasach zarządzanie ma ogromne znaczenie, ponieważ…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wszp edu pl w Warszawie

  Off 61

  Sukces w życiu Wiele młodych lub starszych osób marzy aby odnieść sukces w życiu. Niektórzym kojarzy się, że jak ktoś jest bardzo bogaty, wykształcony i atrakcyjny to odniósł sukces w życiu. Ale często takie osoby popadają w depresje, ponieważ większość rzeczy robili dla kogoś, a nie to co podpowiada im serce. Na co więc warto…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Akademia przyszłości logowanie

  Off 97

  WSZP Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (WSZP) to oferta dla wszystkich, którzy chcieliby studiować i podnosić swoje kwalifikacje. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że zarządzanie ludźmi to nie jest sprawa łatwa. Przekonało się już o tym gros osób. No cóż, czasami jakieś kwestie tylko z pozoru wydają się proste, a po bliższym przyjrzeniu się poszczególnym zagadnieniom, okazuje…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wyższa szkoła zarządzania personelem w Warszawie opinie

  Off 63

  Wybieranie kierunku życiowego Przed każdą młodą osobą jest ważna decyzja do podjęcia. Dotyczy tego, jaki kierunek obrać w swoim życiu. Każdy z nas musi pracować, żeby żyć, ale warto pomyśleć, już wcześniej co zrobić, żeby praca sprawiała nam radość. Co musimy wziąć pod uwagę wybierając kierunek? Na pewno nie kierujmy się tylko tym, gdzie idą…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wyższa szkoła zarządzania personelem opinie

  Off 87

  Nauka Wiele młodych osób, które kończą szkołę średnią, zastanawia się jaką drogą podążać. Czy iść na przykład na studia, czy zdecydować się na wyjazd za granicę w celu odłożenia pieniędzy, a może pozostać w Polsce i spróbować osiągnąć jakiś sukces w naszym kraju. Jest to dylemat większości z nas, który nie tylko siedzi w głowie…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wyższa szkoła zarządzania personelem w Warszawie

  Off 52

  Po co wiedza o zarządzaniu personelem? Czasy, kiedy przedsiębiorstwami rządziły wszechwiedzące panie kadrowe powoli odchodzą do lamusa. Teraz całość procesów zarządzania personelem trudno skupić w rękach jednej osoby. Funkcje w firmowych działach human resources są coraz węższymi specjalizacjami. Możesz zagłębić się w nie na uczelni do tego wykwalifikowanej. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem to tego typu…

 • Wszp Warszawa

  Teoria samowiedzy: osiągnięcia i perspektywy

  Off 35

  W książce tej przedstawiłem zarys teorii samowiedzy, której przedmiotem jest badanie struktury, dynamiki i funkcji informacji, jakie jednostka posiada o swojej osobie. Teoria ta, będąca w opozycji do psychoanalitycznych i fenomenologicznych koncepcji „ja”, wyrasta z poznawczej wizji człowieka, zgodnie z którą jest on samodzielnym układem informacyjnym, którego działania ukierunkowane są na określone wartości (cele). Działania…

 • Wszp w Warszawie

  Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej

  Off 18

  Chcemy to umożliwić wydając nadesłane referaty i głosy w dyskusji drukiem i uczynimy to tym rychlej, im prędzej mówcy przyślą nam maszynopisy swoich wypowiedzi. Dziękujemy im z góry. A kiedy już dziękujemy, to chciałbym to czynić w swoim imieniu i w imieniu tych uczestników konferencji, którzy mnie o to prosili. Dziękuję więc przede wszystkim Towarzystwu…

 • Wszp edu pl

  Zjawisko faworyzacji subiektywnej

  Off 126

  W kontaktach z rówieśnikami i przyjaciółmi człowiek dostrzega swą odrębność i niepowtarzalność. Przypisuje innym cechy, których sam nie posiada. Jak powiedziałem poprzednio, takie postępowanie rodzi często zjawisko faworyzacji subiektywnej. Ogólnie rzecz biorąc, realistyczna ocena siebie ułatwia realistyczną ocenę innych i wzbudza szacunek otoczenia. Samowiedność wpływa na akceptację jednostki przez otoczenie. Jak już stwierdziłem, człowiek hubrystyczny,…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Zbiegi stosowane przez psychologów

  Off 34

  Gdyby zawsze informowali oni o prawdziwym celu eksperymentu, gdyby nie uciekali się do niewinnego podstępu, gdyby zrezygnowali z błędnych ocen, to nie mogliby osiągnąć planowanych celów współczesna wiedza o samopoznaniu niewiele różniłaby się od wiedzy dziewiętnastowiecznej. Odkrywanie ludzkiej osobowości wiąże się z pewnymi kosztami. Zresztą koszty te – jak podkreślają pragmatyści – są nie- .394…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Zgodność i harmonia zewnętrzna i wewnętrzna

  Off 21

  Trzecim członem samowiedzy jest „ja idealne”, składające się z sądów o standardach osobistych. Standardy te są pragnieniami, życzeniami i ideałami dotyczącymi pożądanych przez jednostkę stanów rzeczy. Standardy osobiste są różnorodne. Mogą one dotyczyć idealnego (optymalnego) stanu rzeczy lub dobrego stanu rzeczy, który odpowiada minimalnemu poziomowi aspiracji. Ich treść zależy od wielu czynników społecznych i kulturowych….

 • Wszpwn kontakt

  Zasada współzmienności

  Off 39

  Jeśli jednak uczeń ten rozwiązał trudne zadanie, ale jednocześnie wiadomo, że dawniej doznawał niepowodzeń w procesie wykonywania najprostszych równań, to najbardziej prawdopodobne stają się przyczyny zewnętrzne, takie jak przypadek czy pomoc kolegi (atrybucja zewnętrzna). Stosowanie zasady współzmienności jest możliwe jedynie w takich sytuacjach, w których ludzie wykonują serię działań rozłożonych w czasie. W wielu wypadkach…

 • Edukacja i Nauka

  Andrzejki w przedszkolu scenariusz

  Off 4

  Andrzejki w przedszkolu Zadaniem przedszkola jest przekazywanie dzieciom różnego rodzaju wartości, wiadomości, postaw i zachowań. Głównym celem jest wzbudzenie poczucia własnej wartości oraz nauka podstawowych czynności wykorzystywanych w późniejszym życiu. Zadaniem przedszkola jest także przekazanie dzieciom różnego rodzaju tradycji, znaków kulturowych czy symboli narodowych. Aby dzieci mogły doświadczyć różnego rodzaju przeżyć związanych z obchodzonymi świętami…

 • Edukacja i Nauka

  Zabawy muzyczno ruchowe w przedszkolu

  Off 4

  Rozwój dziecka Każdemu rodzicowi zależy na tym, by ich dziecko rozwijało się prawidłowo. Nie odstawało od reszty dzieci, na ile oczywiście jest to możliwe, dlatego że każde dziecko rozwija się z inną szybkością. Są roczne dzieci, które już stawiają pierwsze kroczki i wypowiadają pierwsze słowa, innym może zająć to jeszcze kilka miesięcy. Z reguły dzieci…

 • Edukacja i Nauka

  Metody aktywizujące w przedszkolu scenariusz

  Off 8

  Metody aktywizujące Zadaniem każdego nauczyciela jest przygotowanie dziecka do dalszych etapów życia. W swojej pracy powinien uwzględnić wiele aspektów, takich jak wychowanie, przekazywanie wiadomości teoretycznych i praktycznych, kształtowanie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego dziecka. Ważnym w procesie edukacji jest stosowanie wielu metod i form prowadzenia zajęć. Jednak należy pamiętać, że w wieku przedszkolnym główną…

 • Edukacja i Nauka

  Scenariusz zajęć muzyczno ruchowych w przedszkolu

  Off 5

  Zajęcia muzyczno ruchowe dla przedszkolaków. W każdej placówce przedszkolnej, wychowawcy powinni prowadzić różnego rodzaju zajęcia, które zgodne są z ustaloną przez Ministerstwo Edukacji podstawą programową oraz przygotowanym przez dyrektora statutem. Kształcenie to powinno uwzględniać różnego rodzaju ćwiczenia związane z ruchem, muzyką, tańcem, aktywizacją ciała młodego człowieka. Aby dobrze przygotować się do tego rodzaju zajęć nauczyciel…

 • Edukacja i Nauka

  Scenariusz pasowania na przedszkolaka wesoło

  Off 4

  Wesołe mianowanie na przedszkolaka. Każde dziecko w kolejnych etapach swojego życia przygotowywane jest do nowych ról i zadań, które będą towarzyszyć mu przez kolejne lata. Jedną z takich ról jest przyjęcie praw i obowiązków przedszkolaka. Każda placówka w związku z tą okolicznością organizuje imprezę, na której odbywa się pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość tą można przeprowadzić…

 • Edukacja i Nauka

  Pasowanie na przedszkolaka scenariusz 3 latki

  Off 4

  Mianowanie na przedszkolaka W każdej placówce przedszkolnej młodym ludziom, którzy zaczęli przygodę z edukacją przedszkolną, zostaje nadana nowa rola, jaką jest przyjęcie tytułu przedszkolaka. W związku mianowaniem dzieci organizowane są rożnego rodzaju imprezy, podczas których dzieci przedstawiają swoje talenty i przyjmują odznaczenie i tytuł przedszkolaka. Każda tego rodzaju impreza realizowana jest na podstawie przygotowanego wcześniej…

 • Edukacja i Nauka

  Piosenki dla 3 latków

  Off 3

  Edukacja dzieci przez muzykę Wszystkie dzieci, w pewnym okresie swojego życia, powinny nauczyć się pewnych zachowań, czynności, postaw. Młodzi ludzie, aby móc odpowiednio poznać świat powinni zbierać doświadczenia, które dostarczane są im w odpowiedni sposób. Dla wielu dzieci główną metodą nauki i poznawania życia jest zabawa, w której wykorzystywane są różnego rodzaju piosenki, obrazki, zadania…

 • Edukacja i Nauka

  Scenariusz pasowania na przedszkolaka

  Off 5

  Uroczystość pasowania na przedszkolaka Wszystkie dzieci, które rozpoczęły przygodę z edukacją, od najmłodszych lat stają przed wieloma okazjami do wprowadzenia ich w kolejne etapy szkolnictwa i życia. Jedną z pierwszych uroczystości, która przypieczętowuje dany okres życia jest pasowanie na przedszkolaka. Jest to dla dzieci pierwsza okazja publicznego wystąpienia przed rodzicami, nauczycielami i innymi uczestnikami imprezy….

 • Edukacja i Nauka

  Pasowanie na przedszkolaka scenariusz

  Off 6

  Przedszkole Przedszkole to pierwszy etap w karierze szkolnej naszego dziecka. Nasz maluch spędza tam głównie czas na zabawie, ale uczęszcza również na różnorakie zajęcia dodatkowe, takie jak: Język obcy, rytmika, zajęcia sportowe na przykład karate. Ma dostęp do wczesnoszkolnych pomocy naukowych. Słowem uczy się. Posłanie dziecka do przedszkola często jest większym stresem dla rodzica niż…

 • Edukacja i Nauka

  Przedszkole nr 9 Siedlce

  Off 4

  Mały przedszkolak W życiu chyba każdego rodzica nadchodzi moment, kiedy musimy „rozstać” się z naszym małym dzieckiem i posłać je do przedszkola. Chcemy, żeby nasz maluszek miał w przedszkolu jak najlepsze warunki do rozwoju i zabawy. Co zrobić, żeby takowe przedszkole wybrać? Możemy popytać naszych znajomych, którzy już swoje pociechy posłali do przedszkola wcześniej, wypytać…

 • Edukacja i Nauka

  Funkcje zabawy

  Off 5

  Funkcje zabawy Rozwój każdego człowieka zależy od jego początkowych dni, miesięcy oraz lat życia. Warto wtedy zwracać uwagę na to w co dziecko się bawi, w jakie gry gra oraz jakie funkcje te zabawy powinny spełniać. Bowiem oczywistym jest, że każda zabawa, czy czynność jaką dziecko wykonuje powinna mieć jakiś określony cel. Zatem jakie są…

 • Edukacja i Nauka

  Rodzaje zabaw w przedszkolu

  Off 3

  Przedszkole – tam są najlepsze zabawy. Przedszkole kojarzy nam się z czasem beztroski. Czy aby na pewno? Urozmaicone rodzaje zabaw w przedszkolu nie tylko dzieci cieszą, ale i uczą. Oto kilka z nich: – Zabawy ruchowe. To doskonały pomysł na aktywność, na uczenie się realizacji oraz pracy zespołowej – Zabawy plastyczne. W tego rodzaju zabaw,…

 • Edukacja i Nauka

  SCHEMATY SPOŁECZNE

  Off 4

  SCHEMATY SPOŁECZNE Schematy społeczne organi­zują wiedzę i oczekiwania dotyczące bodźców należących do pewnych społecznie zdefiniowanych kategorii. Z pojęciowego punktu widzenia należy odróżnić terminy „schemat” i „kategoria”: kategoria obejmuje elementy pewnej klasy, schemat natomiast — własności typowe dla tej kategorii. W niniejszej pracy będziemy starali się posługiwać terminem „kategoria” przy analizie klasyfikacji, terminem zaś „sche­mat” przy…

 • Edukacja i Nauka

  BADANIA NAD POZNANIEM SPOŁECZNYM

  Off 4

  BADANIA NAD POZNANIEM SPOŁECZNYM Współczesne badania, włącznie z naszymi, opierają się na założe­niach m.in. Allporta (1954), Bartletta (1932), Brunera (1978) i Lip- pmanna (1922). Zgodnie z nimi, ludzie kategoryzują innych, role społeczne, zdarzenia społeczne i nawet siebie samych po to, aby uprościć złożone zadanie interpersonalnego rozumienia. Kategoryzacja jest procesem identyfikacji bodźców jako elementów pewnej klasy…

 • Edukacja i Nauka

  NIEWIELU PSYCHOLOGÓW

  Off 4

  NIEWIELU PSYCHOLOGÓW „Niewielu psycho­logów, jeśli w ogóle jacykolwiek, stosuje obecnie tę koncepcję [e- lementową] w sposób ścisły” (s. 259). Asch eksponował raczej organizację wokół rdzenia centralnego (core central), tzn. model konfiguratywny. Niemniej jednak elementowe teorie spostrzegania osób rozwijały się w wielu szczegółach — poczynając od prac Ascha. Co więcej, elementowe modele tworzenia ocen globalnych stanowiły…

 • Edukacja i Nauka

  GLOBALNA OCENA

  Off 5

  GLOBALNA OCENA Ocenę globalną całego zbioru tych cech najlepiej można zorganizować wokół cechy „dziwaczność” wraz z jej powiązaniami z chorobą umysłową czy nawet schizofrenią. Jakkolwiek jest to przykład poniekąd skrajny, ilustruje on proces rozwiązywania zagadki czyjejś osobowości trwający tak długo, dopóki cała konfiguracja nie ułoży się jako pewna całość zorganizowana wokół cechy centralnej. Model konfiguratywny…

 • Edukacja i Nauka

  BADANIA NAD SPOSTRZEGANIEM OSÓB

  Off 4

  BADANIA NAD SPOSTRZEGANIEM OSÓB Proponowana teoria za punkt wyjścia do analizy procesów afektywno-ewaluatywnych przyjmuje badania nad spostrzeganiem osób. W swej klasycznej pracy Asch (1946) przedstawił dwa konkuren­cyjne modele tworzenia ewaluatywnych ocen globalnych: model konfiguratywny i model elementowy (analityczny). Żaden z nich z perspektywy współczesnych standardów nie jest poznawczo do­pracowany, ale oba są przydatne jako podstawa…

 • Edukacja i Nauka

  SPECYFICZNE KOMPONENTY

  Off 3

  SPECYFICZNE KOMPONENTY Nasz wysiłek koncentruje się w szczególności na specyficznych komponentach afektu i poznania. W przypadku afektu nasze obecne propozycje ograniczają się do sądów ewaluatywnych dotyczących sympatyczności (likability), przyjemności (pleasantness), życzliwości (favorability) itp. Wprawdzie afekt może obejmować złożony kompleks emocji opartych na pobudzeniu, jako użyteczny punkt wyjścia przyjęliś­my analizę prostej wersji afektu (tj. ewaluacji). Znaczy…

 • Wszp Warszawa

  Organizacja służby melioracyjnej i spółki wodne

  Off 165

  Urządzenia melioracji podstawowych konserwuje służba melioracyjna utrzymywana na koszt państwa. Prace te finansuje urząd wojewódzki. Opieka nad urządzeniami i kontrola prac konserwacyjnych należy do wojewódzkiego zarządu inwestycji rolniczych, który do tych celów ma zorganizowane oddziały rejonowe. Prace konserwacyjne oraz remonty urządzeń melioracji podstawowych wykonują przedsiębiorstwa konserwacji i eksploatacji, z którymi wojewódzka służba melioracyjna zawiera odpowiednie…

 • Wszpwn kontakt

  Pompy i inne urządzenia

  Off 114

  Konserwacja pomp polega na kontroli ich uszczelek. Zazwyczaj pompy mają na dławicy smarowanie wodne i dlatego w czasie pracy powinny na uszczelkach dławicy występować krople wody. W razie konieczności wymiany uszczelek sznurowych trzeba każdą warstwę sznura uszczelniającego odcinać i układać oddzielnie. Smar w łożyskach wymienia się raz w roku. Przed zimą agregat pompowy należy oczyścić,…

 • Wszp edu pl

  Graffiti i nie tylko…

  Off 149

  W każdej miejscowości można zobaczyć na murach domów mieszkalnych albo budynków instytucji publicznych napisy, głoszące hasła obraźliwe dla grup mniejszości etnicznych lub wyznaniowych. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo nawołuje do dyskryminacji i nienawiści, co może doprowadzić do czynnej agresji. Ostatnio powstało wiec wiele projektów, których celem jest edukacja na temat przeciwdziałania nietolerancji i ksenofobii….

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszpwn kontakt

  Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Off 53

  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem to niepubliczna szkoła wyższa oferująca naukę w oparciu o najwyższe standardy kształcenia. Absolwenci uczelni od lat są poszukiwanymi i cenionymi uczestnikami rynku pracy. W Wyższej Szkole Zarządzania Personelem można ukończyć studia pierwszego stopnia (licencjat), stopnia drugiego (magisterskie) a także studia podyplomowe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i skutecznych metod…

 • Wszp edu pl, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wszp edu pl Warszawa

  Off 58

  Wyższa szkoła zarządzania personelem. Często żartobliwie, a nawet trochę złośliwie mówi się o innych, że mają duże skłonności do rządzenia ludźmi, którzy znajdują się w pobliżu. W niektórych przypadkach jednak jest to prawda, ale wtedy taką uwagę należy traktować przede wszystkim jako komplement, a nie obelgę. Naprawdę niektóre osoby nadają się lepiej do zarządzania niż…

 • Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa

  Wszp

  Off 40

  Studia wyższe – trudny wybór Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne w dzisiejszych czasach jest dobre wykształcenie. Dlatego też z jednej strony już od najmłodszych lat zapewniamy naszym dzieciom rozmaite zajęcia pozaszkolne, aby w nieograniczony sposób mogły rozwijać swoje zainteresowania, z drugiej zaś, dbamy, aby uczęszczały do najbardziej elitarnych szkół, zapewniamy korepetycje, gdy tylko zorientujemy…

 • Edukacja i Nauka

  Książki źródłem wiedzy

  Off 4

  Książki źródłem wiedzy Wiedzę można czerpać z wielu różnych źródeł. Jedni wolą filmy edukacyjne, inni opierają się na plotkach, ale sporo ludzi przegląda książki i literaturę fachową. W efekcie mimo ery komputerów i ebooków sporo osób korzysta z usług bibliotek i księgarni, w tym również internetowych. Co można w inch znaleźć jest sprawą oczywistą. Przede…

 • Edukacja i Nauka

  Babcia, niania czy przedszkole

  Off 4

  Babcia, niania czy przedszkole Temat wbrew pozorom rozległy i nader ciekawy, kojarzący mi się z powiedzeniem: jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. A my co lubimy? Babcia jest, jak już wcześniej pisałam w jednym ze swoich artykułów, największą, nieopodatkowaną instytucją charytatywną na świecie. Powierzając opiekę nad swoim dzieckiem…

 • Edukacja i Nauka

  Człowiek sukcesu

  Off 5

  Tutaj jest zawarte w zasadzie to, co napisałem powyżej. Szkoda Twojego życia, na obalanie systemu, bezcelową walkę z korporacjami czy rządem. Nie oznacza to, że musisz bezwzględne akceptować wszystko to, co świat ze sobą niesie, ale powinieneś zacząć myśleć racjonalnie. Wykorzystuj okazje jakie się nadarzają, bądź pozytywnym egoistą. Altruizm jest podobno cechą człowieka, ale ja…

 • Edukacja i Nauka

  Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał

  Off 4

  „Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał” O tym pisałem już wielokrotnie. Zabierz się w końcu za działanie, bo jeżeli nadal będziesz nic nie robił, to nic nie osiągniesz, a potem na stare lata będziesz żałował. Na koniec to: „Odetchnij więc, zastanów się Znajdź jego sens, bierz życie takim jakie jest I ciągle szarp, i…

 • Edukacja i Nauka

  „Nie poddaj się”, czyli co łączy Myslovitz z rozwojem osobistym

  Off 5

  Mówi się, że piosenki mogą być źródłem inspiracji do różnych rzeczy. Zgadzam się z tym poglądem, więc postanowiłem, na potrzeby tego wpisu pokazać jeden z takich przykładów. Przykład ten, to także moim zdaniem świetna lekcja rozwoju osobistego. Na warsztat wezmę piosenkę zespołu Myslovitz pod tytułem „Acidland”. Kiedyś większość tego typu piosenek uważałem, za „wycie” podrzędnych…

 • Wszp w Warszawie

  Coraz mniej nas…

  Off 18

  Jak wynika z najnowszych badań i prognoz instytucji rządowych mniej więcej za 50 lat liczba ludności Polski zmniejszy się do poziomu 30 milionów mieszkańców. Co więcej, aż 1/3 tej sumy stanowić będą emeryci. Eksperci biją na alarm, twierdząc, że jeśli niebezpieczna tendencja utrzyma się to staniemy się swoistym skansenem Europy. Przyczyn składających się na niż…

 • Wszp w Warszawie

  Rodzaje sklepów, a zakupy

  Off 47

  Jak dobrze wiesz, zakupy robimy wszyscy. Mało kto jednak zastanawia się nad całą otoczką, która temu towarzyszy. Czy wiesz chociażby od czego pochodzi słowo sklep? Albo czy znasz ich rodzaje? A może masz informacje o tym, kiedy datuje się rozpoczęcie handlu takiego, jaki znamy obecnie? Jeżeli nie, to odpowiedzi na te i inne pytanie przedstawiono…

 • Wszp w Warszawie

  Pantofle – idealna ochrona dla naszych stóp

  Off 15

  Każda kobieta wie, że pantofle są nieodzownym elementem każdej garderoby. Z pewnością każdy z nas posiada przynajmniej kilka rodzajów pantofli. Na rynku jest wiele sklepów, które je sprzedają i robią wszystko, aby przyciągnąć klientów. Klienci kupują je w zależności od pory roku. Na wiosnę dostępne są w jasnych kolorach na cienkiej podeszwie, latem zaś są…

 • Wszp w Warszawie

  Informacje dotyczące biur rachunkowych

  Off 19

  Głównym źródłem dochodu biur rachunkowych, jest prowadzenie ksiąg dla podmiotów gospodarczych. Biuro rachunkowe w Warszawie AudytEkspert, które funkcjonuje nie przerwanie od ponad dwudziestu lat. W tym czasie wyrobiło sobie renomę ogólnokrajową i uznanie wśród klientów, którzy korzystają z ich usług. Początki pracy tego biura rachunkowego były dość trudne z tego względu, że w życie wchodziły…

 • Wszp w Warszawie

  Co to jest wyprawka ?

  Off 17

  Kiedy rodzi nam się dziecko, z pewnością jest to dla wielu z nas wspaniały moment, pełen radości i niesamowitych emocji, ale jednocześnie i obaw, czy będziemy w stanie poradzić sobie przede wszystkim finansowo z wszystkimi nowymi obowiązkami. I właśnie po to, aby świeżo upieczeni rodzice nie musieli się martwić o te pierwsze i najważniejsze rzeczy…

 • Edukacja i Nauka

  Geneza powieści Jurgielewiczowej

  Off 4

  Każdy zna na pewno powieści Ireny Jurgielewiczowej, bo od lat towarzyszą one polskim nastolatkom w różnych momentach życia. Część z nich jest też lekturami szkolnymi, które niestety nie każdy lubi czytać. Dla wszystkich, których nudzi powieść Ten obcy streszczenie jest idealną opcją zapoznania się z lekturą.   ?Ten obcy? to książka, która powstała w 1861…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Społeczna szkoła muzyczna Kielce pl

  Off 179

  O Nas Historia Społecznego Ogniska Muzycznego W 1963 roku z inicjatywy Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powołano Społeczne Ognisko Muzyczne z siedzibą w Kielcach przy ul. Zamenhofa 8, razem z Przedszkolem. Od września zapisało się około 60 uczniów do klas fortepianu, akordeonu, skrzypiec i gitary. W następnym roku liczba uczniów powiększyła się do 120, pracowało…

 • Wszp edu pl

  Czy hale stalowe przyjmą się w hodowli bydła? Rynek hodowlany w Polsce.

  Off 49

  Rynek rolniczy w Polsce nadal jest atrakcyjny ze względu na ilość gospodarstw rolnych. Niemniej przytłaczająca ich ilość nie posiada powierzchni przekraczającej jednego hektara. Czy producenci hal stalowych mają szansę wejść na ten rynek? Odpowiedź może być zaskakująca. Sytuacja na rynku hodowlanym Przed rozpadem komunizmu gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt dzieliły się głównie na państwowe i…

 • Wszp edu pl

  Jak zagospodarować deszczówkę?

  Off 81

  Zawsze po deszczu na terenie naszej działki gromadzi się woda deszczowa. Najczęstszym sposobem radzenia sobie z nią jest odprowadzenie do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, co wiąże się z koniecznością wniesienie odpowiedniej opłaty. Rzadko myślimy o jej potencjale i możliwościach, jakie daje jej wykorzystanie. Może się okazać, że gromadzenie i wykorzystywanie deszczówki pozwoli nam ograniczyć zużycie…

 • Wszp Warszawa

  Skuteczna walka z chwastami

  Off 65

  Każda osoba posiadająca własny ogród spotkała się w swojej karierze ogrodniczej z przeróżnymi odmianami chwastów. Nie trzeba dodawać, że pojawienie się takich roślin w przestrzeni uprawnej może stanowczo uprzykrzyć życie zarówno jej właścicielowi, jak i znajdującym się tam roślinom. Sposobów na walkę z chwastami jest wiele. Do najważniejszych z nich, biorąc pod uwagę wielkość obszaru…

 • Wszp edu pl

  Automatyka przemysłowa i jej zalety

  Off 58

  Posiadanie własnego przedsiębiorstwa, to nie tylko większy prestiż społeczny. To także ogromna odpowiedzialność za jego rozwój oraz przyszłość zatrudnianych tam osób. Dlatego też, przedsiębiorcy, którym zależy na zapewnieniu swojej firmie odpowiednich warunków do przetrwania na coraz bardziej wymagającym rynku konkurencyjności, sięgają chętnie po nowoczesne rozwiązania. Przykładem jest tu tak zwana automatyka przemysłowa. Sprawdźmy jakie są…

 • Wszp edu pl

  Węże do wody, paliw i spożywki

  Off 44

  Węże i przewody przemysłowe dedykowane są różnym mediom, i w zależności od przeznaczenia budowa węży przemysłowych jest zróżnicowana. Węże przemysłowe dla produktów i substancji spożywczych to tzw. węże spożywcze. Węży spożywczych używa się do przesyłu m.in. mleka, alkoholu, ziarna itp. Wężom spożywczym stawiane są bardzo restrykcyjne wymogi dotyczące jakości wykonania. Z uwagi na to węże…

 • Edukacja i Nauka

  Jak wybrać kurs maturalny?

  Off 4

  „Już za rok matura” – właśnie tak, za Czerwonymi Gitarami zaśpiewać mogą niektórzy uczniowie, którzy w czerwcu uzyskali promocję do klasy maturalnej. Chociaż dni egzaminów maturalnych wydają się odległe, to już w tej chwili warto zainteresować się wybraniem najlepszej oferty kursów maturalnych, by solidnie przygotować się do jednego z najważniejszych, życiowych egzaminów. Jakość prowadzenia kursów…

 • Edukacja i Nauka

  Od matury do dobrej pracy

  Off 2

  Corocznie maj jest miesiącem matur, a kiedy tylko ten gorący okres przeminie, następuje niecierpliwe oczekiwanie na wyniki. W momencie, kiedy absolwenci szkół średnich mają je już w ręce, mogą zadecydować, co dalej robić ze swoim życiem. Zaczyna się gorączkowe wertowanie informatorów oraz zastanawianie się, jakie studia będą przyszłościowe i przyniosą nie tylko tytuł magistra, ale…

 • Edukacja i Nauka

  Biura tłumaczeń – co, gdzie i jak?

  Off 4

  Oferta w zakresie edukacji językowej pozwala obecnie rozpocząć naukę bardzo wcześnie, uczą się zatem poprzez zabawę nawet dwu, trzyletnie maluchy. Warto również pamiętać, że zasada która głosi – na naukę nigdy nie jest za późno, odnosi się również do poznawania chociażby języka angielskiego przez tzw. seniorów. Dzięki temu łatwo zauważyć, że nasze społeczeństwo coraz lepiej…

 • Edukacja i Nauka

  Nauka języków dla dzieci

  Off 4

  Umiejętność władania kilkoma językami obcymi jest bardzo pożądana przez pracodawców wszystkich dużych firm. Pomaga to utrzymywać kontakty międzynarodowe, które pozwalają na wymianę doświadczeń oraz zawarcie nowych kontaktów biznesowych, które mogą przynieść profity dla przedsiębiorstw. Nikogo już nie dziwią setki haseł reklamujących kursy językowe: hiszpański Kraków. Hiszpański jest on również językiem bardzo popularnym, zwiększającym swoją popularność…

 • Edukacja i Nauka

  „Tragiczne” polskie poczucie humoru

  Off 4

  Co śmieszy Polaków? Najpopularniejsze polskie komedie powstały jeszcze w czasach PRL-u, a do tego czasu na pewno coś się zmieniło. Chociaż ciągle nas bawi ten środkowo-europejski świat, pełny nonsensów. Humor angielski jest wszystkim doskonale znany: lekko absurdalny, często czarny, oparty na qui-pro-quo. Polacy znają i lubią Monty Pythona, śmieją się ciągle z Jasia Fasoli i…

 • Edukacja i Nauka

  Portal internetowy

  Off 6

  Witryny internetowe Każdy z nas ma swoje ulubione witryny internetowe, z których codziennie korzysta. Dotyczą one muzyki, sportu, motoryzacji, czy nawet gier komputerowych. Chcąc dowiadywać się coraz to nowych informacji o tym, co nas interesuje, potrafimy spędzać w sieci nawet kilka godzin dziennie. Warto jednak wiedzieć, że oprócz najbardziej popularnych serwisów internetowych, istnieją także te,…

 • Wszp edu pl

  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  Off 56

  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego to miejsce w sieci, w którym zatrzymasz czytelnika na dłużej. Zróżnicowane tematy spowodują, że chętnie spędzi długi czas na stronie, aktywnie czytając informacje znajdując co rusz nowe zagadnienie do zapoznania się. Istota takiego portalu polega na tym, że czytelnik ma przygotowaną, gotową, podaną…

 • Edukacja i Nauka

  Tłumaczenia konsekutywne Poznań i tłumaczenia audiowizualne

  Off 4

  Tłumaczenia audiowizualne i Tłumaczenia konsekutywne Poznań Pomoc tłumacza Jeżeli ktoś organizuje konferencje, kursy lub szkolenie z osobami z zagranicy, często niezbędna jest obecność tłumacza, który umożliwi sprawny przebieg całego spotkania. Jednakże tłumacz tłumaczowi nierówny – wiele tłumaczy ma swoją specjalizację, którą mogą być na przykład tłumaczenia audiowizualne lub tłumaczenia konsekutywne. To tłumacz, który specjalizuje się…

 • Edukacja i Nauka

  Szkoła rysunku Olsztyn

  Off 5

  Szkoła rysunku Olsztyn i Szkoła języków obcych Dębica Dodatkowe zajęcia dla twojego dziecka Jesteście rodzicami kilkunastoletniego chłopca albo dziewczynki. Pozornie wszystko jest w porządku, uczy się dobrze, przynosi dobre oceny, zachowanie bardzo dobre lub wzorowe… Problem jest tylko jeden. Dziecko w żaden sposób nie angażuje się w nic dodatkowego, omija szerokim łukiem kółka zainteresowań, a…

 • Edukacja i Nauka

  Szkolenia biznesowe Poznań pin point

  Off 5

  Szkolenia sprzedażowe Warszawa i Szkolenia biznesowe Poznań pin point Organizujemy szkolenie dla pracowników Szkolenia pracowników są jedną z najbardziej opłacalnych form, gdy chcemy rozwinąć swój interes. Warto w nie zainwestować zwłaszcza wtedy, gdy nasza firma przeżywa kryzys, ale nie tylko. Wśród szkoleń biznesowych najczęściej wybierane są sprzedażowe inaczej zwane handlowymi. Dlaczego właśnie te są takie…

 • Edukacja i Nauka

  Studia podyplomowe prawo autorskie

  Off 6

  Studia podyplomowe prawo autorskie i Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków Studia podyplomowe Studia podyplomowe to doskonały sposób na dokształcenie się i rozwój naukowy. Jeśli mam choć odrobinę czasu i chęci, a także jesteśmy dobrze zorganizowanymi osobami, powinniśmy przemyśleć pójście na kolejne studia. Proces ciągłego rozwoju jest szczególnie ważny w karierze nauczyciela, od którego wręcz wymaga…

 • Edukacja i Nauka

  Nauka gry na flecie Poznań

  Off 6

  Nauka gry na flecie Poznań i nauka gry na gitarze dla dzieci Poznań Gra na instrumencie Nie ma nic piękniejszego, jak gra na instrumencie. Nieważne na jakim, byleby grać ładnie i czysto. Muzyka w dzisiejszych czasach stała się bardzo popularna. Jednak coraz częściej odchodzi się od klasycznych instrumentów, na rzecz modnych odtwarzaczy płyt CD. Dlatego…

 • Edukacja i Nauka

  E-learning kursy językowe

  Off 5

  Kursy językowe dla dzieci Wrocław i e-learning kursy językowe Czy warto uczyć się języków? Chcesz, aby twoja pociecha znała biegle chociaż jeden z języków obcych? No tak, przecież jaki rodzic nie marzy o tym, aby jego pociecha na zawołanie posługiwała się chociażby językiem angielskim, który w tych czasach zdecydowanie jest najważniejszy. Powie ci to przecież…

 • Edukacja i Nauka

  Kurs trenera personalnego Wrocław

  Off 6

  Kursy językowe Szczecin i Kurs trenera personalnego Wrocław Jaki kurs wybrać? W dzisiejszych czasach coraz modniejsze stały się różnego rodzaju kursy które robimy po to aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uczyć się i doszkalać. Dzięki takim kursom możemy się dużo nauczyć, zdobyć doświadczenie, dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy a przede wszystkim zdobyć certyfikat, który pozwala…

 • Edukacja i Nauka

  Korepetycje Kraków i Coaching Kraków

  Off 4

  Coaching Kraków i Korepetycje Kraków Coaching i korepetycje Kraków Coaching Kraków Nie idzie Ci w pracy? Jesteś niepewny/niepewna siebie? Nie umiesz zrealizować postanowionych sobie celów? A może nie potrafisz nawet ich postawić? Jeżeli tak jest to nie oznacza niczego innego jak tylko to, że potrzebujesz coucha! Coaching Kraków to to, czego Ci potrzeba! Umów się…

 • Edukacja i Nauka

  Coaching Katowice

  Off 5

  Coaching Katowice i biuro tłumaczeń Katowice Szkolenia dla każdego Podejmując swoją pierwszą pracę zawodową najczęściej trafiamy do miejsc, w których tak naprawdę nigdy nie chcieliśmy się znaleźć. Taka jest jednak niestety kolej rzeczy. Aby dojść do miejsca docelowego musimy przejść najpierw przez trudny okres aklimatyzacyjny w danym przedsiębiorstwie. W większości przypadków wspomnianą aklimatyzację ma zapewnić…

 • Edukacja i Nauka

  Najlepszy kurs angielskiego dla dzieci

  Off 5

  Angielski dla dzieci Wrocław i Angielski dla dzieci Białystok Najlepszy kurs angielskiego dla dzieci W dzisiejszych czasach nauka języka angielskiego stała się bardzo popularna i wzbudza dużo zainteresowania wśród rodziców, którzy chcą żeby ich pociechy rozpoczęły już od najmłodszych lat naukę języka angielskiego. Zarówno dzieci jak i młodzież chętnie chcą uczyć się tego języka, ponieważ…

 • Wszp w Warszawie

  Tłumaczenia audiowizualne i Tłumaczenia konsekutywne Poznań

  Off 75

  Tłumaczenia konsekutywne Poznań i tłumaczenia audiowizualne Gdzie szukać dobrego tłumacza? W dużych miastach bardzo opłacalnym interesem jest uruchomienie biura tłumaczeń; potencjalnych klientów jest na tyle dużo, że taki biznes ma naprawdę duże szanse powodzenia. W mniejszych miastach takich biur jest niestety dużo mniej. Na przykład biur świadczących specjalistyczne tłumaczenia takie jak tłumaczenia konsekutywne Poznań, Warszawa…

 • Wszp w Warszawie

  Szkoła języków obcych Dębica i Szkoła rysunku Olsztyn

  Off 83

  Szkoła rysunku Olsztyn i Szkoła języków obcych Dębica Szkoła rysunku Olsztyn Nie trzeba nikomu mówić, jak ważny jest samorozwój, jak istotne jest ciągłe zdobywanie wiedzy i inwestowanie w siebie. Dzięki nauce, dzięki nowym umiejętnościom stajemy się lepszymi ludźmi, możemy pomagać innym, możemy znaleźć lepszą i lepiej płatną pracę. Ale poza nauką musimy także znaleźć czas…

 • Wszp w Warszawie

  Szkolenia biznesowe Poznań pin point i szkolenia sprzedażowe Warszawa

  Off 75

  Szkolenia sprzedażowe Warszawa i Szkolenia biznesowe Poznań pin point Szkolenia dla pracowników Każdy przedsiębiorca dbający o swoją firmę stara się zatrudniać profesjonalistów. Jednak, jak wiadomo, nie zawsze to się w pełni udaje, często zatrudniani są ludzie młodzi i niedoświadczeni, których na początku trzeba zapoznać z procedurami w firmie. Dlatego też odpowiedzialny i mądry szef wysyła…

 • Wszp w Warszawie

  Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków i studia podyplomowe prawo autorskie

  Off 76

  Studia podyplomowe prawo autorskie i Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków Różne studia podyplomowe Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków oraz studia podyplomowe prawo autorskie to oferty, które z całą pewnością znajdą się w obszarze zainteresowana sporej grupy osób. To zresztą bardzo konkretne propozycje dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje. Tak to już…

 • Wszp w Warszawie

  Nauka gry na gitarze dla dzieci Poznań i Nauka gry na flecie Poznań

  Off 125

  Nauka gry na flecie Poznań i nauka gry na gitarze dla dzieci Poznań Nauka gry na flecie i na gitarze Nauka gry na flecie Poznań Oferuję naukę gry na flecie dla dorosłych. Flet to subtelny instrument, którego dźwięki są przyjemne dla ucha. Naucz się na nim grać i zaimponuj znajomym. Zawsze zazdrościłeś muzykom w filharmonii…

 • Wszp w Warszawie

  E-learning kursy językowe i Kursy językowe dla dzieci Wrocław

  Off 76

  Kursy językowe dla dzieci Wrocław i e-learning kursy językowe Emigracja – jak przygotować siebie i dziecko? W obecnych czasach wyjazd za granicę nie jest niczym niezwykłym. Wielu Polaków decyduje się na emigrację z różnych powodów. Choć język obcy czasami wydaje się nam zbędny, wszak będziemy pracować prawdopodobnie z innymi Polakami, to jednak jest to błędne…

 • Wszp w Warszawie

  Kurs trenera personalnego Wrocław i kursy językowe Szczecin

  Off 69

  Kursy językowe Szczecin i Kurs trenera personalnego Wrocław Kurs trenera personalnego, kursy językowe Kurs trenera personalnego Wrocław – pozwoli Ci nauczyć się: łączyć ćwiczenia, nauczyć się współpracować z klientem oraz tego jak skutecznie przeprowadzić konsultację, aby uzyskać jak najwięcej informacji o naszym kliencie. Trener personalny to ogromna odpowiedzialność, dbanie o zdrowie, wsparcie, motywację podopiecznych przy…

 • Wszp w Warszawie

  Coaching Kraków i Korepetycje Kraków

  Off 67

  Korepetycje Kraków i Coaching Kraków Kraków – korepetycje i coaching Potrzebujesz pewnego rodzaju motywacji w swoim życiu? Pewnego świeżego spojrzenia na otaczającą Cię rzeczywistość? Coaching Kraków jest idealnym rozwiązaniem. Możesz skorzystać z takich usług, dzięki czemu przekonasz się, jak wielki masz potencjał i w jaki sposób możesz go wykorzystać. Wystarczy podjąć ten pierwszy krok i…

 • Wszp w Warszawie

  Biuro tłumaczeń Katowice i Coaching Katowice

  Off 111

  Coaching Katowice i biuro tłumaczeń Katowice Dobry zawód Obecnie jest wiele dobrze płatnych zawodów, które można wybrać będąc po maturze. Można również iść na studia i zgłębiać wiedzę, na przykład z języków obcych. Filologia angielska od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi, ponieważ doskonała znajomość języków obcych pozwala otworzyć własne biuro tłumaczeń Katowice….

 • Wszp w Warszawie

  Angielski dla dzieci Białystok i angielski dla dzieci Wrocław

  Off 69

  Angielski dla dzieci Wrocław i Angielski dla dzieci Białystok Angielski – English is easy Angielski dla dzieci Białystok – szkoła językowa poleca zajęcia nauki języka angielskiego dla najmłodszych. Dzięki pełnym zabaw i atrakcji programom dostosowanym do tej grupy wiekowej, prowadzone zajęcia pozwalają skierować zapał dzieci na naukę angielskiego. Skutecznym narzędziem nauki dla dzieci w tym…

 • Edukacja i Nauka

  Szkolenia dla nauczycieli Kraków

  Off 4

  Edukacja w oświacie Nie wystarczy posiąść odpowiedniej wiedzy, aby być dobrym pedagogiem i jako nauczyciel potrafić przekazać swoją wiedzę uczniom. Często, mimo ukończenia z bardzo dobrym wynikiem studiów wyższych z danej dziedziny, nauczyciele nie potrafią w sposób interesujący i niebanalny zarazić młodzieży miłością do wykładanego przedmiotu. Żeby dobrze uczyć należy… nauczyć się uczenia. Szkolenia dla…

 • Edukacja i Nauka

  Kurs prawa jazdy Kraków

  Off 4

  Bez prawka ani rusz Lubimy wygodę i lubimy podróżować. Przyjemność sprawia nam szczególnie podróżowanie samochodem. Widać to na polskich drogach, nie tylko w sezonach urlopowych. Zanim jednak zaczniemy swą przygodę z motoryzacją jako kierowca, musimy się odpowiednio przygotować czyli przejść przeszkolenie i zdać egzamin (najlepiej za pierwszym razem). „Kurs prawa jazdy Kraków” – tak możemy…

 • Edukacja i Nauka

  Coaching Kraków

  Off 4

  Coaching dla pracowników Nie od dziś wiadomo, że ludzie pracujący wspólnie w jednej firmie, w jednej grupie bądź przy danym projekcie, powinni być zgrani. Nie zawsze się to udaje. Często wkradają się wzajemnie pretensje, kłótnie, czy donoszenie na siebie wzajemnie. W takim przypadku dyrektorzy i właściciele firm prześcigają się w organizowaniu różnego rodzaju wycieczek czy…

 • Edukacja i Nauka

  Biuro tłumaczeń Kraków

  Off 4

  Tłumaczenia Jeżeli pracujesz dla firmy, z pewnością wiesz, że bardzo często niezbędne są różnego rodzaju usługi. Jeśli będzie Ci potrzebna agencja reklamowa albo biuro tłumaczeń Kraków, Warszawa czy też inne miasta będą miały sporo do zaoferowania. Od czego zacząć? Możesz sprawdzić, jakie opinie ma dane biuro czy agencja. Dzięki temu szybko przekonasz się, czy poprzedni…

 • Edukacja i Nauka

  Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej Kraków

  Off 4

  Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej Znajomość języków obcych to ogromny atut i udogodnienie. W dzisiejszych czasach szczególnie ważna jest znajomość języka angielskiego. Jest on wymagany zarówno w szkole podczas edukacji, jak i później jego znajomości zazwyczaj wymagają pracodawcy. Trudno się dziwić, ponieważ w tym języku można się porozumieć praktycznie na całym świecie. Wiadomo, iż im…

 • Edukacja i Nauka

  Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków

  Off 4

  Poszerzanie kwalifikacji Większość z nas chciałaby w jakiś sposób poszerzyć swoje kwalifikacje. Na szczęście istnieje szeroki wybór rożnego rodzaju studiów podyplomowych oraz dodatkowych kursów, z których na pewno warto skorzystać. Od czego zacząć? Jeśli zainteresują Cię popularne szkolenia albo studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków, Warszawa oraz inne duże ośrodki miejskie będą miały dość szeroką ofertę….

 • Edukacja i Nauka

  Kraków szkoły językowe

  Off 4

  Szkoła językowa Bez względu na wiek stale powinniśmy się dokształcać. Nowe umiejętności i kwalifikacje są z pewnością ogromnym plusem i mają wpływ na naszą karierę. Dzięki temu zwiększymy swoje szanse na awans oraz lepszą posadę. Szczególnie warto inwestować w języki obce oraz ich doskonalenie. Jeśli znamy podstawy, ale nie porozumiewamy się jeszcze płynnie to warto…

 • Edukacja i Nauka

  Korepetycje Kraków

  Off 4

  Korepetycje Matura wbrew pozorom nie jest łatwym egzaminem. Szczególnie jeśli przedmioty, które wybraliśmy należą do trudnych. Tak właśnie jest w przypadku biologii i chemii. Osiągnięcie z nich wysokiego wyniku wymaga sporej pracy i solidnego przygotowania. Z uwagi na to naukę warto rozpocząć jak najwcześniej. Dobrym wyborem jest rozplanowanie tego nawet na dwa lata. Mamy wtedy…

 • Edukacja i Nauka

  Studia podyplomowe Kraków

  Off 5

  Stolica królów i studentów Kraków jest takim miastem w Polsce, które przyciąga turystów jak magnes. Miasto królów i studentów od lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zwiedzających zarówno z Polski, jak i zza granicy. Co więcej, bardzo wielu ludzi porzuciło swoje ojczyste tereny i przeprowadziło się właśnie do Krakowa. Dlaczego? Bo to miasto nigdy nie śpi,…

 • Edukacja i Nauka

  Wychowanie do życia w rodzinie Kraków

  Off 6

  Lekcje o rodzinie Niektóre przedmioty w szkole są obowiązkowe, inne – nieobowiązkowe. Jeśli chodzi o przedmioty obowiązkowe, uczeń ma obowiązek w nich uczestniczyć – to oczywiste. Jeśli chodzi o przedmioty nieobowiązkowe – uczeń uczęszcza na nie za zgodą rodziców. Do takich przedmiotów nieobowiązkowych należy na przykład wychowanie do życia w rodzinie Kraków to jedno z…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Nauka gry na gitarze dla dzieci Poznań

  Off 59

  Nauka gry na gitarze dla Twojego dziecka Nauka gry na instrumencie nie musi być przeznaczona jedynie dla osób, które zawodowo chcą związać swoją przyszłość z muzyką. Często pomaga ona rozwinąć umiejętności manualne oraz znacznie poprawić zdolność koncentracji. Wielu rodziców zapisuje swoje dzieci na kurs gry na instrumencie muzycznym, ponieważ uważa, że warto, żeby ich dziecko…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Warsztaty dla dzieci Białystok

  Off 77

  Rozrywka dla dzieci Dzieci potrzebują kreatywnych zajęć. Trzeba im w codziennym planie dnia zaplanować takie zajęcia, które kreatywnie pobudzą ich wyobraźnię i przyniosą dobry pożytek. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy z nich to fakt, że nie będą tyle czasu spędzały w telewizji ani w komputerze/laptopie. Drugi powód to fakt, że to korzystnie wpłynie na ich…

 • Wszp edu pl

  Najlepsze gry językowe dla dzieci do nauki języka

  Off 58

  Rozwój dziecka Każdy rodzic chce, żeby rozwój dziecka przebiegał prawidłowo. Rozwój ten ma kilka etapów i o każdy z nich należy prawidłowo zadbać. Początkowo najlepiej sprawdzają się zabawki, które rozwijają wszystkie zmysły dzieci. Później jednak potrzeba większej ilości bodźców, które pozwolą dzieciom zdobywać umiejętności. Najlepsze gry językowe dla dzieci do nauki języka z pewnością podołają…

 • Wszpwn kontakt

  Angielski dla dzieci Lublin

  Off 79

  Angielski dla dzieci w Lublinie Bez wątpienia w tym momencie język angielski jest to język międzynarodowy. Jego znajomość jest potrzebna nie tylko w szkole, czy też podczas nauki, do uzyskania pozytywnego rezultatu na egzaminie maturalnym, ale także w pracy zawodowej. Język ten daje możliwość swobodnej komunikacji niemal na całym świecie, z wyjątkiem w postaci poszczególnych…

 • Wszp Warszawa

  Angielski dla dzieci Warszawa

  Off 74

  Język angielski dla dzieci Jesteśmy mieszkańcami Warszawy. Miasto to daje nam wiele możliwości właściwie w każdej dziedzinie życia. Możemy chodzić do kina, uczestniczyć w koncertach, warsztatach, spotkaniach towarzyskich, edukować się… Aktywności mnóstwo. Nie wiadomo nawet co wybrać! Bo i nie na wszystko wystarczy nam czasu lub funduszy. Dodajmy do tego, że żyjemy w szczęśliwej rodzinie….

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Angielski dla dzieci Białystok

  Off 65

  Angielski dla najmłodszych Język angielski to podstawa, którą trzeba znać. Oprócz ojczystego języka warto znać drugi, obcy język, którym jest właśnie angielski. Jest to język, którym śmiało posługuje się większość osób na świecie, wiele osób go rozumie, nawet jeżeli dokładnie go nie studiowali. Jeżeli będziemy chcieli pojechać w inny zakątek świata to zawsze znajdzie się…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Kursy językowe dla dzieci

  Off 76

  Nauka języków obcych Znajomość dodatkowego języka na poziomie komunikatywnym, jest cechą bardzo przydatną i przynoszącą wiele korzyści nie tylko na tle zawodowym, ale też osobistym. Osoby takie mają większe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy, nie tylko w charakterze tłumacza, lecz także w celu utrzymywania kontaktów międzynarodowych. Głównym drugim językiem nauczanym w naszym kraju jest…

 • Wszp edu pl

  Angielski dla dzieci Wrocław

  Off 54

  Nauka angielskiego dla dzieci we Wrocławiu We Wrocławiu możemy znaleźć około trzydziestu miejsc, w których odbywają się zajęcia angielskiego dla małych pociech. Angielski dla dzieci Wrocław to przede wszystkim szkoła Oxford Learning Centre, El Universo, bądź Queen’s School of English. Jednak istnieje też bardzo dużo innych możliwości. Poza szkołami językowymi oraz zajęciami w grupach istnieje…

 • Wszpwn kontakt

  Kursy językowe dla dzieci Wrocław

  Off 71

  Kursy językowe dla najmłodszych Nie od dziś mówi się, że im człowiek jest młodszy, tym nauka przychodzi mu łatwiej. Wielu rodziców zapisuje już w wieku przedszkolnym swoje dzieci na kursy językowe, co wbrew opinii niektórych osób nie jest oznaką snobizmu, ale ogromną szansą na to, że dziecko dosyć szybko opanuje podstawy obcego języka. W dzisiejszych…

 • Wszp Warszawa

  Angielski dla dzieci

  Off 70

  Czego Jaś się nie nauczy… Jak wiadomo w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest niezbędna by osiągnąć sukces na polu zawodowym. Niestety nie wszyscy dorośli szukający obecnie pracy przykładali się do nauki języka w latach nauki szkolnej. Zapisują się więc na kursy i oczywiście są w stanie opanować język, natomiast trwa to o wiele dłużej…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Edyp – postać tragiczna

  Off 78

  Bohaterowie tragedii greckich to zawsze postacie bardzo złożone, o rozbudowanej psychice. Sofokles, autor najwybitniejszych chyba greckich tragedii, swoim bohaterom powierzał zadania, które i tak były determinowane przez przeznaczenie, starożytne fatum przed którym nie było ucieczki. Tak też było z Edypem. Król Edyp, bohater, tragedii o tym samym tytule, po tym jak dowiedział się od wyroczni…

 • Edukacja i Nauka

  Biologia

  Off 5

  Biologia jest jedną z najbardziej fascynujących dziedzin nauki. Interesuje Cię z jakich elementów składa się człowiek i jak to w ogóle możliwe, że one wszystkie działają? A może uwielbiasz zwierzęta i z przyjemnością zerkasz co się dzieje w przyrodzie? Mamy dla Ciebie bardzo ciekawą i wartościową propozycję… Portal biologiczny może okazać się idealnym miejscem dla…

 • Edukacja i Nauka

  Podesty ruchome – Żagań

  Off 5

  Podesty ruchome jest to doskonały sprzęt do tego, aby stworzyć niezapomniane aranżacje. Aranżacje też mogą być stosowane na przykład podczas koncertów lub różnego rodzaju wystąpień na estradzie, również tych związanych z eventami firmowymi. Podesty ruchome dają przede wszystkim tą możliwość, że możemy w bardzo szybki i wygodny sposób zmienić układ na scenie. Jednym z takich…

 • Edukacja i Nauka

  Ogłoszenia dla studentów – Żagań

  Off 4

  Każdy młody człowiek, po zdanej maturze i ukończeniu liceum czy technikum, zastanawia się, jakie studia wybrać, aby były one zgodne z jego zainteresowaniami, a co za tym idzie, w przyszłości pozwoliły mu wykonywać zawód, który wiązałby się z tymi zainteresowaniami. Ogłoszenia dla studentów, czyli oferta edukacyjna szkół wyższych pomoże młodym ludziom w dokonaniu właściwego wyboru….

 • Edukacja i Nauka

  Korepetycje dla maturzystów – Żagań

  Off 5

  Wielu z nas matura kojarzy się ze stresującym egzaminem, poprzedzonym miesiącami ciężkiej nauki. Coraz więcej osób chce ułatwić sobie przygotowania i decyduje się na korepetycje dla maturzystów. Główną zaletą jest to, że kompetentny korepetytor przekaże nam wiedzę w ciekawy i przystępny sposób. Niewątpliwie może on poświęcić dużo więcej uwagi swojemu uczniowi niż nauczyciel w szkole…

 • Edukacja i Nauka

  Hologramy na legitymację studencką – Żagań

  Off 5

  Kolekcjonować można w zasadzie wszystko – każda grupa przedmiotów znajdzie swoich „zbieraczy”, mało kto jednak wie, że wyjątkiem od tej reguły nie są nawet hologramy na legitymację studencką! W Internecie za pośrednictwem odpowiednich stron, faktycznie można zakupić, w całkowicie legalny sposób hologram na Elektroniczną Legitymację Studencką, w skrócie ELS. Rzecz jasna, tylko w celach kolekcjonerskich…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Portal biologiczny

  Off 73

  Zainteresowanie otaczającym nas światem jest naturalne i wynika z tego, że miejsce, w którym żyjemy jest intrygujące i zaskakuje nas na każdym kroku. Na Ziemi żyje wiele stworzeń i roślin, które tylko czekają, aby je odkryć i poznać. Wiedzę biologiczną można czerpać z wielu źródeł. Mamy do dyspozycji wiele książek, które w łatwiejszy lub trudniejszy…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Podesty ruchome

  Off 60

  Podesty ruchome to urządzenia, dzięki którym można wykonywać prace na wysokościach. Różnią się one od stosowanych do prac wysokościowych drabin czy rusztowań. Posiadają wiele zalet, które świadczą o ich praktycznym zastosowaniu. Podesty ruchome przede wszystkim oszczędzają czas potrzebny do rozłożenia drabiny, czy złożenia rusztowania. Są proste do rozłożenia, lekkie, dzięki czemu można je ustawić na…

 • Wszp Warszawa

  Ogłoszenia dla studentów

  Off 81

  Coraz popularniejsze w internecie stają się strony, które oferują wiadomości związane konkretnie z szeroko pojętym życiem studenckim. No a jak wiadomo, życie studenckie to nie tylko nauka i obowiązki, ale także zabawa i relaks. W każdym razie portale przeznaczone dla młodych ludzi studiujących tu i ówdzie zawierają także potrzebne i ważne ogłoszenia dla studentów. Takie…

 • Wszpwn kontakt

  Korepetycje dla maturzystów

  Off 54

  Matura jest bez wątpienia bardzo ważnym momentem w życiu każdej młodej osoby. Można powiedzieć, że jest to takie otwieranie drzwi do lepszego świata. Niektórym udaje się te drzwi otworzyć a innym nie. Fakty mówią same za siebie a z faktami podobno się nie dyskutuje. Nasuwa się na pewno pytanie, w czym tkwi problem. Jeżeli coś…

 • Wszp edu pl

  Hologramy na legitymację studencką

  Off 120

  Lubisz kolekcjonować różne przedmioty? W dzisiejszych czasach interesuje się tym coraz więcej ludzi. Od zawsze modne było kolekcjonowanie kapsli, znaczków pocztowych oraz różnych monet. Jednak ostatnio prawdziwym hitem stają się hologramy. Kupują je kolekcjonerzy z całej Polski. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się hologramy na legitymację studencką. Można posiadać je legalnie, jednak tylko w celach kolekcjonerskich. Jeśli…

 • Wszpwn kontakt

  Studia podyplomowe

  Off 141

  Myślę że to pytanie nurtuje każdego studenta który ukończył wymarzony kierunek, a teraz oczekuje zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, którego brak. Czy kolejny papierek coś pomoże? Oczywiście że tak! Nowy kierunek, to nowe umiejętności. Mówimy na to ładnie- poszerzanie horyzontów- ale to rzeczywiście prawda. Nieważne czy mamy już pracę czy wciąż jej szukamy, powinniśmy dbać o…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Obozy językowe

  Off 97

  Obecna edukacja w wielu aspektach nie nadąża za wciąż zmieniającymi się i dynamicznymi zmianami na rynku pracy. Tradycyjne szkolnictwo opiera się na przerobieniu z góry ustalonego materiału z programu szkolnego, nie wymagając od nas szczególnego zaangażowania po godzinach nauki. Musimy zadbać o własną edukacje we własnym zakresie którego szkoła nie jest w stanie zapewnić na…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Nauka języków obcych

  Off 43

  Żyjemy w epoce informacji, świat podlega ciągłej globalizacji, wiele korporacji a także mniejszych firm, działa w wielu krajach jednocześnie, co wymaga zdobycia dodatkowych umiejętności wykraczających poza standardowe ramy edukacji w szkole. Jedną z takich umiejętności, jest umiejętność posługiwania się językami obcymi. Musimy pamiętać że szkolna edukacja nie da nam możliwości oraz nie nauczy nas możliwości…

 • Wszp edu pl

  Hiszpański Poznań

  Off 68

  Hiszpański Poznań to niewątpliwie prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy chcieliby zgłębiać tajniki mowy mieszkańców sporej części Półwyspu Iberyjskiego. Jeśli ktoś mieszka w stolicy Wielkopolski i rzeczywiście chciałby nauczyć się tegoż języka, może w wyszukiwarkę internetową wpisać hasło: hiszpański Poznań i od razu jego oczom pojawi się stosowna oferta, z której będzie mógł skorzystać. Wprawdzie językiem,…

 • Wszp Warszawa

  Angielski Warszawa

  Off 56

  Znajomość angielskiego to w dzisiejszych czasach podstawa i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ktoś, kto zna biegle chociaż jeden język obcy, może nas o tym przekonać. Poza tym wystarczy znaleźć się poza granicami kraju, żeby stwierdzić, że znajomość języka, najlepiej angielskiego, jest po prostu niezbędna. Bez języka czujemy się jak bez reki. Co…

 • Edukacja i Nauka

  Studia podyplomowe – Żagań

  Off 4

  Kiedy pracodawca wymaga od pracownika zwiększenia jego kwalifikacji zawodowych, czas pomyśleć i wybrać odpowiedni sposób na ich zdobycie. Niektórym osobom wystarczą krótkie kursy, ale większość z nas będzie musiała poświęcić rok na zdobycie dyplomu, który usatysfakcjonuje szefa. Jeżeli zauważyłeś, że w Twojej pracy zwraca się uwagę na wykształcenie oraz coraz więcej osób zaczyna chodzić na…

 • Edukacja i Nauka

  Obozy językowe – Żagań

  Off 5

  Nauka języków wymaga systematyczności. Tylko dzięki niej jesteśmy w stanie utrzymać swoją motywację w ryzach i nie poddawać się przy niedogodnościach. Bywa tak, że osiągając swój zamierzony cel po jakimś czasie poddajemy się i przestajemy rozwijać. Każdy z nas ma również inne potrzeby i dostosowanie tempa nauki jest kolejną składową udanej realizacji założonego planu. Jednym…

 • Edukacja i Nauka

  Nauka języków obcych – Żagań

  Off 5

  Znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach wydaje się niezbędna. Każdy powinien znać, oprócz języka ojczystego, przynajmniej jeden język obcy. Istnieje masa szkół językowych oferujących naukę różnych języków, dla wszystkich grup wiekowych, w różnych poziomach trudności i najprzeróżniejszymi metodami. Można też uczyć się samodzielnie, w domu. A co z małymi dziećmi? Można wybrać odpowiednią szkołę, albo…

 • Edukacja i Nauka

  Hiszpański – Żagań

  Off 6

  Ten tekst skierowany jest przede wszystkim do wszystkich, którzy rozważają rozpoczęcie nauki języka hiszpańskiego. Jest to jeden z najbardziej użytecznych języków na świecie, szczególnie w Ameryce Południowej oraz w rejonie śródziemnomorskim. Język hiszpański jest dla Polaka o wiele łatwiejszy, niż chociażby angielski, czy francuski. Jest to związane przede wszystkim z dość intuicyjną dla Słowianina gramatyką…

 • Edukacja i Nauka

  Angielski – Żagań

  Off 4

  Wraz z globalizacją zmieniły się oczekiwania rynku pracy co do wymagań zawodowych i stawianych pracownikom. Kiedyś wystarczyło skończyć szkołę o odpowiedniej specjalizacji, lub chociażby zawodówkę. Dzisiaj oprócz specjalizacji wymagany jest także szereg dodatkowych umiejętności, których nie zdobędziemy opierając się tylko na programie nauczania w szkole. Jednym z takich elementów jest nauka języków obcych. Coraz częściej…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Kurs angielskiego online

  Off 91

  Znajomość języka w obecnych czasach jest niemal konieczna. W każdym większym mieście spotykamy obcokrajowców, którzy pytają o drogę i proszą o pomoc. Z tego względu nawet podstawowa znajomość angielskiego jest niezwykle potrzebna. Każdy uczy się języka na swój sposób. Jedni wolą naukę angielskiego z native speakerem, inni regularne kursy w szkołach językowych, a dla jeszcze…

 • Wszpwn kontakt

  Firmy szkoleniowe

  Off 66

  W pracy biurowej ważne jest wiele umiejętności. Jednak często zdarza się, że nawet osoby z imponującą wykształceniem nie radzą sobie z wieloma aspektami pracy. W takim momencie przydadzą się różne szkolenia, które przygotują pracowników do wykonywania swoich zadań. Są one bardzo efektywne i przynoszą ogromne korzyści. Firmy szkoleniowe mają bardzo szeroką ofertę wielu różnorodnych kursów,…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Biuro tłumaczeń Poznań

  Off 51

  Tłumaczenia z języków obcych nie są tanią usługą. Zazwyczaj za jedną stronę tłumaczenia przysięgłego trzeba zapłacić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Im większe miasto, w którym korzystamy z usług tłumacza, tym zazwyczaj usługa jest droższa. W przypadku oferty jaką ma biuro tłumaczeń Poznań musimy liczyć się z tym, że ceny będą wyższe od tych…

 • Wszp edu pl

  Badanie na wykrywaczu kłamstw

  Off 77

  Masz problemy rodzinne i nie wiesz w jaki sposób możesz dowieść prawdy? Potrzebujesz sprawdzić uczciwość swoich pracowników? Podejrzewasz swoje nastoletnie dziecko o zażywanie używek? Cieszymy się, że trafiłeś właśnie na nas. Pragniemy zaoferować Ci w pełni profesjonalne badanie na wykrywaczu kłamstw. Dzięki nam poznasz nawet najgorszą prawdę na dręczące Cię kwestie. Przygotowaniem pytań użytych podczas…

 • Wszp Warszawa

  Badanie na wariografie

  Off 58

  Na pewno zależy Ci na dobrych relacjach z innymi ludźmi. To zupełnie normalne. Jednak najbardziej zależy nam na ludziach najbliższych. Jak zbudować zdrową relację? Co jest najważniejsze? Oczywiście zaufanie! Nie możesz okłamywać drugiej osoby, a ona nie powinna robić tego w stosunku do Ciebie. Jeśli chociaż raz którekolwiek przyłapie drugie na kłamstwie stracicie do siebie…

 • Edukacja i Nauka

  Kurs angielskiego online – Żagań

  Off 4

  W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językiem angielskim w wielu miejscach pracy stanowi absolutne minimum – niezależnie od tego, czy aplikujesz na posadę wysoko postawionej szychy, czy też interesuje Cię zwykła przytulna praca w niewielkim biurze. Stąd też właśnie wielką popularnością zaczęły się cieszyć różnego rodzaju kursy. Jako że w dobie Internetu można już się…

 • Edukacja i Nauka

  Firmy szkoleniowe – Żagań

  Off 4

  Najważniejszą częścią firmy jest twój pracownik. Nie ma co się oszukiwać – to właśnie on wykonuje pracę, dzięki której twoja firma funkcjonuje. Warto więc w niego inwestować, a zdziwisz się, jakie zyski może to przynieść i jak bardzo wpłynie to na rozwój firmy. Firmy szkoleniowe dla pracowników nie są już żadną nowością i nie korzystają…

 • Edukacja i Nauka

  Biuro tłumaczeń – Żagań

  Off 4

  Jeśli jesteś na etapie wyboru zawodu i swojej kariery, to warto abyś zastanowił się nad tym, czy nie zostać tłumaczem przysięgłym. Biur tłumaczeń w całym kraju jest sporo, jednak nadal jest na ich usługi ogromne zapotrzebowanie. Biuro tłumaczeń Poznań to oferta dla osób mieszkających w tym mieście. Jeśli mieszkasz właśnie w Poznaniu, to warto zastanowić…

 • Edukacja i Nauka

  Badanie na wykrywaczu kłamstw – Żagań

  Off 5

  Masz wątpliwości co do uczciwości swoich pracowników? Podejrzewasz wspólnika o fałszerstwo? Chcesz udowodnić zazdrosnemu partnerowi swoją niewinność? Mamy rozwiązanie idealne dla Ciebie! Pragniemy zaoferować profesjonalne badanie na wykrywaczu kłamstw. W dzisiejszych czasach usługa ta cieszy się coraz większą popularnością. Zastanawiasz się czy dzieci również mogą wziąć udział w badaniu? Oczywiście, że tak, jednak zgodnie z…

 • Edukacja i Nauka

  Badanie na wariografie – Żagań

  Off 5

  Wszyscy pragniemy zdrowych i bliskich relacji z ukochanymi ludźmi. Dlatego tak bardzo o nie dbamy! Co zrobić, aby jak najlepiej się między Wami układało? Co jest podstawą związku? Oczywiście zaufanie. Dzięki niemu możecie powiedzieć sobie o wszystkim i jesteście wobec siebie naprawdę szczerzy. Nikt, kogo znam, nie chce być oszukiwany przez drugą osobę. Dlatego nie…

 • Edukacja i Nauka

  Skrzypce czy perkusja

  Off 5

  Świetnym sposobem umuzykalniania dziecka jest nauka gry na instrumencie. Trzeba jednak wybrać instrument odpowiedni do predyspozycji i możliwości dziecka. Nauka gry na skrzypcach lub wiolonczeli nie jest wskazana jeśli dziecko nie ma dobrze wykształconego słuchu muzycznego, bo czystość dźwięku zależy nawet od precyzyjnego ustawienia palca na gryfie. Gitara i mandolina nie sprawiają tej trudności, bo…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Kicz w TV

  Off 119

  Program telewizyjny większości stacji wypełniony jest miernymi pozycjami, słabymi pod względem artystycznym i warsztatowym. Twórcy ramówek twierdzą bowiem, że taki jest zapotrzebowanie społeczne – na proste w odbiorze i nie wymagające nadmiernego wysiłku ze strony autorów i telewidzów. Gdzieniegdzie pojawiają się programy ambitne; publicystyczne, popularno – naukowe albo prezentujące artystów z wysokiej półki. Podaż odpowiada…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Szkoła językowa Poznań

  Off 36

  Nauka języków obcych jest bardzo modna. Znajomość języków gwarantuje nam wiele przywilejów. Nie bez powodu wyszukiwania takie jak na przykład szkoła językowa Poznań należą do najpopularniejszych w Internecie. Jakie korzyści daje znajomość języka? Większość pracodawców znacznie przychylniej patrzy na kandydatów, którzy mogą się pochwalić językiem obcym na swoim CV. Dodatkowo bez problemu będziesz mógł czytać…

 • Wszp Warszawa

  Sala konferencyjna Warszawa

  Off 65

  Nastały takie czasy, gdzie każda szanująca się firma posiada swój własny ośrodek wypoczynkowo – szkoleniowy wyposażony w mniejsze lub większe pomieszczenia przeznaczone na różnego rodzaju spotkania. W jednym z takich ośrodków jest przepiękna sala konferencyjna warszawa, która jest wyposażona w duży projektor i wyświetlacz do pokazów slajdów instruktażowych, ładne i wygodne meble konkrecyjne oraz klimatyzator,…

 • Wszpwn kontakt

  Przedszkole Wrocław

  Off 77

  Twoje dziecko skończyło już lub niebawem kończy 3 lata? To najlepszy moment na rozpoczęcie przygody z przedszkolem. Jeśli już cokolwiek mówi, potrafi zgłaszać swoje potrzeby, to nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli ma z tym problemy, to musisz wybrać odpowiednie dla niego Przedszkole Wrocław ma dość spory wybór przedszkoli państwowych, jak i prywatnych. Przedszkola…

 • Wszp edu pl

  Pisanie prac magisterskich tanio

  Off 79

  Plagiat z definicji jest to przywłaszczenie sobie praw autorskich do jakiegoś tekstu, obrazu, fotografii czy też innego dzieła, podpisanie go swoim nazwiskiem, użycie w swojej pracy bez podania źródła pochodzenia. Powszechnym zjawiskiem jest pisanie prac magisterskich tanio na zlecenie studenta. Oczywiście w polskim prawie jest to nielegalne. Sprzedawanie prac w Polsce odbywa się więc na…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Nauka jazdy Lublin

  Off 75

  W dzisiejszych, zabieganych czasach każda godzina czy minuta jest na wagę złota. Tracisz czas czekając na przystanku na autobus lub tramwaj, który się bardzo często spóźnia lub nie przyjeżdża w ogóle? Wpadasz do pracy na ostatnią chwilę lub mocno spóźniony? Zapomnij to tym! Zrób prawo jazdy ze Szkołą Nauki Jazdy w Lublinie. Doświadczeni instruktorzy na…

 • Edukacja i Nauka

  Szkoła językowa – Żagań

  Off 6

  Angielski, niemiecki, hiszpański…? Którego języka chciałbyś się nauczyć? A który chciałbyś podszkolić? Od czasów szkolnych właściwie nie używałeś języka obcego, więc powoli zapominasz, jak w nim mówić? A może chcesz nauczyć się nowego języka, zaczynając od podstaw? Szkoła językowa Poznań proponuje naukę wielu języków obcych na zróżnicowanych poziomach znajomości. Dostosowujemy się do Twoich możliwości i…

 • Edukacja i Nauka

  Sala konferencyjna – Żagań

  Off 3

  Co powinna posiadać profesjonalna sala konferencyjna, jak znajdować najlepsze obiekty pod kątem indywidualnych potrzeb, ile to może tak naprawdę kosztować? Zacząć należy od tego, że wybór sali konferencyjnej będzie uzależniony od wielu zmiennych, od indywidualnego podejścia do potrzeb. Czyli wybiera się choćby sale konferencyjne z uwagi na pojemność. Wybiera się również tego typu obiekty w…

 • Edukacja i Nauka

  Przedszkole – Żagań

  Off 3

  Każdy rodzic marzy o tym, aby ich maluch miał jak najlepsze warunki do rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego. Pierwsze miesiące życia, dziecko spędza przy rodzicach, głównie przy matce. Mijają miesiące, pierwszy rok i w końcu nastaje czas, w którym matka musi wrócić do pracy zawodowej. Niekiedy wówczas opiekę nad maluchem zaczynają sprawować dziadkowie. Nie…

 • Edukacja i Nauka

  Pisanie prac magisterskich tanio – Żagań

  Off 5

  Jeśli decydujesz się na ofertę zatytułowaną pisanie prac magisterskich tanio, to możesz być pewien, że nie będzie to praca napisana prawidłowo i zapewne będzie miała bardzo wiele niedociągnięć. Warto więc przemyśleć dobrze fakt zakupu takiej pracy magisterskiej. Najlepszym rozwiązaniem jest napisanie pracy samodzielnie. Oczywiście nie każdy ma na tyle wolnego czasu, jednak jeśli przez kilka…

 • Edukacja i Nauka

  Nauka jazdy – Żagań

  Off 3

  Prawo jazdy to dokument, który posiada coraz więcej osób w swoim portfelu. Jest jednym z najbardziej potrzebnych, ponieważ otwiera nam drogę do pełnoprawnego kierowania pojazdami po drodze publicznej. Prawo jazdy jest jest bardzo często wymagane przez potencjalnego pracodawcę, ułatwia nam dojazd do miejsca pracy, a także na wieczorne spotkanie i powrót do domu. Mając prawo…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Testy do policji

  Off 35

  W ostatnim okresie czasu, w internecie natrafiłem na wiele stron, mając w swojej ofercie, oczywiście za odpłatnością, różnego rodzaju testy. Moją uwagę przyciągnęły testy do Policji. Zacząłem się zastanawiać, skąd sprzedawcy mają dostęp do testów, które przecież za każdym razem ulegają zmianie. Może ich sprzedaż oferowana jest przez osoby, które te testy piszą i układają?…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Szkoła windsurfingu

  Off 92

  A więc nareszcie nadeszły upragnione przez nasze dzieci wakacje. Rodzice również ich pragną, choć zazwyczaj mają niemały problem ze zorganizowaniem dla dziecka opieki przez ten czas. Dobrym i często praktykowanym rozwiązaniem jest wysłanie dziecka na kilkutygodniowy wyjazd na obóz czy kolonie. Bardzo często nie jest to zwykły wyjazd, ale na przykład szkoła windsurfingu. To bardzo…

 • Wszp Warszawa

  Szkoła rysunku

  Off 86

  Szkoła rysunku – fajnie brzmi. I warto wybrać tą szkołę jeżeli rysowaniem jest naszą pasją. Dzięki rysowaniu wiele osób stara się wyrazić siebie. Tworzą najróżniejsze obrazy, które czasem dla nas nic nie przedstawiają. Ale inni, znani fachowcy widzą w tym najpiękniejsze arcydzieła. Warto więc przyłożyć się do nauki dokładnego i szczegółowego rysowania. Aby nasza pasja…

 • Wszp edu pl

  Ośrodek szkolenia kierowców Lublin

  Off 85

  Obecnie praktycznie każdy młody człowiek pragnie mieć prawo jazdy oraz własny samochód, aby zaznać troszkę niezależności. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach nie tak łatwo zdać wszystkie egzaminy potrzebne do jego uzyskania. Podstawową sprawą jest wybranie odpowiedniego ośrodka szkolenia kierowców, który zapewni nam odpowiednią jakość kształcenia. Dzięki temu zyskamy pewność, iż szybko przyswoimy wiedzę i na pewno…

 • Wszpwn kontakt

  Angielski przez skype

  Off 71

  W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego to w zasadzie konieczność. Bez znajomości chociażby podstaw tego języka ciężko jest znaleźć pracę czy podróżować po świecie. Warto zatem znać choć podstawy języka angielskiego. które pozwolą na dość swobodną komunikację. Jak nauczyć się języka szybko i skutecznie? Sposobów jest cała gama: szkoły językowe, kursy, kursy zagraniczne, kursy online,…

 • Edukacja i Nauka

  Testy do policji – Żagań

  Off 3

  Praca w sektorze budżetowym kojarzy się ze stabilnością i pewnego rodzaju prestiżem. Zarobki w tej sferze nie należą do największych, lecz pomimo to spore grono Polaków zamierza wyraża chęć pracowania właśnie w budżetówce. Bodźcem przyciągającym kandydatów jest stabilność pracy, pełna transparentność wynagrodzenia oraz szereg dodatków i benefitów przysługujących pracownikom zatrudnionym na etatach państwowych. Spore grono…

 • Edukacja i Nauka

  Szkola windsurfingu – Żagań

  Off 4

  Nie ulega wątpliwości, że czas wakacji to dla dzieci jeden z najprzyjemniejszych okresów w roku. Mniej przyjemny może być on dla rodzica, jeśli nie ma on jak zapewnić opieki swojemu dziecku przez najbliższe dwa miesiące wolnego od szkoły. Sporo rodziców wybiera opcję zapisania dziecka na obóz. Bardzo ciekawą i ostatnio niezwykle popularną opcją jest szkoła…

 • Edukacja i Nauka

  Szkoła rysunku – Żagań

  Off 6

  Wiele osób potrafi świetnie rysować, mogłoby w ten sposób zarabiać na życie, tworzyć ciekawe obrazy, aranżować wnętrza, robić rzeczy, które zadziwią innych. Często brakuje nam motywacji, aby samodzielnie w domu zabrać się za swój rozwój, doszkalać się. Szkoła rysunku, to miejsce, gdzie pokażesz profesjonalistom od rysunku swoje dzieła, swój talent, a oni udzielą Ci wielu…

 • Edukacja i Nauka

  Ośrodek szkolenia kierowców – Żagań

  Off 3

  Dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie bez posiadania prawa jazdy. Czym powinien charakteryzować się dobry Ośrodek szkolenia kierowców Lublin? Z perspektywy kursanta można powiedzieć, że najważniejsze jest, aby kurs był po prostu skuteczny. Co to oznacza? Można różnie to interpretować. Oczywiście trudno oczekiwać że w czasie trzydziestu obowiązkowych godzin nauki jazdy samochodem kursant do perfekcji opanuje…

 • Edukacja i Nauka

  Angielski przez skype – Żagań

  Off 3

  Wszyscy wiemy, że warto się uczyć języków obcych. Ich znajomość pomaga nie tylko w znalezieniu dobrej i interesującej pracy, ale znacznie ułatwia życie szczególnie jeśli dużo podróżujemy i jesteśmy ciekawi świata. Języków możemy uczyć się na wiele sposobów, często nawet nie musimy wychodzić z domu. Dzięki rozwojowi technicznemu możemy korzystać z wielu narzędzi internetowych do…

 • Wszp Warszawa

  Poradnik montera elektryka

  Off 96

  Chciałbyś wreszcie przestać chodzić codziennie do pracy? Na pewno czujesz się już wypalony. Dlatego może czas pomyśleć o zmianie? Przede wszystkim musisz zmienić podejście. Nie chodzi tu bowiem o zmianę miejsca pracy. Nie chcesz przecież pracować w innej korporacji! Na pewno zależy Ci na tym, żeby otworzyć własną działalność. Dzięki niej będziesz miał więcej czasu…

 • Wszpwn kontakt

  Kurs na wózki widłowe

  Off 100

  Jeśli nie możesz znaleźć pracy, lub jedynie spotykasz się z ofertami pracy przy sprzątaniu czy pakowaniu, które mają to do siebie, że są mało płatne. To jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest to, że do innych prac nie posiadasz uprawnień. Tak, ale uprawnienia kosztują i zajmują czas – możesz powiedzieć. Owszem jednak nie wszystkie…

 • Wszp edu pl

  Gablota na sztandar

  Off 99

  Każde państwo powinno szanować tradycję i godnie pielęgnować pamięć o swoich bohaterach. Dotyczy to również historycznych sztandarów pod którymi oni ginęli w obronie naszej ojczyzny. Dlatego ważne jest właściwe przechowywanie tych pamiątek, a może to zapewnić funkcjonalna i bezpieczna gablota na sztandar. Odwiedzając muzea czy izby pamięci narodowej, często spotykamy się z nimi ale nie…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Druki szkolne

  Off 110

  Druki szkolne to szereg dokumentów, które nieodłącznie związane są z funkcjonowaniem szkoły. A jakie to są te najbardziej typowe druki szkolne? Przede wszystkim to szkolne świadectwa. Te dokumenty chyba najbardziej kojarzą się ze szkołą każdemu, bo każdy przecież ma jakieś szkolne doświadczenia. W obecnej dobie część dokumentów, jakie na co dzień w szkole funkcjonują, dostępna…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Blog ogólnotematyczny

  Off 60

  Już od dawna blogi stanowią ważną część polskiego internetu. Ich autorzy, jeżeli rzeczywiście mają talent, zyskują sobie wielu zwolenników, a ich teksty zdają się być opiniotwórcze. Najlepiej w takiej funkcji sprawdza się blog ogólnotematyczny, którego autor porusza różnorodne tematy związane z życiem. Owszem, istnieje ogromna grupa blogów wyspecjalizowanych, których autorzy zajmują się modą, robótkami ręcznymi…

Najnowsze wpisy