Szkoła

Dylemat Sokratesa

Off 22

Jednym z dylematów współczesnego człowieka jest problem, który będę nazywał dylematem Sokratesa. Przyjąłem takie nazewnictwo nie dlatego, że filozof ten wahał się, czy poznawać siebie, ale dlatego, że w naszej kulturze z nazwiskiem Sokratesa wiąże się cała problematyka samopoznania.

W dylemacie tym dane są dwie opcje: pierwszą z nich jest wybór wzoru osobowego człowieka hubrystycznego, drugą zaś wybór człowieka samowiednego. W rzeczywistości takich opcji może być więcej, jednak dla uproszczenia już i tak zawiłych rozważań ograniczymy się tylko do tych dwóch. Dylemat ten przedstawiłem w tabeli 15.2. Każda z opcji prowadzi do pewnych wyników, które są wielowymiarowe. W macierzy podałem tylko najważniejsze z nich. Zadanie to – podobnie jak każdy dylemat – zawiera pewien poziom ryzyka. Jego miarą jest subiektywne prawdopodobieństwo otrzymania wyniku niepożądanego, czyli możliwość niepowodzenia.

Konsekwencje każdej opcji są dość klarowne. Wybór wzoru człowieka hubrystycznego zapewnia – z określonym prawdopodobieństwem – poczucie bezpieczeństwa. Staje się źródłem obronnej samoakceptacji. Opcja ta nie zawsze prowadzi do tak korzystnych wyników. W pewnych okolicznościach, które przedstawiłem wcześniej, hubrysta może przeżywać kryzysy. Dążenia do iluzorycznej ponadprzeciętności skończą się auto- destrukcją.

Wybór wzoru człowieka samowiednego prowadzi do odmiennych konsekwencji. Najważniejszą z nich jest rozszerzenie zakresu osobistej wolności i możliwość kształtowania osobowości według własnego projektu. W warunkach niesprzyjających człowiek doznaje cierpienia. Może zrezygnować z aktywnego życia.

Rozwiązywanie dylematu Sokratesa nie polega na wyborze między dobrem a złem (czy taki prosty wybór jest w ogóle możliwy w ludzkiej egzystencji?), ale między opcjami, z których każda stanowi mieszaninę wartości pozytywnych i war- 442 tości negatywnych.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie