Nauka

Istnieje związek pomiędzy tym, co matka je podczas ciąży

Off 73

Istnieje również związek pomiędzy tym, co matka je podczas ciąży, a rozwojem umysłu dziecka. Od trzech miesięcy przed narodzeniem do sześciu miesięcy po narodzeniu niemowlę jest bardzo wrażliwe na nie|dobory w odżywianiu. Uszkodzenie komórek mózgowych, które nastę|puje w wyniku braku wystarczającej ilości witamin w organizmie, bra|

ku białka oraz innych niezbędnych pierwiastków, może okazać się nieodwracalne. Nie można tego naprawić nawet wówczas, gdy starsze dzieci są odżywiane prawidłowo.

Nie dotyczy to większości dzieci żyjących w krajach bogatych na Zachodzie, lecz istnieje jako poważny problem w krajach Trzeciego Świata. Podczas ciąży wszystkie matki muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisanej diety i jedzeniu wyrównanych posiłków składających się ze świeżych, właściwie przyrządzonych potraw. Po urodzeniu najlepszym pokarmem dla dziecka jest mleko matki, które sprzyja rozwojowi ko|mórek mózgowych. Mleko krowie, dla przeciwstawienia, sprzyja szyb|kiemu rozwojowi ciała i buduje mięśnie. Inne korzyści karmienia pier-sią, które udowodnił przodujący naukowiec w tej dziedzinie, profesor Stig Sjolin ze Szwecji, dotyczą ochrony przed zakażeniami, zmniejszo|nego ryzyka chorób alergicznych, jak wyprysk, mniejszych szans wystą|pienia otyłości oraz lepszego stosunku między matką i dzieckiem.

Na koniec powinienem wspomnieć, iż znane są wyraźne dowody na istnienie związku pomiędzy kolejnością urodzeń a rozwojem inteli|gencji. Badania przeprowadzone przez Anne Roe na początku lat pięć|dziesiątych obejmowały analizę cech najznakomitszych naukowców w Stanach Zjednoczonych. Spośród wielu kwestii godnych uwagi bada|nia wyłoniły jeden fakt, a mianowicie, że 53% badanych było dziećmi pierworodnymi, kilku innych było w rezultacie pierworodnymi, jako że poprzednie dziecko zmarło, natomiast większość pozostałych miało róż|nice wieku średnio 5 lat między nimi a pozostałymi braćmi bądź siostrami.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie