• 1 wszp Bydgoszcz

  Osobiste doświadczenia w indywidualnym rozwoju psy­chicznym

  Off 5

  Osobiste doświadczenia w indywidualnym rozwoju psy­chicznym Zastanówmy się teraz nad pytaniem: W jaki sposób dzieci rozwijają te różnorodne relacje? Kiedy mówimy o dojrzewaniu i kolejnych, wspólnych dla wszystkich fazach rozwoju, zakładamy pewien wrodzony po­tencjał, pewien wewnętrzny „rozkład jazdy” i wyznaczony tor, które wskazu­ją nam, kiedy i w jakim kierunku się poruszamy. Jednak wszyscy wiemy, że…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  Jak ważna jest nasza opieka dla rozwoju dziecka

  Off 4

  Jak ważna jest nasza opieka dla rozwoju dziecka Czasowa opieka jest jednak ważna nie tylko dla naszych małych pod­opiecznych. Jest ona ważna również dla nas, czasowych opiekunów. Kiedy zastępujemy rodziców, wchodzimy z dzieckiem w bardzo zażyły kontakt, co dostarcza nam wyjątkowej sposobności obserwowania go, badania i rozu­mienia. Przyjrzyjmy się zatem bliżej i prześledźmy przebieg zależności…

 • Wszp edu pl

  Fale dojrzewania

  Off 5

  Fale dojrzewania Kiedy jesteśmy z dzieckiem od momentu jego urodzenia i mamy możli­wość śledzenia rozwoju jego relacji codziennie, aż do dorosłości, niemal każ­dego dnia dostrzegamy zmiany. Widzimy, jak nowe sposoby wchodzenia w relacje na początku pojawiają się sporadycznie, potem stopniowo stają się coraz częstsze, by w końcu przeważyć nad wcześniejszym ich rodzajem na podobieństwo dużej…

 • Wszp edu pl

  Zdolność utrzymania relacji

  Off 3

  Zdolność utrzymania relacji Dziecko kiedy dorośnie i pójdzie do szkoły jest gotowe do relacji polegającej na wspólnej pracy z na­uczycielem, z entuzjazmem uczy się czytać i liczyć, akceptuje sytuację, w któ­rej nauczyciel zajmuje się wszystkimi dziećmi w klasie, a nie wyłącznie nim, i bez problemu potrafi czekać kilka godzin na matkę czy też na obiad….

 • Wszp w Warszawie

  Opieka ,,na godziny”

  Off 5

  Opieka ,,na godziny” Często uważa się, że praca czasowego opiekuna jest błaha i nie wymaga żad­nych kwalifikacji; prawdopodobnie dlatego każdy z nas kiedyś miał z nią do czynienia. Jeśli wydaje się, że wszystko jest w porządku, uważamy się za do­brych opiekunów. Jeśli zaś, co zdarza się znacznie częściej, sprawy nie ukła­dają się najlepiej, my możemy…

 • Wszp w Warszawie

  Przechować w sobie

  Off 5

  Przechować w sobie Wiele matek bardzo chciałoby całkowicie poświęcić się opiece nad swo­im niemowlęciem. Cierpią i tęsknią za dzieckiem, kiedy muszą na jakiś czas je opuścić. Obawiają się, że ono też cierpi z powodu ich nieobecności i przy­gnębia je niemożność zmiany sytuacji. Bywają też matki, które nie muszą cho­dzić do pracy, ale czują się źle…

 • Wszp Warszawa

  Nieporozumienia co do rodzaju relacji

  Off 3

  Nieporozumienia co do rodzaju relacji Zazwyczaj jeszcze mniej jasne jest dla nas to, jak dziecko rozumie swoją relację z nami; na przykład, może nas nie interesować i wtedy nie staramy się odkryć, czy pięciolatek, który przychodzi do naszej grupy zajęciowej, oczekuje od nas, żebyśmy zachowy­wali się jak jego nauczyciel, opiekun czy rodzic, a jeśli nawet…

 • Wszp Warszawa

  Różne związki z ludźmi

  Off 3

  Różne związki z ludźmi W każdym z nich nasz partner podobnie jak my rozumie związek i przez swój współ­udział przyczynia się do jego podtrzymywania. Jaki dokładnie jest jego (lub jej) udział, zależy od typu relacji, czasem od wzajemnych uzgodnień partne­rów albo też od zwyczajów obowiązujących w społeczeństwie, do którego na­leżą. Relacja mąż – żona istnieje…

 • Wszpwn kontakt

  Obdarzenie miłością

  Off 3

  Obdarzenie miłością Na podstawie fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka matka może ocenić, czy „wykonanie planu” przebiega prawidłowo. Jest dobrym znakiem, kiedy około połowy pierwszego roku życia dziecko rozwija przywiązanie do osoby matki, rozpoznaje ją, poszukuje jej i stopniowo coraz bardziej reaguje na jej odejście i nieobecność. Empatyczna matka rozpoznaje i rozumie sposo­by reagowania swego dziecka….

 • Wszpwn kontakt

  Różne rodzaje relacji

  Off 4

  Różne rodzaje relacji Gdyby ktoś zapytał, o nasze doświadczenia z dziećmi, zapewne pomyśleli­byśmy o różnych możliwych rodzajach kontaktu, jakie mogliśmy mieć z nimi: jako opiekunowie, wychowawcy, bibliotekarze w bibliotece dla dzieci, dru­howie na obozach, nauczyciele, pediatrzy, pielęgniarki dziecięce. Niektórzy z nas pracowali w przedszkolu lub innym ośrodku opieki dziennej, bawili się z dziećmi z sąsiedztwa,…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wzajemne ukierunkowywanie i wspieranie

  Off 4

  Wzajemne ukierunkowywanie i wspieranie Konflikt poznawczy nie tworzy form operacji, ale doprowadza do utraty równowagi, co czyni koniecznym pojawienie się aktywności poznawczej; w ten sposób konflikt poznawczy przydziela specjalną rolę czynnikowi społecznemu jako jednemu spośród wielu prowadzących do rozwoju umysłowego. Konflikt społeczno-poznawczy można obrazowo porównać do katalizatora w reakcji chemicznej: w ogóle nie jest obecny…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Zbudowanie teorii rozwoju poznawczego

  Off 4

  Zbudowanie teorii rozwoju poznawczego Okazuje się, że twierdzenie Perret-Clermont, mówiące, iż konflikt poznawczy jest mediatorem pomiędzy interakcją rówieśników a reorganizacją poznawczą, można najlepiej przetestować w sytuacjach, w których prawdopodobne są jawne przejawy konfliktu. Wydaje się, że sytuacje takie zachodzą, gdy dzieci mają dostęp do dużej liczby danych empirycznych, gdy dane te wskazują na przynajmniej dwa…

 • Wyższa szkoła zarządzania personelem

  WszPziu

  Off 34

  Wyższa szkoła zarządzania personelem Do zarządzania ludźmi trzeba mieć wysokie kompetencje. Jest to skomplikowane i wymaga doświadczenia od osoby, która podejmuje się zarządzać personelem. Oprócz doświadczenia, które nabywamy z wiekiem warto umieć także trochę teorii. Dlatego też powstała Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, w skrócie WSZP. W tej szkole wyższej nauczymy się wszystkiego, co w teorii…

 • Wszpwn kontakt

  2 wszp facebook

  Off 53

  Interesują Cię interdyscyplinarne studia? Wybierz WSZP! Coraz większa rzesza studentów decyduje się podejmować kierunki interdyscyplinarne łączące wiedzę z różnych obszarów. Na uniwersytetach za prestiżowe uważane są miedzywydziałowe studia, na których można realizować jednocześnie kilka kierunków studiów. Wymaga to olbrzymiego nakładu pracy i zaangażowania. Harmonogram zajęć jest ustalany indywidualnie pod okiem tutora. Czy jednak nie jest…

 • Wszp Warszawa

  Wszp Umk

  Off 38

  Zarządzanie personelem – gdzie się tego nauczyć? Zarządzanie personelem to podstawowe zadanie kadry kierowniczej. opanowanie tej sztuki gwarantuje sukces w pracy, wprowadzeni firmy. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem jest miejscem, gdzie opanujesz te umiejętności. Nauczysz się delegować zadania, motywować pracowników, poznasz zasady kontroli i wywierania wpływu. Te umiejętności są niezbędne do kierowania zespołem. Celem nauki w…

 • Wszp w Warszawie

  WszPWN

  Off 19

  Wyższa szkoła zarządzania personelem Wyższa szkoła zarządzania personelem jest to niepaństwowa, zawodowa szkoła wyższa. Rok założenia szkoły to 2001 rok. Swoją siedzibę ma w Warszawie. WSZP oferuje studia dwuzawodowe, ukończenie dwóch kierunków w zaledwie 4 lata. Studia mogą się też odbywać na odległość lub tradycyjnie, a wszystko to w atrakcyjnej cenie. Uczelnia ta nie posiada…

 • Wszp edu pl

  WszPlock

  Off 52

  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – co i jak Czym jest WSZP i czego możemy się tam nauczyć? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu. Niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa, założona w 2001 roku w Warszawie przez mgr inż. Janusza Przepiórskiego . Ulokowana jest na ulicy Ludwika Hirszfelda 11. Uczelnia posiada trzy kierunki kształcenia na poziomie studiów I…

 • 1 wszp Bydgoszcz

  1 wszp Bydgoszcz

  Off 61

  Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Powstała w 2001 roku prywatna uczelnia z prawem do prowadzenia trzech kierunków: socjologii, bezpieczeństwa narodowego i zarządzania. Od 2012 roku szkoła otrzymała pozwolenie na działalność nieokreśloną czasem, co jednocześnie zwolniło ją z meldowania się co pięć lat do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu przedłużenia zezwolenia. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wszp Warszawa opinie

  Off 77

  Droga do sukcesu Każda Wyższa Szkoła ma swoją specjalizację – swój kierunek, który prowadzi najlepiej i tym właśnie wyróżnia się spośród innych szkół na rynku. Dzisiaj wielu studentów bardzo zwraca na to uwagę, wybierając swoją przyszłą uczelnię. Wyższa szkoła zarządzania personelem uczy właśnie tego, jak zarządzać personelem. W dzisiejszych czasach zarządzanie ma ogromne znaczenie, ponieważ…

 • 1 wszp Bydgoszcz, Wszp edu pl, Wszp w Warszawie, Wszp Warszawa, Wszpwn kontakt, Wyższa szkoła zarządzania personelem

  Wszp edu pl w Warszawie

  Off 55

  Sukces w życiu Wiele młodych lub starszych osób marzy aby odnieść sukces w życiu. Niektórzym kojarzy się, że jak ktoś jest bardzo bogaty, wykształcony i atrakcyjny to odniósł sukces w życiu. Ale często takie osoby popadają w depresje, ponieważ większość rzeczy robili dla kogoś, a nie to co podpowiada im serce. Na co więc warto…

Najnowsze wpisy