Wszp w Warszawie

Lis-Turlejska i jej metoda

Off 8
Lis-Turlejska i jej metoda
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Lis-Turlejska i jej metoda

Modalna w pierwszej grupie wynosi 3-4 cechy podobne, a analogiczna modalna w grupie drugiej 7-8 cech. Są to różnice istotne.

Metoda zastosowana przez Lis-Turlejską jest bardziej realistyczna: nie wymaga wprowadzania fikcyjnych danych o innych ludziach, co budzi opory etyczne. Jej wadą jest to, że •- w przeciwieństwie do metody Griffitta – pozwala jedynie określić korelację między podobieństwem a sympatią nie pozwala jednocześnie wyodrębnić czynników regulujących i regulowanych, co było zaletą metody Griffitta. Fakt, że różne metody prowadzą do tych samych wyników, jest godny uwagi.

Mimo iż większość badań potwierdza hipotezę podobieństwa (por. Karyłowski, 1975 Reykowski, 1979 Wylie, 1979), ostrożny naukowiec nie może pominąć faktów z nią sprzecznych. Zgadzam się z opinią wyrażoną kiedyś przez Darwina, że stosunek wobec danych zaprzeczających świadczy o dojrzałości uczonego. W naszym przypadku wyniki częściowo ne- 356 gatywne wskazują na ograniczenia hipotezy podobieństwa i na

zasadność hipotezy komplementarności. Omówię dwa takie eksperymenty. W interesującym eksperymencie przeprowadzonym przez J. Palmera i D. Byrne’a (1970) okazało się, że osoby dominujące darzyły większą sympatią partnerów również dominujących, co potwierdza hipoteezę podobieństwa. Jednocześnie jednak osoby uległe („submisywne”) bardziej lubiły partnerów dominujących, co świadczy o dążeniu do uzupełniania się. Zbliżone wyniki otrzymali C. Hendrick i H. Brown (1971). Stwierdzili oni, że wprawdzie introwertycy darzą większą sym-patią ekstrawertyków, ale ekstrawertycy preferują ludzi, których również oceniają jako ekstrawertyków.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie