Edukacja i Nauka

BADANIA NAD SPOSTRZEGANIEM OSÓB

Off 7
BADANIA NAD SPOSTRZEGANIEM OSÓB
1 vote, 8.00 avg. rating (118% score)

BADANIA NAD SPOSTRZEGANIEM OSÓB

Proponowana teoria za punkt wyjścia do analizy procesów afektywno-ewaluatywnych przyjmuje badania nad spostrzeganiem osób. W swej klasycznej pracy Asch (1946) przedstawił dwa konkuren­cyjne modele tworzenia ewaluatywnych ocen globalnych: model konfiguratywny i model elementowy (analityczny). Żaden z nich z perspektywy współczesnych standardów nie jest poznawczo do­pracowany, ale oba są przydatne jako podstawa teorii bardziej szczegółowych. Model konfiguratywny, opierający się na założeniach teorii postaci (Gestalt), przyjmuje, że oceny globalne mają charakter całościowy: cała konfiguracja atrybutów personalnych warunkuje spostrzegany „trzon osobowości”. Spostrzegana na podstawie całościowej oceny globalnej jedność osobowości danej osoby wynika ze spostrzegania współzależności między poszczególnymi cechami. Głównym czynnikiem skłaniającym do formułowania jednolitej oceny globalnej jest, według Ascha (1946), występowanie cech centralnych czy też podstawowych: „Cały system realacji określa, która [cecha] będzie centralna […]. Dopiero gdy znajdziemy tę cechę centralną, mamy pewność, że zbliżamy się do zrozumienia danej osoby” .Zilustrujmy to przykładem: załóżmy, że starasz się „uchwycić istotę” nowej koleżanki, która często sprawia wrażenie osoby niekon­sekwentnej, rozkojarzonej, której zachowania nie podobna przewidzieć, która miewa dziwaczne pomysły i ma skłonność do obsesji.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie