Aktualności

Kształtowanie moralnej świadomości

Off 44

Kształtowanie moralnej świadomości

Taka wizja ostatecznych celów współczesnej nauki przywodzi na myśl analogię programu, być może nazbyt minimalistycznego, lecz jakże adekwatnego w stosunku do obecnego kształtu ludzkiego świata, który przedstawił w swojej etyce Tadeusz Kotarbiński twierdząc, że nie jest człowieczym obowiązkiem moralnym przysparzanie szczęścia, jest nim natomiast redukowanie cierpień.

Troska o kształt przyszłej rzeczywistości ludzkiej zostaje integralnie powiązana z zagadnieniem tworzenia świata ludzkich wartości. Mamy wrażenie, że nauki przyrodnicze, te, których przedmiotem jest człowiek, mogłyby w powyższej kwestii zdziałać niejedno. Jednakże muszą one przekroczyć nie osiągnięty dotąd próg nasycenia wiedzą w zakresie funkcjonowania substruktur systemu nerwowego, jak i wytworzenia na bazie tej wiedzy bardziej precyzyjnego obrazu jego działania jako całości. Wówczas, być może, dałoby się zaktywizować te pokłady psychiki ludzkiej, które mogą wytworzyć swoistą infrastrukturę dla zachowań głęboko humanitarnych.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z faktu, że zachowania te nie są odłączne od warunków egzystencji człowieka, w tym społecznych jej determinantów. Są jednak podstawy, by sądzić, że i niezależnie od tych warunków, ewolucja ukształtowała genetycznie homo sapiens jako gatunek zdolny do specyficznych, tj. różnych od innych gatunków żywych, sposobów zachowań, w tym do świadomego przyjmowania postaw solidarnościowych i al- truistycznych. Takie też możliwości kształtowania owych postaw

i wpływania na nie mamy na myśli, mówiąc o celach nauk przyrodniczych w przyszłości. Na razie pozostają jednak działania w sferze możliwej. Stanowi je zapewne całość zabiegów skierowanych na kształtowanie moralnej świadomości człowieka.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie