• Wyższa szkoła zarządzania personelem

  WszPziu

  Off 29

  Wyższa szkoła zarządzania personelem Do zarządzania ludźmi trzeba mieć wysokie kompetencje. Jest to skomplikowane i wymaga doświadczenia od osoby, która podejmuje się zarządzać personelem. Oprócz doświadczenia, które nabywamy z wiekiem warto umieć także trochę teorii. Dlatego też powstała Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, w skrócie WSZP. W tej szkole wyższej nauczymy się wszystkiego, co w teorii…

 • Wszpwn kontakt

  2 wszp facebook

  Off 38

  Interesują Cię interdyscyplinarne studia? Wybierz WSZP! Coraz większa rzesza studentów decyduje się podejmować kierunki interdyscyplinarne łączące wiedzę z różnych obszarów. Na uniwersytetach za prestiżowe uważane są miedzywydziałowe studia, na których można realizować jednocześnie kilka kierunków studiów. Wymaga to olbrzymiego nakładu pracy i zaangażowania. Harmonogram zajęć jest ustalany indywidualnie pod okiem tutora. Czy jednak nie jest…

 • Wszp Warszawa

  Wszp Umk

  Off 25

  Zarządzanie personelem – gdzie się tego nauczyć? Zarządzanie personelem to podstawowe zadanie kadry kierowniczej. opanowanie tej sztuki gwarantuje sukces w pracy, wprowadzeni firmy. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem jest miejscem, gdzie opanujesz te umiejętności. Nauczysz się delegować zadania, motywować pracowników, poznasz zasady kontroli i wywierania wpływu. Te umiejętności są niezbędne do kierowania zespołem. Celem nauki w…

 • Wszp w Warszawie

  WszPWN

  Off 13

  Wyższa szkoła zarządzania personelem Wyższa szkoła zarządzania personelem jest to niepaństwowa, zawodowa szkoła wyższa. Rok założenia szkoły to 2001 rok. Swoją siedzibę ma w Warszawie. WSZP oferuje studia dwuzawodowe, ukończenie dwóch kierunków w zaledwie 4 lata. Studia mogą się też odbywać na odległość lub tradycyjnie, a wszystko to w atrakcyjnej cenie. Uczelnia ta nie posiada…

 • Wszp edu pl

  WszPlock

  Off 40

  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – co i jak Czym jest WSZP i czego możemy się tam nauczyć? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu. Niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa, założona w 2001 roku w Warszawie przez mgr inż. Janusza Przepiórskiego . Ulokowana jest na ulicy Ludwika Hirszfelda 11. Uczelnia posiada trzy kierunki kształcenia na poziomie studiów I…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  1 wszp Bydgoszcz

  Off 45

  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Powstała w 2001 roku prywatna uczelnia z prawem do prowadzenia trzech kierunków: socjologii, bezpieczeństwa narodowego i zarządzania. Od 2012 roku szkoła otrzymała pozwolenie na działalność nieokreśloną czasem, co jednocześnie zwolniło ją z meldowania się co pięć lat do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu przedłużenia zezwolenia. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wszp Warszawa opinie

  Off 57

  Droga do sukcesu Każda Wyższa Szkoła ma swoją specjalizację – swój kierunek, który prowadzi najlepiej i tym właśnie wyróżnia się spośród innych szkół na rynku. Dzisiaj wielu studentów bardzo zwraca na to uwagę, wybierając swoją przyszłą uczelnię. Wyższa szkoła zarządzania personelem uczy właśnie tego, jak zarządzać personelem. W dzisiejszych czasach zarządzanie ma ogromne znaczenie, ponieważ…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wszp edu pl w Warszawie

  Off 39

  Sukces w życiu Wiele młodych lub starszych osób marzy aby odnieść sukces w życiu. Niektórzym kojarzy się, że jak ktoś jest bardzo bogaty, wykształcony i atrakcyjny to odniósł sukces w życiu. Ale często takie osoby popadają w depresje, ponieważ większość rzeczy robili dla kogoś, a nie to co podpowiada im serce. Na co więc warto…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Akademia przyszłości logowanie

  Off 43

  WSZP Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (WSZP) to oferta dla wszystkich, którzy chcieliby studiować i podnosić swoje kwalifikacje. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że zarządzanie ludźmi to nie jest sprawa łatwa. Przekonało się już o tym gros osób. No cóż, czasami jakieś kwestie tylko z pozoru wydają się proste, a po bliższym przyjrzeniu się poszczególnym zagadnieniom, okazuje…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wyższa szkoła zarządzania personelem w Warszawie opinie

  Off 44

  Wybieranie kierunku życiowego Przed każdą młodą osobą jest ważna decyzja do podjęcia. Dotyczy tego, jaki kierunek obrać w swoim życiu. Każdy z nas musi pracować, żeby żyć, ale warto pomyśleć, już wcześniej co zrobić, żeby praca sprawiała nam radość. Co musimy wziąć pod uwagę wybierając kierunek? Na pewno nie kierujmy się tylko tym, gdzie idą…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wyższa szkoła zarządzania personelem opinie

  Off 58

  Nauka Wiele młodych osób, które kończą szkołę średnią, zastanawia się jaką drogą podążać. Czy iść na przykład na studia, czy zdecydować się na wyjazd za granicę w celu odłożenia pieniędzy, a może pozostać w Polsce i spróbować osiągnąć jakiś sukces w naszym kraju. Jest to dylemat większości z nas, który nie tylko siedzi w głowie…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wyższa szkoła zarządzania personelem w Warszawie

  Off 36

  Po co wiedza o zarządzaniu personelem? Czasy, kiedy przedsiębiorstwami rządziły wszechwiedzące panie kadrowe powoli odchodzą do lamusa. Teraz całość procesów zarządzania personelem trudno skupić w rękach jednej osoby. Funkcje w firmowych działach human resources są coraz węższymi specjalizacjami. Możesz zagłębić się w nie na uczelni do tego wykwalifikowanej. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem to tego typu…

 • Wszp Warszawa

  Teoria samowiedzy: osiągnięcia i perspektywy

  Off 20

  W książce tej przedstawiłem zarys teorii samowiedzy, której przedmiotem jest badanie struktury, dynamiki i funkcji informacji, jakie jednostka posiada o swojej osobie. Teoria ta, będąca w opozycji do psychoanalitycznych i fenomenologicznych koncepcji „ja”, wyrasta z poznawczej wizji człowieka, zgodnie z którą jest on samodzielnym układem informacyjnym, którego działania ukierunkowane są na określone wartości (cele). Działania…

 • Wszp w Warszawie

  Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej

  Off 12

  Chcemy to umożliwić wydając nadesłane referaty i głosy w dyskusji drukiem i uczynimy to tym rychlej, im prędzej mówcy przyślą nam maszynopisy swoich wypowiedzi. Dziękujemy im z góry. A kiedy już dziękujemy, to chciałbym to czynić w swoim imieniu i w imieniu tych uczestników konferencji, którzy mnie o to prosili. Dziękuję więc przede wszystkim Towarzystwu…

 • Wszp edu pl

  Zjawisko faworyzacji subiektywnej

  Off 72

  W kontaktach z rówieśnikami i przyjaciółmi człowiek dostrzega swą odrębność i niepowtarzalność. Przypisuje innym cechy, których sam nie posiada. Jak powiedziałem poprzednio, takie postępowanie rodzi często zjawisko faworyzacji subiektywnej. Ogólnie rzecz biorąc, realistyczna ocena siebie ułatwia realistyczną ocenę innych i wzbudza szacunek otoczenia. Samowiedność wpływa na akceptację jednostki przez otoczenie. Jak już stwierdziłem, człowiek hubrystyczny,…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Zbiegi stosowane przez psychologów

  Off 21

  Gdyby zawsze informowali oni o prawdziwym celu eksperymentu, gdyby nie uciekali się do niewinnego podstępu, gdyby zrezygnowali z błędnych ocen, to nie mogliby osiągnąć planowanych celów współczesna wiedza o samopoznaniu niewiele różniłaby się od wiedzy dziewiętnastowiecznej. Odkrywanie ludzkiej osobowości wiąże się z pewnymi kosztami. Zresztą koszty te – jak podkreślają pragmatyści – są nie- .394…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Zgodność i harmonia zewnętrzna i wewnętrzna

  Off 14

  Trzecim członem samowiedzy jest „ja idealne”, składające się z sądów o standardach osobistych. Standardy te są pragnieniami, życzeniami i ideałami dotyczącymi pożądanych przez jednostkę stanów rzeczy. Standardy osobiste są różnorodne. Mogą one dotyczyć idealnego (optymalnego) stanu rzeczy lub dobrego stanu rzeczy, który odpowiada minimalnemu poziomowi aspiracji. Ich treść zależy od wielu czynników społecznych i kulturowych….

 • Wszpwn kontakt

  Zasada współzmienności

  Off 24

  Jeśli jednak uczeń ten rozwiązał trudne zadanie, ale jednocześnie wiadomo, że dawniej doznawał niepowodzeń w procesie wykonywania najprostszych równań, to najbardziej prawdopodobne stają się przyczyny zewnętrzne, takie jak przypadek czy pomoc kolegi (atrybucja zewnętrzna). Stosowanie zasady współzmienności jest możliwe jedynie w takich sytuacjach, w których ludzie wykonują serię działań rozłożonych w czasie. W wielu wypadkach…

 • Wszp Warszawa

  Organizacja służby melioracyjnej i spółki wodne

  Off 150

  Urządzenia melioracji podstawowych konserwuje służba melioracyjna utrzymywana na koszt państwa. Prace te finansuje urząd wojewódzki. Opieka nad urządzeniami i kontrola prac konserwacyjnych należy do wojewódzkiego zarządu inwestycji rolniczych, który do tych celów ma zorganizowane oddziały rejonowe. Prace konserwacyjne oraz remonty urządzeń melioracji podstawowych wykonują przedsiębiorstwa konserwacji i eksploatacji, z którymi wojewódzka służba melioracyjna zawiera odpowiednie…

 • Wszpwn kontakt

  Pompy i inne urządzenia

  Off 97

  Konserwacja pomp polega na kontroli ich uszczelek. Zazwyczaj pompy mają na dławicy smarowanie wodne i dlatego w czasie pracy powinny na uszczelkach dławicy występować krople wody. W razie konieczności wymiany uszczelek sznurowych trzeba każdą warstwę sznura uszczelniającego odcinać i układać oddzielnie. Smar w łożyskach wymienia się raz w roku. Przed zimą agregat pompowy należy oczyścić,…

 • Wszp edu pl

  Graffiti i nie tylko…

  Off 131

  W każdej miejscowości można zobaczyć na murach domów mieszkalnych albo budynków instytucji publicznych napisy, głoszące hasła obraźliwe dla grup mniejszości etnicznych lub wyznaniowych. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo nawołuje do dyskryminacji i nienawiści, co może doprowadzić do czynnej agresji. Ostatnio powstało wiec wiele projektów, których celem jest edukacja na temat przeciwdziałania nietolerancji i ksenofobii….

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszpwn kontakt

  Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Off 38

  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem to niepubliczna szkoła wyższa oferująca naukę w oparciu o najwyższe standardy kształcenia. Absolwenci uczelni od lat są poszukiwanymi i cenionymi uczestnikami rynku pracy. W Wyższej Szkole Zarządzania Personelem można ukończyć studia pierwszego stopnia (licencjat), stopnia drugiego (magisterskie) a także studia podyplomowe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i skutecznych metod…

 • Wszp edu pl, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wszp edu pl Warszawa

  Off 43

  Wyższa szkoła zarządzania personelem. Często żartobliwie, a nawet trochę złośliwie mówi się o innych, że mają duże skłonności do rządzenia ludźmi, którzy znajdują się w pobliżu. W niektórych przypadkach jednak jest to prawda, ale wtedy taką uwagę należy traktować przede wszystkim jako komplement, a nie obelgę. Naprawdę niektóre osoby nadają się lepiej do zarządzania niż…

 • Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa

  Wszp

  Off 25

  Studia wyższe – trudny wybór Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne w dzisiejszych czasach jest dobre wykształcenie. Dlatego też z jednej strony już od najmłodszych lat zapewniamy naszym dzieciom rozmaite zajęcia pozaszkolne, aby w nieograniczony sposób mogły rozwijać swoje zainteresowania, z drugiej zaś, dbamy, aby uczęszczały do najbardziej elitarnych szkół, zapewniamy korepetycje, gdy tylko zorientujemy…

 • Wszp w Warszawie

  Coraz mniej nas…

  Off 16

  Jak wynika z najnowszych badań i prognoz instytucji rządowych mniej więcej za 50 lat liczba ludności Polski zmniejszy się do poziomu 30 milionów mieszkańców. Co więcej, aż 1/3 tej sumy stanowić będą emeryci. Eksperci biją na alarm, twierdząc, że jeśli niebezpieczna tendencja utrzyma się to staniemy się swoistym skansenem Europy. Przyczyn składających się na niż…

 • Wszp w Warszawie

  Rodzaje sklepów, a zakupy

  Off 24

  Jak dobrze wiesz, zakupy robimy wszyscy. Mało kto jednak zastanawia się nad całą otoczką, która temu towarzyszy. Czy wiesz chociażby od czego pochodzi słowo sklep? Albo czy znasz ich rodzaje? A może masz informacje o tym, kiedy datuje się rozpoczęcie handlu takiego, jaki znamy obecnie? Jeżeli nie, to odpowiedzi na te i inne pytanie przedstawiono…

 • Wszp w Warszawie

  Pantofle – idealna ochrona dla naszych stóp

  Off 13

  Każda kobieta wie, że pantofle są nieodzownym elementem każdej garderoby. Z pewnością każdy z nas posiada przynajmniej kilka rodzajów pantofli. Na rynku jest wiele sklepów, które je sprzedają i robią wszystko, aby przyciągnąć klientów. Klienci kupują je w zależności od pory roku. Na wiosnę dostępne są w jasnych kolorach na cienkiej podeszwie, latem zaś są…

 • Wszp w Warszawie

  Informacje dotyczące biur rachunkowych

  Off 15

  Głównym źródłem dochodu biur rachunkowych, jest prowadzenie ksiąg dla podmiotów gospodarczych. Biuro rachunkowe w Warszawie AudytEkspert, które funkcjonuje nie przerwanie od ponad dwudziestu lat. W tym czasie wyrobiło sobie renomę ogólnokrajową i uznanie wśród klientów, którzy korzystają z ich usług. Początki pracy tego biura rachunkowego były dość trudne z tego względu, że w życie wchodziły…

 • Wszp w Warszawie

  Co to jest wyprawka ?

  Off 13

  Kiedy rodzi nam się dziecko, z pewnością jest to dla wielu z nas wspaniały moment, pełen radości i niesamowitych emocji, ale jednocześnie i obaw, czy będziemy w stanie poradzić sobie przede wszystkim finansowo z wszystkimi nowymi obowiązkami. I właśnie po to, aby świeżo upieczeni rodzice nie musieli się martwić o te pierwsze i najważniejsze rzeczy…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Społeczna szkoła muzyczna Kielce pl

  Off 116

  O Nas Historia Społecznego Ogniska Muzycznego W 1963 roku z inicjatywy Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powołano Społeczne Ognisko Muzyczne z siedzibą w Kielcach przy ul. Zamenhofa 8, razem z Przedszkolem. Od września zapisało się około 60 uczniów do klas fortepianu, akordeonu, skrzypiec i gitary. W następnym roku liczba uczniów powiększyła się do 120, pracowało…

 • Wszp edu pl

  Czy hale stalowe przyjmą się w hodowli bydła? Rynek hodowlany w Polsce.

  Off 32

  Rynek rolniczy w Polsce nadal jest atrakcyjny ze względu na ilość gospodarstw rolnych. Niemniej przytłaczająca ich ilość nie posiada powierzchni przekraczającej jednego hektara. Czy producenci hal stalowych mają szansę wejść na ten rynek? Odpowiedź może być zaskakująca. Sytuacja na rynku hodowlanym Przed rozpadem komunizmu gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt dzieliły się głównie na państwowe i…

 • Wszp edu pl

  Jak zagospodarować deszczówkę?

  Off 67

  Zawsze po deszczu na terenie naszej działki gromadzi się woda deszczowa. Najczęstszym sposobem radzenia sobie z nią jest odprowadzenie do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, co wiąże się z koniecznością wniesienie odpowiedniej opłaty. Rzadko myślimy o jej potencjale i możliwościach, jakie daje jej wykorzystanie. Może się okazać, że gromadzenie i wykorzystywanie deszczówki pozwoli nam ograniczyć zużycie…

 • Wszp Warszawa

  Skuteczna walka z chwastami

  Off 57

  Każda osoba posiadająca własny ogród spotkała się w swojej karierze ogrodniczej z przeróżnymi odmianami chwastów. Nie trzeba dodawać, że pojawienie się takich roślin w przestrzeni uprawnej może stanowczo uprzykrzyć życie zarówno jej właścicielowi, jak i znajdującym się tam roślinom. Sposobów na walkę z chwastami jest wiele. Do najważniejszych z nich, biorąc pod uwagę wielkość obszaru…

 • Wszp edu pl

  Automatyka przemysłowa i jej zalety

  Off 46

  Posiadanie własnego przedsiębiorstwa, to nie tylko większy prestiż społeczny. To także ogromna odpowiedzialność za jego rozwój oraz przyszłość zatrudnianych tam osób. Dlatego też, przedsiębiorcy, którym zależy na zapewnieniu swojej firmie odpowiednich warunków do przetrwania na coraz bardziej wymagającym rynku konkurencyjności, sięgają chętnie po nowoczesne rozwiązania. Przykładem jest tu tak zwana automatyka przemysłowa. Sprawdźmy jakie są…

 • Wszp edu pl

  Węże do wody, paliw i spożywki

  Off 34

  Węże i przewody przemysłowe dedykowane są różnym mediom, i w zależności od przeznaczenia budowa węży przemysłowych jest zróżnicowana. Węże przemysłowe dla produktów i substancji spożywczych to tzw. węże spożywcze. Węży spożywczych używa się do przesyłu m.in. mleka, alkoholu, ziarna itp. Wężom spożywczym stawiane są bardzo restrykcyjne wymogi dotyczące jakości wykonania. Z uwagi na to węże…

 • Wszp edu pl

  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  Off 37

  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego to miejsce w sieci, w którym zatrzymasz czytelnika na dłużej. Zróżnicowane tematy spowodują, że chętnie spędzi długi czas na stronie, aktywnie czytając informacje znajdując co rusz nowe zagadnienie do zapoznania się. Istota takiego portalu polega na tym, że czytelnik ma przygotowaną, gotową, podaną…

 • Wszp w Warszawie

  Tłumaczenia audiowizualne i Tłumaczenia konsekutywne Poznań

  Off 57

  Tłumaczenia konsekutywne Poznań i tłumaczenia audiowizualne Gdzie szukać dobrego tłumacza? W dużych miastach bardzo opłacalnym interesem jest uruchomienie biura tłumaczeń; potencjalnych klientów jest na tyle dużo, że taki biznes ma naprawdę duże szanse powodzenia. W mniejszych miastach takich biur jest niestety dużo mniej. Na przykład biur świadczących specjalistyczne tłumaczenia takie jak tłumaczenia konsekutywne Poznań, Warszawa…

 • Wszp w Warszawie

  Szkoła języków obcych Dębica i Szkoła rysunku Olsztyn

  Off 61

  Szkoła rysunku Olsztyn i Szkoła języków obcych Dębica Szkoła rysunku Olsztyn Nie trzeba nikomu mówić, jak ważny jest samorozwój, jak istotne jest ciągłe zdobywanie wiedzy i inwestowanie w siebie. Dzięki nauce, dzięki nowym umiejętnościom stajemy się lepszymi ludźmi, możemy pomagać innym, możemy znaleźć lepszą i lepiej płatną pracę. Ale poza nauką musimy także znaleźć czas…

 • Wszp w Warszawie

  Szkolenia biznesowe Poznań pin point i szkolenia sprzedażowe Warszawa

  Off 55

  Szkolenia sprzedażowe Warszawa i Szkolenia biznesowe Poznań pin point Szkolenia dla pracowników Każdy przedsiębiorca dbający o swoją firmę stara się zatrudniać profesjonalistów. Jednak, jak wiadomo, nie zawsze to się w pełni udaje, często zatrudniani są ludzie młodzi i niedoświadczeni, których na początku trzeba zapoznać z procedurami w firmie. Dlatego też odpowiedzialny i mądry szef wysyła…

 • Wszp w Warszawie

  Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków i studia podyplomowe prawo autorskie

  Off 61

  Studia podyplomowe prawo autorskie i Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków Różne studia podyplomowe Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków oraz studia podyplomowe prawo autorskie to oferty, które z całą pewnością znajdą się w obszarze zainteresowana sporej grupy osób. To zresztą bardzo konkretne propozycje dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje. Tak to już…

 • Wszp w Warszawie

  Nauka gry na gitarze dla dzieci Poznań i Nauka gry na flecie Poznań

  Off 97

  Nauka gry na flecie Poznań i nauka gry na gitarze dla dzieci Poznań Nauka gry na flecie i na gitarze Nauka gry na flecie Poznań Oferuję naukę gry na flecie dla dorosłych. Flet to subtelny instrument, którego dźwięki są przyjemne dla ucha. Naucz się na nim grać i zaimponuj znajomym. Zawsze zazdrościłeś muzykom w filharmonii…

 • Wszp w Warszawie

  E-learning kursy językowe i Kursy językowe dla dzieci Wrocław

  Off 57

  Kursy językowe dla dzieci Wrocław i e-learning kursy językowe Emigracja – jak przygotować siebie i dziecko? W obecnych czasach wyjazd za granicę nie jest niczym niezwykłym. Wielu Polaków decyduje się na emigrację z różnych powodów. Choć język obcy czasami wydaje się nam zbędny, wszak będziemy pracować prawdopodobnie z innymi Polakami, to jednak jest to błędne…

 • Wszp w Warszawie

  Kurs trenera personalnego Wrocław i kursy językowe Szczecin

  Off 53

  Kursy językowe Szczecin i Kurs trenera personalnego Wrocław Kurs trenera personalnego, kursy językowe Kurs trenera personalnego Wrocław – pozwoli Ci nauczyć się: łączyć ćwiczenia, nauczyć się współpracować z klientem oraz tego jak skutecznie przeprowadzić konsultację, aby uzyskać jak najwięcej informacji o naszym kliencie. Trener personalny to ogromna odpowiedzialność, dbanie o zdrowie, wsparcie, motywację podopiecznych przy…

 • Wszp w Warszawie

  Coaching Kraków i Korepetycje Kraków

  Off 48

  Korepetycje Kraków i Coaching Kraków Kraków – korepetycje i coaching Potrzebujesz pewnego rodzaju motywacji w swoim życiu? Pewnego świeżego spojrzenia na otaczającą Cię rzeczywistość? Coaching Kraków jest idealnym rozwiązaniem. Możesz skorzystać z takich usług, dzięki czemu przekonasz się, jak wielki masz potencjał i w jaki sposób możesz go wykorzystać. Wystarczy podjąć ten pierwszy krok i…

 • Wszp w Warszawie

  Biuro tłumaczeń Katowice i Coaching Katowice

  Off 100

  Coaching Katowice i biuro tłumaczeń Katowice Dobry zawód Obecnie jest wiele dobrze płatnych zawodów, które można wybrać będąc po maturze. Można również iść na studia i zgłębiać wiedzę, na przykład z języków obcych. Filologia angielska od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi, ponieważ doskonała znajomość języków obcych pozwala otworzyć własne biuro tłumaczeń Katowice….

 • Wszp w Warszawie

  Angielski dla dzieci Białystok i angielski dla dzieci Wrocław

  Off 51

  Angielski dla dzieci Wrocław i Angielski dla dzieci Białystok Angielski – English is easy Angielski dla dzieci Białystok – szkoła językowa poleca zajęcia nauki języka angielskiego dla najmłodszych. Dzięki pełnym zabaw i atrakcji programom dostosowanym do tej grupy wiekowej, prowadzone zajęcia pozwalają skierować zapał dzieci na naukę angielskiego. Skutecznym narzędziem nauki dla dzieci w tym…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Nauka gry na gitarze dla dzieci Poznań

  Off 55

  Nauka gry na gitarze dla Twojego dziecka Nauka gry na instrumencie nie musi być przeznaczona jedynie dla osób, które zawodowo chcą związać swoją przyszłość z muzyką. Często pomaga ona rozwinąć umiejętności manualne oraz znacznie poprawić zdolność koncentracji. Wielu rodziców zapisuje swoje dzieci na kurs gry na instrumencie muzycznym, ponieważ uważa, że warto, żeby ich dziecko…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Warsztaty dla dzieci Białystok

  Off 62

  Rozrywka dla dzieci Dzieci potrzebują kreatywnych zajęć. Trzeba im w codziennym planie dnia zaplanować takie zajęcia, które kreatywnie pobudzą ich wyobraźnię i przyniosą dobry pożytek. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy z nich to fakt, że nie będą tyle czasu spędzały w telewizji ani w komputerze/laptopie. Drugi powód to fakt, że to korzystnie wpłynie na ich…

 • Wszp edu pl

  Najlepsze gry językowe dla dzieci do nauki języka

  Off 54

  Rozwój dziecka Każdy rodzic chce, żeby rozwój dziecka przebiegał prawidłowo. Rozwój ten ma kilka etapów i o każdy z nich należy prawidłowo zadbać. Początkowo najlepiej sprawdzają się zabawki, które rozwijają wszystkie zmysły dzieci. Później jednak potrzeba większej ilości bodźców, które pozwolą dzieciom zdobywać umiejętności. Najlepsze gry językowe dla dzieci do nauki języka z pewnością podołają…

 • Wszpwn kontakt

  Angielski dla dzieci Lublin

  Off 64

  Angielski dla dzieci w Lublinie Bez wątpienia w tym momencie język angielski jest to język międzynarodowy. Jego znajomość jest potrzebna nie tylko w szkole, czy też podczas nauki, do uzyskania pozytywnego rezultatu na egzaminie maturalnym, ale także w pracy zawodowej. Język ten daje możliwość swobodnej komunikacji niemal na całym świecie, z wyjątkiem w postaci poszczególnych…

 • Wszp Warszawa

  Angielski dla dzieci Warszawa

  Off 61

  Język angielski dla dzieci Jesteśmy mieszkańcami Warszawy. Miasto to daje nam wiele możliwości właściwie w każdej dziedzinie życia. Możemy chodzić do kina, uczestniczyć w koncertach, warsztatach, spotkaniach towarzyskich, edukować się… Aktywności mnóstwo. Nie wiadomo nawet co wybrać! Bo i nie na wszystko wystarczy nam czasu lub funduszy. Dodajmy do tego, że żyjemy w szczęśliwej rodzinie….

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Angielski dla dzieci Białystok

  Off 61

  Angielski dla najmłodszych Język angielski to podstawa, którą trzeba znać. Oprócz ojczystego języka warto znać drugi, obcy język, którym jest właśnie angielski. Jest to język, którym śmiało posługuje się większość osób na świecie, wiele osób go rozumie, nawet jeżeli dokładnie go nie studiowali. Jeżeli będziemy chcieli pojechać w inny zakątek świata to zawsze znajdzie się…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Kursy językowe dla dzieci

  Off 68

  Nauka języków obcych Znajomość dodatkowego języka na poziomie komunikatywnym, jest cechą bardzo przydatną i przynoszącą wiele korzyści nie tylko na tle zawodowym, ale też osobistym. Osoby takie mają większe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy, nie tylko w charakterze tłumacza, lecz także w celu utrzymywania kontaktów międzynarodowych. Głównym drugim językiem nauczanym w naszym kraju jest…

 • Wszp edu pl

  Angielski dla dzieci Wrocław

  Off 54

  Nauka angielskiego dla dzieci we Wrocławiu We Wrocławiu możemy znaleźć około trzydziestu miejsc, w których odbywają się zajęcia angielskiego dla małych pociech. Angielski dla dzieci Wrocław to przede wszystkim szkoła Oxford Learning Centre, El Universo, bądź Queen’s School of English. Jednak istnieje też bardzo dużo innych możliwości. Poza szkołami językowymi oraz zajęciami w grupach istnieje…

 • Wszpwn kontakt

  Kursy językowe dla dzieci Wrocław

  Off 57

  Kursy językowe dla najmłodszych Nie od dziś mówi się, że im człowiek jest młodszy, tym nauka przychodzi mu łatwiej. Wielu rodziców zapisuje już w wieku przedszkolnym swoje dzieci na kursy językowe, co wbrew opinii niektórych osób nie jest oznaką snobizmu, ale ogromną szansą na to, że dziecko dosyć szybko opanuje podstawy obcego języka. W dzisiejszych…

 • Wszp Warszawa

  Angielski dla dzieci

  Off 61

  Czego Jaś się nie nauczy… Jak wiadomo w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest niezbędna by osiągnąć sukces na polu zawodowym. Niestety nie wszyscy dorośli szukający obecnie pracy przykładali się do nauki języka w latach nauki szkolnej. Zapisują się więc na kursy i oczywiście są w stanie opanować język, natomiast trwa to o wiele dłużej…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Edyp – postać tragiczna

  Off 71

  Bohaterowie tragedii greckich to zawsze postacie bardzo złożone, o rozbudowanej psychice. Sofokles, autor najwybitniejszych chyba greckich tragedii, swoim bohaterom powierzał zadania, które i tak były determinowane przez przeznaczenie, starożytne fatum przed którym nie było ucieczki. Tak też było z Edypem. Król Edyp, bohater, tragedii o tym samym tytule, po tym jak dowiedział się od wyroczni…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Portal biologiczny

  Off 62

  Zainteresowanie otaczającym nas światem jest naturalne i wynika z tego, że miejsce, w którym żyjemy jest intrygujące i zaskakuje nas na każdym kroku. Na Ziemi żyje wiele stworzeń i roślin, które tylko czekają, aby je odkryć i poznać. Wiedzę biologiczną można czerpać z wielu źródeł. Mamy do dyspozycji wiele książek, które w łatwiejszy lub trudniejszy…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Podesty ruchome

  Off 50

  Podesty ruchome to urządzenia, dzięki którym można wykonywać prace na wysokościach. Różnią się one od stosowanych do prac wysokościowych drabin czy rusztowań. Posiadają wiele zalet, które świadczą o ich praktycznym zastosowaniu. Podesty ruchome przede wszystkim oszczędzają czas potrzebny do rozłożenia drabiny, czy złożenia rusztowania. Są proste do rozłożenia, lekkie, dzięki czemu można je ustawić na…

 • Wszp Warszawa

  Ogłoszenia dla studentów

  Off 65

  Coraz popularniejsze w internecie stają się strony, które oferują wiadomości związane konkretnie z szeroko pojętym życiem studenckim. No a jak wiadomo, życie studenckie to nie tylko nauka i obowiązki, ale także zabawa i relaks. W każdym razie portale przeznaczone dla młodych ludzi studiujących tu i ówdzie zawierają także potrzebne i ważne ogłoszenia dla studentów. Takie…

 • Wszpwn kontakt

  Korepetycje dla maturzystów

  Off 52

  Matura jest bez wątpienia bardzo ważnym momentem w życiu każdej młodej osoby. Można powiedzieć, że jest to takie otwieranie drzwi do lepszego świata. Niektórym udaje się te drzwi otworzyć a innym nie. Fakty mówią same za siebie a z faktami podobno się nie dyskutuje. Nasuwa się na pewno pytanie, w czym tkwi problem. Jeżeli coś…

 • Wszp edu pl

  Hologramy na legitymację studencką

  Off 94

  Lubisz kolekcjonować różne przedmioty? W dzisiejszych czasach interesuje się tym coraz więcej ludzi. Od zawsze modne było kolekcjonowanie kapsli, znaczków pocztowych oraz różnych monet. Jednak ostatnio prawdziwym hitem stają się hologramy. Kupują je kolekcjonerzy z całej Polski. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się hologramy na legitymację studencką. Można posiadać je legalnie, jednak tylko w celach kolekcjonerskich. Jeśli…

 • Wszpwn kontakt

  Studia podyplomowe

  Off 129

  Myślę że to pytanie nurtuje każdego studenta który ukończył wymarzony kierunek, a teraz oczekuje zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, którego brak. Czy kolejny papierek coś pomoże? Oczywiście że tak! Nowy kierunek, to nowe umiejętności. Mówimy na to ładnie- poszerzanie horyzontów- ale to rzeczywiście prawda. Nieważne czy mamy już pracę czy wciąż jej szukamy, powinniśmy dbać o…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Obozy językowe

  Off 82

  Obecna edukacja w wielu aspektach nie nadąża za wciąż zmieniającymi się i dynamicznymi zmianami na rynku pracy. Tradycyjne szkolnictwo opiera się na przerobieniu z góry ustalonego materiału z programu szkolnego, nie wymagając od nas szczególnego zaangażowania po godzinach nauki. Musimy zadbać o własną edukacje we własnym zakresie którego szkoła nie jest w stanie zapewnić na…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Nauka języków obcych

  Off 39

  Żyjemy w epoce informacji, świat podlega ciągłej globalizacji, wiele korporacji a także mniejszych firm, działa w wielu krajach jednocześnie, co wymaga zdobycia dodatkowych umiejętności wykraczających poza standardowe ramy edukacji w szkole. Jedną z takich umiejętności, jest umiejętność posługiwania się językami obcymi. Musimy pamiętać że szkolna edukacja nie da nam możliwości oraz nie nauczy nas możliwości…

 • Wszp edu pl

  Hiszpański Poznań

  Off 65

  Hiszpański Poznań to niewątpliwie prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy chcieliby zgłębiać tajniki mowy mieszkańców sporej części Półwyspu Iberyjskiego. Jeśli ktoś mieszka w stolicy Wielkopolski i rzeczywiście chciałby nauczyć się tegoż języka, może w wyszukiwarkę internetową wpisać hasło: hiszpański Poznań i od razu jego oczom pojawi się stosowna oferta, z której będzie mógł skorzystać. Wprawdzie językiem,…

 • Wszp Warszawa

  Angielski Warszawa

  Off 55

  Znajomość angielskiego to w dzisiejszych czasach podstawa i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ktoś, kto zna biegle chociaż jeden język obcy, może nas o tym przekonać. Poza tym wystarczy znaleźć się poza granicami kraju, żeby stwierdzić, że znajomość języka, najlepiej angielskiego, jest po prostu niezbędna. Bez języka czujemy się jak bez reki. Co…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Kurs angielskiego online

  Off 82

  Znajomość języka w obecnych czasach jest niemal konieczna. W każdym większym mieście spotykamy obcokrajowców, którzy pytają o drogę i proszą o pomoc. Z tego względu nawet podstawowa znajomość angielskiego jest niezwykle potrzebna. Każdy uczy się języka na swój sposób. Jedni wolą naukę angielskiego z native speakerem, inni regularne kursy w szkołach językowych, a dla jeszcze…

 • Wszpwn kontakt

  Firmy szkoleniowe

  Off 63

  W pracy biurowej ważne jest wiele umiejętności. Jednak często zdarza się, że nawet osoby z imponującą wykształceniem nie radzą sobie z wieloma aspektami pracy. W takim momencie przydadzą się różne szkolenia, które przygotują pracowników do wykonywania swoich zadań. Są one bardzo efektywne i przynoszą ogromne korzyści. Firmy szkoleniowe mają bardzo szeroką ofertę wielu różnorodnych kursów,…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Biuro tłumaczeń Poznań

  Off 48

  Tłumaczenia z języków obcych nie są tanią usługą. Zazwyczaj za jedną stronę tłumaczenia przysięgłego trzeba zapłacić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Im większe miasto, w którym korzystamy z usług tłumacza, tym zazwyczaj usługa jest droższa. W przypadku oferty jaką ma biuro tłumaczeń Poznań musimy liczyć się z tym, że ceny będą wyższe od tych…

 • Wszp edu pl

  Badanie na wykrywaczu kłamstw

  Off 68

  Masz problemy rodzinne i nie wiesz w jaki sposób możesz dowieść prawdy? Potrzebujesz sprawdzić uczciwość swoich pracowników? Podejrzewasz swoje nastoletnie dziecko o zażywanie używek? Cieszymy się, że trafiłeś właśnie na nas. Pragniemy zaoferować Ci w pełni profesjonalne badanie na wykrywaczu kłamstw. Dzięki nam poznasz nawet najgorszą prawdę na dręczące Cię kwestie. Przygotowaniem pytań użytych podczas…

 • Wszp Warszawa

  Badanie na wariografie

  Off 54

  Na pewno zależy Ci na dobrych relacjach z innymi ludźmi. To zupełnie normalne. Jednak najbardziej zależy nam na ludziach najbliższych. Jak zbudować zdrową relację? Co jest najważniejsze? Oczywiście zaufanie! Nie możesz okłamywać drugiej osoby, a ona nie powinna robić tego w stosunku do Ciebie. Jeśli chociaż raz którekolwiek przyłapie drugie na kłamstwie stracicie do siebie…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Kicz w TV

  Off 117

  Program telewizyjny większości stacji wypełniony jest miernymi pozycjami, słabymi pod względem artystycznym i warsztatowym. Twórcy ramówek twierdzą bowiem, że taki jest zapotrzebowanie społeczne – na proste w odbiorze i nie wymagające nadmiernego wysiłku ze strony autorów i telewidzów. Gdzieniegdzie pojawiają się programy ambitne; publicystyczne, popularno – naukowe albo prezentujące artystów z wysokiej półki. Podaż odpowiada…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Szkoła językowa Poznań

  Off 31

  Nauka języków obcych jest bardzo modna. Znajomość języków gwarantuje nam wiele przywilejów. Nie bez powodu wyszukiwania takie jak na przykład szkoła językowa Poznań należą do najpopularniejszych w Internecie. Jakie korzyści daje znajomość języka? Większość pracodawców znacznie przychylniej patrzy na kandydatów, którzy mogą się pochwalić językiem obcym na swoim CV. Dodatkowo bez problemu będziesz mógł czytać…

 • Wszp Warszawa

  Sala konferencyjna Warszawa

  Off 60

  Nastały takie czasy, gdzie każda szanująca się firma posiada swój własny ośrodek wypoczynkowo – szkoleniowy wyposażony w mniejsze lub większe pomieszczenia przeznaczone na różnego rodzaju spotkania. W jednym z takich ośrodków jest przepiękna sala konferencyjna warszawa, która jest wyposażona w duży projektor i wyświetlacz do pokazów slajdów instruktażowych, ładne i wygodne meble konkrecyjne oraz klimatyzator,…

 • Wszpwn kontakt

  Przedszkole Wrocław

  Off 74

  Twoje dziecko skończyło już lub niebawem kończy 3 lata? To najlepszy moment na rozpoczęcie przygody z przedszkolem. Jeśli już cokolwiek mówi, potrafi zgłaszać swoje potrzeby, to nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli ma z tym problemy, to musisz wybrać odpowiednie dla niego Przedszkole Wrocław ma dość spory wybór przedszkoli państwowych, jak i prywatnych. Przedszkola…

 • Wszp edu pl

  Pisanie prac magisterskich tanio

  Off 76

  Plagiat z definicji jest to przywłaszczenie sobie praw autorskich do jakiegoś tekstu, obrazu, fotografii czy też innego dzieła, podpisanie go swoim nazwiskiem, użycie w swojej pracy bez podania źródła pochodzenia. Powszechnym zjawiskiem jest pisanie prac magisterskich tanio na zlecenie studenta. Oczywiście w polskim prawie jest to nielegalne. Sprzedawanie prac w Polsce odbywa się więc na…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Nauka jazdy Lublin

  Off 73

  W dzisiejszych, zabieganych czasach każda godzina czy minuta jest na wagę złota. Tracisz czas czekając na przystanku na autobus lub tramwaj, który się bardzo często spóźnia lub nie przyjeżdża w ogóle? Wpadasz do pracy na ostatnią chwilę lub mocno spóźniony? Zapomnij to tym! Zrób prawo jazdy ze Szkołą Nauki Jazdy w Lublinie. Doświadczeni instruktorzy na…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Testy do policji

  Off 32

  W ostatnim okresie czasu, w internecie natrafiłem na wiele stron, mając w swojej ofercie, oczywiście za odpłatnością, różnego rodzaju testy. Moją uwagę przyciągnęły testy do Policji. Zacząłem się zastanawiać, skąd sprzedawcy mają dostęp do testów, które przecież za każdym razem ulegają zmianie. Może ich sprzedaż oferowana jest przez osoby, które te testy piszą i układają?…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Szkoła windsurfingu

  Off 83

  A więc nareszcie nadeszły upragnione przez nasze dzieci wakacje. Rodzice również ich pragną, choć zazwyczaj mają niemały problem ze zorganizowaniem dla dziecka opieki przez ten czas. Dobrym i często praktykowanym rozwiązaniem jest wysłanie dziecka na kilkutygodniowy wyjazd na obóz czy kolonie. Bardzo często nie jest to zwykły wyjazd, ale na przykład szkoła windsurfingu. To bardzo…

 • Wszp Warszawa

  Szkoła rysunku

  Off 84

  Szkoła rysunku – fajnie brzmi. I warto wybrać tą szkołę jeżeli rysowaniem jest naszą pasją. Dzięki rysowaniu wiele osób stara się wyrazić siebie. Tworzą najróżniejsze obrazy, które czasem dla nas nic nie przedstawiają. Ale inni, znani fachowcy widzą w tym najpiękniejsze arcydzieła. Warto więc przyłożyć się do nauki dokładnego i szczegółowego rysowania. Aby nasza pasja…

 • Wszp edu pl

  Ośrodek szkolenia kierowców Lublin

  Off 79

  Obecnie praktycznie każdy młody człowiek pragnie mieć prawo jazdy oraz własny samochód, aby zaznać troszkę niezależności. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach nie tak łatwo zdać wszystkie egzaminy potrzebne do jego uzyskania. Podstawową sprawą jest wybranie odpowiedniego ośrodka szkolenia kierowców, który zapewni nam odpowiednią jakość kształcenia. Dzięki temu zyskamy pewność, iż szybko przyswoimy wiedzę i na pewno…

 • Wszpwn kontakt

  Angielski przez skype

  Off 68

  W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego to w zasadzie konieczność. Bez znajomości chociażby podstaw tego języka ciężko jest znaleźć pracę czy podróżować po świecie. Warto zatem znać choć podstawy języka angielskiego. które pozwolą na dość swobodną komunikację. Jak nauczyć się języka szybko i skutecznie? Sposobów jest cała gama: szkoły językowe, kursy, kursy zagraniczne, kursy online,…

 • Wszp Warszawa

  Poradnik montera elektryka

  Off 93

  Chciałbyś wreszcie przestać chodzić codziennie do pracy? Na pewno czujesz się już wypalony. Dlatego może czas pomyśleć o zmianie? Przede wszystkim musisz zmienić podejście. Nie chodzi tu bowiem o zmianę miejsca pracy. Nie chcesz przecież pracować w innej korporacji! Na pewno zależy Ci na tym, żeby otworzyć własną działalność. Dzięki niej będziesz miał więcej czasu…

 • Wszpwn kontakt

  Kurs na wózki widłowe

  Off 97

  Jeśli nie możesz znaleźć pracy, lub jedynie spotykasz się z ofertami pracy przy sprzątaniu czy pakowaniu, które mają to do siebie, że są mało płatne. To jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest to, że do innych prac nie posiadasz uprawnień. Tak, ale uprawnienia kosztują i zajmują czas – możesz powiedzieć. Owszem jednak nie wszystkie…

 • Wszp edu pl

  Gablota na sztandar

  Off 98

  Każde państwo powinno szanować tradycję i godnie pielęgnować pamięć o swoich bohaterach. Dotyczy to również historycznych sztandarów pod którymi oni ginęli w obronie naszej ojczyzny. Dlatego ważne jest właściwe przechowywanie tych pamiątek, a może to zapewnić funkcjonalna i bezpieczna gablota na sztandar. Odwiedzając muzea czy izby pamięci narodowej, często spotykamy się z nimi ale nie…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Druki szkolne

  Off 106

  Druki szkolne to szereg dokumentów, które nieodłącznie związane są z funkcjonowaniem szkoły. A jakie to są te najbardziej typowe druki szkolne? Przede wszystkim to szkolne świadectwa. Te dokumenty chyba najbardziej kojarzą się ze szkołą każdemu, bo każdy przecież ma jakieś szkolne doświadczenia. W obecnej dobie część dokumentów, jakie na co dzień w szkole funkcjonują, dostępna…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Blog ogólnotematyczny

  Off 59

  Już od dawna blogi stanowią ważną część polskiego internetu. Ich autorzy, jeżeli rzeczywiście mają talent, zyskują sobie wielu zwolenników, a ich teksty zdają się być opiniotwórcze. Najlepiej w takiej funkcji sprawdza się blog ogólnotematyczny, którego autor porusza różnorodne tematy związane z życiem. Owszem, istnieje ogromna grupa blogów wyspecjalizowanych, których autorzy zajmują się modą, robótkami ręcznymi…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Szkolenia biznesowe

  Off 60

  Branża organizacji kursów szkolących w ostatnich latach bardzo się rozrosła. Przedsiębiorstwa,  które chcą poszerzać kompetencje swoich pracowników muszą wybrać jakie szkolenia biznesowe najlepiej sprawdzą się w ich branży. Możemy znaleźć wiele ofert na takie kursy. W dzisiejszych czasach szkolenia biznesowe mogą być prowadzone w postaci kursów jedno lub kilkudniowych, wyjazdowych lub na miejscu. Szkolenia biznesowe…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Kurs prawa jazdy Lublin

  Off 95

  W dzisiejszym świecie postęp technologiczny definiuje jakość życia społeczeństwa. Już nie tylko w dziedzinie elektroniki powstaje coraz więcej nowych wynalazków, dzięki którym życie staje się łatwiejsze, ale tez w medycynie i komunikacji. Samochody stają się bardziej zaawansowane, oferując wiele udogodnień takich, jak na przykład kontrola pasa, po którym się poruszamy, czy kamery, dzięki którym parkowanie…

 • Wszp edu pl

  Kurs barmański

  Off 82

  Czy warto ukończyć kurs barmański? Z pewnością tak! Zapewnia on doskonałe połączenie profesjonalnej nauki odbywającej się pod okiem doświadczonych instruktorów, z kreatywną zabawą. Kurs pozwala na zapoznanie się z różnorodnymi technikami i sposobami na przyrządzanie wyśmienitych drinków i napojów. Daje możliwość poznania przydatnych technik barmańskich w przyjemnej i miłej atmosferze, dzięki czemu nauka jest prawdziwą…

 • Wszpwn kontakt

  Kurs angielskiego Poznań

  Off 82

  Język angielski stał się najpopularniejszym językiem na świecie. Posługują się nim dzisiaj ludzie na każdym kontynencie, w każdym kraju. Jest obecny w mediach, internecie, wkracza coraz mocniej do pozostałych sfer życia. Wpływ objawia się w różny sposób, od zapożyczeń, kalk językowych i składniowych, przez adaptowanie angielskich wyrazów w formie niezmienionej. Jeszcze większy wpływ języka angielskiego…

 • Wszp Warszawa

  Dobry prawnik Kraków

  Off 81

  Bardzo ważne jest mieć dobrego prawnika, który w awaryjnej dla nas sytuacji stanie w naszej obronie i sprawi, że wszelkie sprawy nie zaszkodzą naszym interesom, lub zaszkodzą im jak najmniej. Każdy dobry prawnik Kraków szczególnie jest miastem, gdzie jest sporo prawników, powinien budować dobre relacje ze swoim klientem i zawsze stać w jego obronie. Prawnicy…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Ziemia polska kompostownia

  Off 69

  Nie od dziś wiadomo, że ciekawym rozwiązaniem na zagospodarowanie odpadów pochodzenia najczęściej organicznego, ale także zwierzęcego jest kompost. Pozostałościami służącymi kompostowaniu są na przykład nieprodukcyjna roślinność, odpady z gospodarstw rolnych i zwierzęcych czy biologiczne odpady gromadzone w miastach w skutek selekcji (odpady miejskie). Ziemia polska kompostownia to rozwiązanie nowoczesne i przyjazne środowisku. Efektem finalnym jest…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Pisanie prac zaliczeniowych

  Off 117

  Nie każdy niestety ma takie zdolności, aby z łatwością i lekkością pisać różnego rodzaju prace pisemne. Dzisiaj wiele osób ma dysleksję czy jeszcze innego rodzaju problemy właśnie ze słowem mówionym, jak i pisanym. Jest rozwiązanie takiego problemu. Otóż nie brakuje też osób, które potrafią napisać na zawołanie różne rodzaje tekstów i to w różnej tematyce,…

 • Wszp edu pl

  Laboratorium wzorcujące

  Off 85

  Wszelkiego rodzaju specjalistyczne przyrządy, jakie są wykorzystywane do realizacji pomiarów, muszą być przede wszystkim bardzo precyzyjnie wykonane. W tym przypadku nie ma jednakże mowy o tym, aby pojawiły się chociażby najdrobniejsze mankamenty. Warto zatem sprawdzić ich jakość oraz potwierdzić wysokie standardy wytwórstwa w odpowiedniej placówce zajmującej się tego typu badaniami. Dla pewności Idealnym miejscem do…

 • Wszpwn kontakt

  Kursy angielskiego Wodzisław Śląski

  Off 110

  Egzamin dojrzałości jest uważany przez część osób za trudny, a przez innych za banalnie łatwy. Niektórzy przygotowują się do niego rok wcześniej, a inni tydzień przed maturą. Są tacy, dla których nie stanowi on żadnego problemu oraz tacy, którzy obgryzają paznokcie, stojąc pod salą. Obie grupy muszą się przygotować, dlatego warto pójść na kursy angielskiego…

 • Wszp Warszawa

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

  Off 124

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument ściśle określający różne warianty niebezpieczeństwa na które narażeni są ludzie. Ważnymi informacjami z jakimi należy się zapoznać, jest podział obiektów użyteczności publicznej, pod kątem zagrożenia pożarem. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego objaśnia takie pojęcia jak odporność ogniowa danego elementu budynku czy konstrukcji na działanie ognia w konkretnych warunkach. Dla czytelnika tego dokumentu…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Peter May ? Czarny dom

  Off 57

  Czarny dom jest pierwszym tomem cyklu Lewis tegoż autora. Akcja całej serii dzieje się na szkockiej wyspie Lewis. Pierwszy tom zaczyna się tym, że policjant, na co dzień pracujący w Edynburgu zostaje odesłany na tę wyspę, aby tam poprowadzić śledztwo, albo będzie musiał zrezygnować z pracy?problem tkwi w tym, że jest to jego rodzinna wyspa…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Michael Hjorth ? Sebastian Bergman

  Off 91

  Cykl składa się z pięciu tomów (Ciemne sekrety, Uczeń, Grób w górach, Niemowa i Oblany test), których głównym spoiwem jest właśnie Sebastian Bergman policyjny psycholog w średnim wieku, nie za bardzo atrakcyjny fizycznie, z nadwagą i niezbyt sympatyczny. Moim zdaniem z charakteru trochę podobny do serialowego doktora House?a mający wielkie mniemanie o sobie i swojej…

 • Wszp edu pl

  Marta Abramowicz ? Zakonnie odchodzą po cichu

  Off 99

  O księżach mówi się znacznie więcej?.O tym, jacy są albo, jacy powinni być, ?jakie popełniają błędy?czy mają np. kochanki i dzieci i trzymają się ścisłe celibatu?oraz z jakich powodów opuszczają stan kapłański? ostatnio głośne były afery pedofilskie z udziałem księży nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie?zakonnice nie są wdzięcznym tematem? o…

 • Wszpwn kontakt

  Krzysztof Koziołek ? Święta tajemnica

  Off 96

  Książka tego lubuskiego pisarza pod tym tytułem podnosi ważny temat dla każdego katolika, czyli problem tajemnicy spowiedzi. Dylemat czy ksiądz, który dowiaduje się na spowiedzi, że spowiadający popełnił straszną zbrodnię i ma zamiar popełnić następną ma prawo to ujawnić? Według Kościoła Katolickiego i jego nauki taki ksiądz nie ma takiego prawa! Tajemnica spowiedzi powinna być…

 • Wszp Warszawa

  Krzysztof Koziołek ? Bóg nie weźmie w tym udziału

  Off 89

  Akcja tej pozycji napisanej przez lubuskiego pisarza przez większość czasu dzieje się w więzieniu. Został tam osadzony człowiek, który osądzony jest za zamordowanie dziecka? i robi on rzecz dziwną (jest tam jeszcze jedno dno ? w tej powieści, ale nie będzie tu spoilerów) ? mianowicie domaga się przywrócenia w naszym kraju kary śmierci, ?chociaż gdyby…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Coraz droższe ceny produktów zbożowych

  Off 73

  Widzimy, że sklep ukazuje nam wysokie ceny produktów zbożowych, na przykład mąki, ryżu, kukurydzy, chleba, jak i wielu innych. Ta sytuacja dokładnie nam pokazuje, że rolnictwo w naszym kraju nie prezentuje się odpowiednio i nawet państwo nie jest w stanie dobrze sobie z tym poradzić. Na szczęście przygotowuje pewne plany związane z ulepszeniem gospodarki, jak…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Pamiętasz jak pracowałeś na polu

  Off 97

  Niemalże każdy z nas jest w stanie przypomnieć sobie chwile młodości, kiedy to wykonywaliśmy prace na polu. Pamiętamy, że była to ciężka praca, do której każdego dnia musieliśmy się odpowiednio przykładać. Jedynie dzięki temu ta praca mogła przynieść nam wystarczające zyski. Natomiast dla innych nie zawsze było to możliwe. Na przykład sytuacja w gospodarce spowodowała,…

 • Wszp edu pl

  Nie musisz pracować na polu

  Off 96

  Jeśli interesujesz się prowadzeniem gospodarstwa rolniczego to pamiętaj o tym, że jesteś w stanie doprowadzić do jego wysokiego rozwoju, dzięki czemu Twoje ręce nie będą musiały samodzielnie pracować. Nie oznacza to, że zaangażujesz również inne ekipy pracownicze, ponieważ one także okażą się zbędne, nawet jeśli posiadamy duże pola. Dzięki czemu jest to możliwe? Tak naprawdę…

 • Wszpwn kontakt

  Od czego zacząć starania o dotacje rolnicze

  Off 114

  Możliwość uzyskania dotacji unijnych na gospodarstwo rolne w naszym kraju jest wysokie, ponieważ wiele osób spełnia ich kryteria. Jednak wcześniej jako początkujący lub doświadczeni rolnicy powinniśmy starać się z nimi dokładnie zapoznać. W ten sposób będziemy mogli dokładniej ocenić, jak sprawdza się nasza sytuacja w gospodarce rolniczej. Ustalimy, czy spełniamy wszelkie kryteria, aby móc uczestniczyć…

 • Wszp Warszawa

  Ekologiczne rolnictwo – zdrowa żywność i ochrona środowiska

  Off 105

  Od wielu lat w celu zwiększenia plonów w rolnictwie stosowane są różne środki ochrony roślin oraz nawozy sztuczne i inne techniki mające na celu zwiększenie plonów. Jednak nie zawsze są one korzystne dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Ekologiczne rolnictwo pozwala na uzyskiwanie dobrych plonów przy wykorzystaniu naturalnych środków. Na przykład zamiast stosować sztuczne…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Pomoc w pisaniu prac licencjackich

  Off 73

  Dla wszystkich studentów okres wakacyjnych przygód kończy się wraz z dniem pierwszego października. Przygotowania do kolejnego roku studiów zaczynają się jednak wcześniej. Wiele kierunków jest na tyle wymagających, że studenci o nauce muszą myśleć dużo wcześniej, niż od października. Na wielu kierunkach w czasie wakacji odbywają się praktyki zawodowe, które przygotowują młodego człowieka do podjęcia…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Nawóz organiczny

  Off 100

  Najczystsza forma nawozu organicznego jest pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, lub mineralnego, który możemy stosować w ogrodzie bez jakiegokolwiek przetwarzania. Dobrymi przykładami są nawozy zielone, nawozy zwierzęce oraz popiół z drewna. Zaletą tej formy zapłodnienia jest to, że nie tylko są główne składniki odżywcze wymienione powyżej, ale także materia organiczna i humus, Nawóz organiczny poprawia strukturę gleby, zatrzymuje…

 • Wszp edu pl

  Kierunek mechanika i budowa maszyn

  Off 120

  Kierunek mechanika i budowa maszyn to coraz bardziej oblegany kierunek studiów. Interesuje on nie tylko mężczyzn ale i także kobiety. Nikogo już nie dziwi obecność kobiety na politechnice. Kierunek mechanika i budowa maszyn jest to bardzo elastyczny temat. Absolwenci tego kierunku mają bardzo szeroki wachlarz zatrudnienia. Nie są ukierunkowani na konkretną maszynę. Zdobywają umiejętności nie…

 • Wszpwn kontakt

  Gabloty ogłoszeniowe

  Off 127

  W szkołach pojawia się bardzo duża liczba przydatnych materiałów, które mogą pomóc w kontakcie z wszystkimi uczniami. Jednym z takich narzędzi mogą być niewątpliwie gabloty ogłoszeniowe. Z reguły takich gablot w szkołach jest sporo, ponieważ wisieć powinny one na każdym holu i mówić uczniom o ważnych informacjach z ich przedziału wiekowego. Najważniejsze jest to, aby…

 • Wszp Warszawa

  Fordanserki

  Off 135

  Czasami się uważa, że impreza bez mocnych wrażeń nie może się udać, dlatego liczy się alkohol, streaptizerki i panie lekkich obyczajów. Nic bardziej mylnego, bo impreza może być prawdziwą imprezą, z ilością alkoholu dostateczną, bez nachalnych odzywek i zachowań. Impreza może być pełna tańców i prawdziwego humoru, nie trzeba rozluźniać się wspomagaczami by bawić się…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Śruta bawełniana

  Off 71

  W śrucie bawełnianej znajduje się barwnik zwany gossypolem, który dla świń i drobiu jest szkodliwy, a niekiedy nawet trujący. Wpływa on ujemnie na przyrosty, wyjadanie i wyzyskiwanie pasz oraz na produkcję jaj; prócz tego powoduje zmianę koloru żółtka i białka jaj. Nienormalne zabarwienie żółtka jaj występuje szczególnie wyraźnie w czasie ich przechowywania. Gossypol nie jest…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Śruta sojowa

  Off 119

  W śrucie sojowej znajduje się kilka substancji szkodliwych. Należą do nich substancje hamujące proteolityczne działanie trypsyny, inhibitory wzrostu, saponiny oraz czynnik powodujący zwiększenie tarczycy. W celu zwiększenia wartości śruty sojowej podgrzewa się ją w odpowiednich aparatach dzięki czemu czynniki szkodliwe zostają zniszczone. Muszą być przy tym zachowane odpowiednie warunki, ponieważ zbyt niska temperatura nie niszczy…

 • Wszp edu pl

  Śruty

  Off 106

  Śruty poekstrakcyjne można podzielić na trzy grupy: bardzo dobre, o średniej wartości i o gorszej wartości. Z uwagi na dobrą jakość białka soi i duże jej zasoby na rynkach światowych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, najczęściej i najchętniej stosuje się w żywieniu zwierząt śrutą sojową. W kraju natomiast produkuje się śrutę rzepakową…

 • Wszpwn kontakt

  Makuchy i śruty poekstrakcyjne

  Off 122

  Z nasion różnych roślin wydobywa się olej. Na wartość pokarmową produktów ubocznych uzyskiwanych z olejarni wpływa rodzaj i jakość nasion oraz w znacznej mierze wstępne przygotowanie surowca i sposoby wydobywania z niego oleju: przez tłoczenie, wyciskanie i ekstrahowanie. W wyniku tłoczenia rozdrobnionych i podgrzanych nasion uzyskuje się twarde płytki różnych kształtów i wielkości, zwane makuchami….

 • Wszp Warszawa

  Otręby

  Off 102

  Otrębami nazywamy pozostałość uzyskaną po zmieleniu ziarna i odsianiu mąki; są to głównie okrywy owocowo-nasienne ziarna z warstwą aleuronową oraz zarodki. Rozróżnia się otręby grube, większej zawartości włókna, oraz drobne, o mniejszej jego zawartości bogatsze w części mączyste. Z nowoczesnych młynów uzyskuje się otręby dokładnie odsiane z mąki, a tym samym mniej wartościowe w żywieniu…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Ranking firm szkoleniowych

  Off 52

  Niezależnie od wieku pracownika, przedsiębiorca powinien być zainteresowany, tym by zatrudniony u niego, pracownik stale się rozwijał. Rozwój zawodowy może, oprócz nabycia nowych umiejętności, zapewnić nową motywację i chęć do pracy. Ranking firm szkoleniowych ukazuje nam, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się firmy coachingowe. Firmy takie zajmują się szkoleniami, które mają na celu zmotywować pracowników…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Kurs certyfikat kompetencji zawodowych

  Off 149

  Certyfikat kompetencji zawodowych jako pierwszy krok do sukcesu. Pragniesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w branży transportowej? Jesteś zainteresowany szkoleniem w zakresie otrzymania certyfikatu zezwalającego na transport drogowy osób i rzeczy? Nie czekaj, aż uprzedzą Cię inni. Zapraszamy na kursy do naszej firmy. Szkolenie przygotowujące do egzaminu skierowane jest do osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej…

 • Wszp edu pl

  Szkolenie okresowe BHP online

  Off 135

  Szkolenie okresowe BHP – zrób to przez internet BHP – czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, jest to ważny element każdego zawodu, nakazuje poprawnego zachowania podczas wykonywania pracy oraz wyboru środowiska pracy. Dla swoje zdrowia, które przecież jest bardzo ważna warto przestrzegać tych zasad BHP. Przestrzeganie takich zasad minimalizuje ryzyko podejmowania określonych decyzji. Sytuacja z roku…

 • Wszpwn kontakt

  Szkolenie telemarketing

  Off 127

  Call center, czyli praca nie dla wszystkich Call center to w tej chwili jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Choć na pierwszy rzut oka wydaję się, że praca ta nie wymaga od pracownika wielkich umiejętności, w rzeczywistości opinia ta zupełnie nie pokrywa się z prawdziwymi wymaganiami. Przede wszystkim kandydaci na to stanowisko muszą przejść…

 • Wszp Warszawa

  Pisanie pracy inżynierskiej

  Off 75

  Badania w pracy inżynierskiej Pisanie pracy inżynierskiej powinno być oparte o doświadczenia i badania techniczne. To właśnie odróżni ją od pracy magisterskiej i licencjackiej. Takimi badaniami mogą być wszelakiego rodzaju eksperymenty – chemiczne, fizyczne itp. Dzień spędzony w laboratorium na ciekawych badaniach dostarczy nam wielu wyników. Ich analiza to właściwie pisanie pracy inżynierskiej – po…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Szybkie pisanie prac magisterskich na zamówienie

  Off 71

  Co można powiedzieć o współczesnej polskiej branży takich rozwiązań, jak pisanie różnego rodzaju prac naukowych na zlecenie? Przede wszystkim, należałoby zauważyć, że sektor ten rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny i, według miarodajnych i godnych zaufania statystyk, ów rozwój powinien utrzymywać się jeszcze co najmniej przez następne kilka lat. Można zaobserwować kilka najbardziej wyraźnych przejawów…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Szkoła policealna – Gorzów Wielkopolski

  Off 169

  Terapeuta fizjoterapii leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi oraz sercowo-naczyniowymi i oddechowymi, stosując metody terapii obejmujące ruch, masaż, manipulacje oraz różne oddziaływania fizykalne; podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów, zarówno chorób somatycznych, jak i psychicznych. Absolwent jednorocznej szkoły policealnej o tym kierunku wykonuje zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii…

 • Wszp edu pl

  Szkoła językowa – Gorzów Wielkopolski

  Off 153

  Czego można spodziewać się po dobrej szkole języków obcych? Dobra szkoła językowa to gwarancja szybkiej, przyjemnej oraz efektywnej nauki. Nie ma znaczenia, czy chodzi o angielski, francuski, hiszpański czy może niemiecki, możemy bez problemu znaleźć odpowiedni kurs. Nic zatem dziwnego w tym, że rozwiązanie, jakim jest szkoła językowa, ma w tej chwili tak wielu fanów….

 • Wszpwn kontakt

  Szkoła dla dorosłych – Gorzów Wielkopolski

  Off 85

  Co zrobić, aby dostać rabat w szkole dla dorosłych? Nauka w szkołach dla dorosłych jest płatna. To nie znaczy bynajmniej, że jej kosztów nie da się w jakiś sposób atrakcyjnie obniżyć. Ponieważ typowa szkoła dla dorosłych to placówka prywatna, możliwe jest uzyskanie korzystnych rabatów, jeśli tylko spełnimy kilka warunków opisanych w regulaminie danej placówki. Za…

 • Wszp Warszawa

  Prywatne przedszkole – Gorzów Wielkopolski

  Off 104

  Nie jest łatwo dokonać wyboru pomiędzy placówkami przedszkolnymi, do których ma uczęszczać nasze dziecko. Problemem każdego roku staje się między innymi brak wystarczającej liczby miejsc. Wyjściem z sytuacji jest prywatne przedszkole, ale koszty potrafią przerazić niejednego rodzica. Jeśli jednak nie odgrywają głównej roli, to właśnie tutaj maluch znajdzie to, czego nie zazna w publicznych placówkach….

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Nauka jazdy – Gorzów Wielkopolski

  Off 65

  Bądź lepszym kierowcą Jeżeli mamy duży staż za kierownicą i wydaje się nam, że o sytuacjach, jakie mogą nas spotkać na drodze wiemy wszystko, to jesteśmy w błędzie. Bycie kierowcą (nie tylko zawodowym) wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności. Nauka jazdy jaką otrzymaliśmy podczas kursu na prawo jazdy, to był dopiero początek uczenia się niezliczonej ilości możliwych…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Coaching – Gorzów Wielkopolski

  Off 98

  Coaching – wsparcie w dążeniu do celu Jest to działanie, którego celem jest wsparcie w dążeniu do celu, wskazanie mocnych stron, skłonienie do autorefleksji. Coaching jest w Polsce coraz bardziej popularny i zyskuje nowych zwolenników. Jest to interaktywny system szkoleń, w którym nawiązuje się relacja między coachem a klientem. Zadaniem trenera wcale nie jest wskazanie…

 • Wszp edu pl

  Nauka angielskiego – Gorzów Wielkopolski

  Off 105

  Angielski – nie tylko w pracy Nauka języków obcych kojarzy się ze zdobywaniem praktycznej, przydatnej umiejętności, lub tak zwanego „wpisu do CV”. Jest to nic innego jak możliwość zaoferowania przyszłemu pracodawcy znajomości języka, która jest bardzo ważna i często niemal bazowa na wielu dobrych stanowiskach. Jednak nauka angielskiego tylko z myślą o przymusie i obowiązku,…

 • Wszpwn kontakt

  Kursy językowe – Gorzów Wielkopolski

  Off 106

  Intensywne kursy językowe Chcąc opanować dany język obcy, warto zapisać się na kurs, by móc systematycznie robić duże postępy. Dla kogoś, kto chce bardzo szybko podnieść swój poziom, najlepsze mogą być intensywne kursy językowe. Najczęściej dzięki nim można opanować roczny materiał w ciągu jednego semestru. Oczywiście, jeśli weźmie się pod uwagę kursy stacjonarne, które wówczas…

 • Wszp Warszawa

  Szkolenia BHP – Gorzów Wielkopolski

  Off 121

  W każdej pracy możemy dziś spotkać się z elementami, które mogą dla nas być zagrożeniem, szczególnie dla naszego zdrowia czy też życia. Obecnie nawet korzystanie z drukarki, która jest urządzeniem elektrycznym, może prowadzić do porażenia prądem, jeśli korzystamy z niej nieumiejętnie. W wielu miejscach pracy możemy spotkać urządzenia, które mają bezpośredni kontakt z prądem elektrycznym,…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Nauk tradycyjny podział

  Off 83

  Wiedza w klasycznym rozumieniu Arystotelesa (384-322 p.n.e.) została podzielona ze względu na cel, jakiemu ma służyć. Zalicza się do nich kontemplacja rzeczywistości, ciekawość świata i podziwianie go. Praktyczne wykorzystywanie tego poznania określił mianem poznania praktycznego. Nauka została podzielona w systematyce tradycyjnej na kilka kategorii. Dwie podstawowe to nauki formalne i realne. Do pierwszej z nich…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Biegajmy

  Off 107

  Nie od dzisiaj wiadomo, że ruch to zdrowie. Nauka wciąż dokłada nam coraz większą ilość dowodów na korzystne działanie aktywności fizycznej. Mimo tego całego zamieszania z uprawianiem jakiegoś sportu czy po prostu zwykłej rekreacji, odsetek osób otyłych nadal wykazuje tendencję wzrostową. Wiele osób szuka licznych wymówek, które usprawiedliwią ich lenistwo. Uważają, że sport jest drogi…

 • Wszp edu pl

  Nauka zasypiania

  Off 18

  Każda pociecha matki jest dla niej bezcennym skarbem, o który dba najlepiej jak potrafi. Jednak nawet najbardziej kochająca matka przyzna, że nieprzespane noce dają się mocno we znaki. Ostatnio bardzo popularna stała się nauka samodzielnego usypiania dziecka. Maluch gdy jest zmęczony, to śpi. Natomiast rodzice nawet wyczerpani, muszą zapewnić mu komfortowe warunki do rozwoju i…

 • Wszpwn kontakt

  Nauka przemawiania

  Off 116

  Od kiedy człowiek nauczył się mówić, robi to nieustannie. Czasem robimy to tylko po to, aby się wygadać. Nauka sprawdziła to i okazało się, że każda jednostka ma codzienny limit słów do wypowiedzenia. W przeciwnym wypadku czujemy się zirytowani lub wyobcowani. Komunikacja jest podstawą prawidłowego porozumiewania się miedzy sobą oraz zrozumienia, co dana osoba ma…

 • Wszp Warszawa

  Szkoła średnia

  Off 97

  Młodzież podejmująca naukę w gimnazjum, jest w takim wieku, gdzie zaczyna się zainteresowanie płcią przeciwną. W pierwszej klasie nie jest to jeszcze tak widoczne, ale piętnastolatki potrafią zburzyć spokój rodzicom. W lepszych gimnazjach, gdzie młodzież rozumie jak ważna jest nauka, także można zaobserwować charakterystyczne zachowania dla wieku dojrzewania. Dziewczynki chcą się podobać płci przeciwnej i…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Znaczenie topnienia strefowego

  1 149

  Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

 • Wszp Warszawa

  Zelazo i cyna

  Off 88

  Przez wiele lat karierę robiło pokrywanie żelaza cyną, która wykazuje dość dużą odporność. Specjalistami od tegd byli Cyganie; proces nosił nazwę bielenia żelaza. Sposób cynowania stracił obecnie na znaczeniu, ponieważ cena cyny jest wysoka, a powłoka i tak nie spełnia rosnących wymagań. Stosuje się raczej inne metale, które elektrolitycznie można nałożyć równomierną, cienką warstwą na…

 • Wszpwn kontakt

  Zapach w szpitalach

  Off 77

  Specyficzny ostry zapach leków już z daleka sygnalizuje nam, że jesteśmy w obrębie budynków szpitalnych. Woń eteru, jodoformu oraz innych specyfików farmaceutycznych przenika nasze ubrania i po kilkudziesięciu; minutach pobytu jesteśmy wprost przesyceni różnorodnymi zapachami. Wiemy już z poprzednich naszych rozważań, że odrobina gazu trującego W powietrzu może wywołać ciężkie zatrucie, a nawet śmierć. Mimo…

 • Wszp edu pl

  Zanieczyszczenie wody

  Off 93

  Od momentu kiedy kropla deszczu spadnie na ziemię, zanieczyszczanie wody zaczyna biec w szybkim tempie. „Już woda zbierana na wsi z rynny do beczki nie jest wodą czysto deszczową, bo spływając rozpuszcza w sobie różne domieszki. Cóż zaś mówić o glebie bogatej w sole wapnia, które woda rozpuszcza? Docierająca do rzek woda niesie liczne sole…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wzok chemika

  Off 83

  Obejrzenie miliona atomów germanu i wyłowienie jednego atomu arsenu można porównać z pracą obejrzenia każdego mieszkańca Warszawy celem wyłowienia obywatela na przykład z pieprzykiem w określonym miejscu ucha. Licząc, że potrzeba tylko jednej sekundy na obejrzenie jednego człowieka, praca ta zabrałaby blisko dwa tygodnie (bez przerwy dzień i noc)! A czy wiemy, ile waży milion…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Anegdota o Newtonie

  Off 67

  Według jednej z anegdot angielski fizyk Isaac Newton leżąc w sadzie między drzewami sformułował w lecie 1665 roku prawo powszechnego ciążenia. Zgodnie z tym prawem wszystkie przedmioty uniesione ponad ziemię spadają w dół, na jej powierzchnię. Tylko w dół. W górę mogą się unieść tylko wtedy, gdy działa na nie jakaś siła i to siła…

 • Wszp Warszawa

  Akwamaryn

  1 141

  Znaleziony w Brazylii w 1 910 roku, podzielony i oszlifowany stał się ojcem całej rodziny klejnotów o łącznej wadze 200 tysięcy karatów. Klejnotów rozchwytywanych, gdyż jego barwę również zmieniono na morskoniebieską przez ogrzewanie. Do dzisiaj wszystkie ?brzydkie” akwamaryny zmienia się tą metodą na najpiękniejsze, prawdziwie morskie, l co ciekawe, barwy kamieni zmieniane są przez podgrzewanie…

 • Wszpwn kontakt

  Agat

  Off 28

  Agat to odmiana charakteryzująca się prążkowaną, pasmową budową. Występuje w formie niepozornych brył o kształtach kulistych, w kształcie migdału lub brył nieregularnych, o wielkości od milimetrów do wielu metrów. Z zewnątrz bryła agatu wygląda jak zwykły kamień, a bogactwo barw i wzorów ukazuje dopiero po przecięciu. Pasmowa budowa składająca się z odmiennie zabarwionych warstw, mniej…

 • Wszp edu pl

  Wojciech Oczko

  Off 114

  Nasz kraj, zasobny w źródła mineralne, może się poszczycić dobrą znajomością i wyzyskaniem swoich wód leczniczych. Złożyły się na to prace wielu lekarzy, chemików i geologów. Nie przypuszczamy nawet, jakie znakomitości zajmowały się badaniem składu wód oraz icl^ przydatnością leczniczą. Ojcem polskiej balneologii był wspomniany już Wojciech Oczko, przez pewien czas nadworny lekarz króla Stefana…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wody mineralne

  Off 78

  Wokół zagadnienia wód mineralnych narosło dużo nieporozumień, a nawet przesądów. Trudności dokładnego poznania składu chemicznego rozwiązano dopiero w ostatnich latach. Działanie klimatu, jak również tru- dne do ujęcia „czynniki psychiczne chorych leczonych wodami mineralnymi, no i wreszcie powolne i rozciągnięte na długie okresy czasu działanie ? wszystko to sprawiło, że jedni uważają balneologię  za szarlatanerię,…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Politycy burzuazyjni

  1 174

  Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

Najnowsze wpisy