Nauka

Fale dojrzewania

Off 35

Fale dojrzewania

Kiedy jesteśmy z dzieckiem od momentu jego urodzenia i mamy możli­wość śledzenia rozwoju jego relacji codziennie, aż do dorosłości, niemal każ­dego dnia dostrzegamy zmiany. Widzimy, jak nowe sposoby wchodzenia w relacje na początku pojawiają się sporadycznie, potem stopniowo stają się coraz częstsze, by w końcu przeważyć nad wcześniejszym ich rodzajem na podobieństwo dużej fali, zalewającej wierzchołek swojej poprzedniczki. Cza­sami jednak obserwujemy również ponowne wychodzenie na powierzchnię wcześniejszych typów relacji. Niektóre kolejne zmiany zachodzą tak szybko i energicznie, że z ledwością nadążamy z ich obserwacją. Kiedy indziej znów zdarzają się chwilowe zastoje lub powroty do relacji wcześniejszego typu. Rozwój dziecka przebiega według indywidualnego wewnętrznego wzaje­mnego oddziaływania fal: płynących do przodu i cofających się. Każde dziec­ko dysponuje indywidualnymi sposobami rozwijania relacji, a jednoczenie podlega określonym, wspólnym dla wszystkich fazom następujących po so­bie fal dojrzewania. Ponieważ właściwości tych fal objawiają się najpełniej w fazach szczytowych, najczęściej opisuje się je właśnie w tej postaci. Dla uproszczenia opisu pominiemy wiele indywidualnych wariantów i skoncen­trujemy się na tym, co jest dla nich najbardziej typowe i co dla wszystkich wspólne.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie