Edukacja i Nauka

Człowiek samowiedny

Off 10
Człowiek samowiedny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Człowiek samowiedny

Koncepcja alternatywna. Człowiek hubrystyczny jest człowiekiem realnym zarówno przekazy historyczne, jak i literatura piękna oraz badania empiryczne wykazują, że wielu ludzi przypisuje sobie nieprzeciętną osobowość i nieprzeciętne dokonania, że broni nierealistycznego obrazu „ja” za pomocą, metod totalitarnych. Takie zachowanie odnosi się do różnych tradycji kulturowych i do różnych okresów historycznych, W poprzedniej części tego rozdziału przedstawiłem typ modal- ny człowieka hubrystycznego, pomijając jego wewnętrzne zróżnicowania.

Obecnie przeciwstawię mu koncepcję człowieka samowiednego, który przyjmuje postawę badawczą wobec siebie, który próbuje realistycznie opisać swoją osobowość i swoje czyny, który stara się poznać własne możliwości i ułomności. Takie samopoznanie służy zwiększeniu wolności osobistej i auto- kreacji. Pozwala bardziej racjonalnie działać w zmiennym świecie. Jednocześnie rodzi trudności emocjonalne i społeczne.

We współczesnych czasach, w których dominuje nurt demo- krytejski, a ideały sokratejskie nie zyskały większego uznania, ludzie dość rzadko podejmują próby samopoznania, dość rzadko starają się realistycznie opisać własną osobowość i własne przekonania. Typ człowieka samowiednego jest znacznie rzadszy niż typ człowieka hubrystycznego. Taka sytuacja nie musi jednak trwać zawsze. Niektórzy futurologowie przewidują, że w przyszłości, gdy człowiek zaspokoi w pełni potrzeby materialne i potrzeby bezpieczeństwa, powróci do ideałów sokratejskich i samopoznanie stanie się wartością naczelną.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie