Szkoła

Przechować w sobie

Off 14

Przechować w sobie

Wiele matek bardzo chciałoby całkowicie poświęcić się opiece nad swo­im niemowlęciem. Cierpią i tęsknią za dzieckiem, kiedy muszą na jakiś czas je opuścić. Obawiają się, że ono też cierpi z powodu ich nieobecności i przy­gnębia je niemożność zmiany sytuacji. Bywają też matki, które nie muszą cho­dzić do pracy, ale czują się źle nawet wtedy, gdy od czasu do czasu czy regu­larnie opuszczają swoje dziecko na kilka godzin. Pamiętajmy, że niemowlęta nie potrzebują idealnej opieki macierzyń­skiej . Potrzebują macierzyństwa wystarczająco dobrego. Chodzi o to, by opie­ka matki umożliwiła niemowlęciu ustanowienie i utrzymanie relacji z nią. A to nie zależy jedynie od ilości poświęconego mu czasu, ale od tego, w jaki sposób matka opiekuje się nim, kiedy są razem, i czy potrafi psychicznie „przechować w sobie” dziecko, kiedy z nim nie przebywa, a także od tego, jak pomaga mu znosić okresy, kiedy z nim nie jest. Nie bez znaczenia jest na przy­kład, jakiego rodzaju zastępczą opiekunkę matka wybiera, jakich udziela jej wskazówek, jak aranżuje przekazanie jej opieki nad dzieckiem, czy jest to sta­le ta sama osoba, czy dziecko pozostaje w znanym sobie otoczeniu. Macie­rzyństwo wystarczająco dobre zależy od kombinacji tych czynników, jak również od natury samego niemowlęcia, bowiem niemowlęta różnią się w swoich możliwościach korzystania z opieki matczynej. Ich indywidualne wymagania także bywają różne i zmieniają się od czasu do czasu, na przykład w trakcie choroby.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie