Nauka

Graffiti i nie tylko…

Off 210

Teenage girl standing in classroom. Doing exercise on blackboard. Side viewW każdej miejscowości można zobaczyć na murach domów mieszkalnych albo budynków instytucji publicznych napisy, głoszące hasła obraźliwe dla grup mniejszości etnicznych lub wyznaniowych. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo nawołuje do dyskryminacji i nienawiści, co może doprowadzić do czynnej agresji.

Ostatnio powstało wiec wiele projektów, których celem jest edukacja na temat przeciwdziałania nietolerancji i ksenofobii. Edukacja ta jest skierowana nie tylko do młodzieży, ale również do pedagogów, powinni oni umieć wpleść do nauczania poszczególnych przedmiotów tematy różnic pomiędzy ludźmi i poszanowania dla tych, którzy są inni.

Edukacja taka przydałaby się także politykom i dziennikarzom, którzy często w mniej lub bardziej zawoalowany sposób posługują się „mową nienawiści” w wypowiedziach na temat imigrantów, ludzi innych wyznań, osób o odmiennej orientacji seksualnej.

Edukacja dla tolerancji jest podstawowym warunkiem rozwoju wielonarodowościowej i wielokulturowej Zjednoczonej Europy.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie