Wiedza

Organizacja służby melioracyjnej i spółki wodne

Off 229

szkola, wiedza oraz edukacja (7)Urządzenia melioracji podstawowych konserwuje służba melioracyjna utrzymywana na koszt państwa. Prace te finansuje urząd wojewódzki. Opieka nad urządzeniami i kontrola prac konserwacyjnych należy do wojewódzkiego zarządu inwestycji rolniczych, który do tych celów ma zorganizowane oddziały rejonowe. Prace konserwacyjne oraz remonty urządzeń melioracji podstawowych wykonują przedsiębiorstwa konserwacji i eksploatacji, z którymi wojewódzka służba melioracyjna zawiera odpowiednie umowy. Przedsiębiorstwa te konserwują też urządzenia melioracji szczegółowych na zmeliorowanych kompleksach, gdzie występuje dużo kanałów, rowów i budowli melioracyjnych. Prace te zalecają na swój koszt państwowe gospodarstwa rolne lub spółki wodne, zrzeszające uspołecznione i indywidualne gospodarstwa rolne. Według przepisów ustawy Prawo Wodne z 22 X 1974 r. eksploatacja i utrzymanie w sprawności urządzeń melioracji szczegółowych należy do właścicieli zmeliorowanych gruntów. Urządzenia melioracyjne tworzą jednolitą sieć, w której niesprawność jakiegoś elementu powoduje ujemne skutki czasem dla wielu użytkowników gruntów. Dlatego ustawa stwarza obowiązek wspólnej konserwacji i napraw urządzeń melioracyjnych przez wszystkich zainteresowanych właścicieli i użytkowników gruntów.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie