Wiedza

Różne związki z ludźmi

Off 61

Różne związki z ludźmi

W każdym z nich nasz partner podobnie jak my rozumie związek i przez swój współ­udział przyczynia się do jego podtrzymywania. Jaki dokładnie jest jego (lub jej) udział, zależy od typu relacji, czasem od wzajemnych uzgodnień partne­rów albo też od zwyczajów obowiązujących w społeczeństwie, do którego na­leżą. Relacja mąż – żona istnieje na całym świecie, ale są przecież znaczące kul­turowe i indywidualne różnice w tym, czego oczekują małżonkowie po związku, jaki ma być udział każdego z nich, by związek utrzymać, i w jakim stopniu ich wkład jest taki sam bądź różny i uzupełniający się. W naszych relacjach z dziećmi często nie myślimy w podobny, jednozna­czny sposób. Bywa, że nie do końca jesteśmy pewni, jaka jest istota i funkcja naszej roli wobec nich; na przykład, kiedy kto na pewien czas, powierzył nam opiekę nad dzieckiem, możemy odnosić się do tego dziecka jak do rówieśnika-towarzysza zabaw, ale nie potrafimy myśleć o sobie samych jako o chwilowych zastępczych rodzicach. Możemy się wtedy z nim bawić lub oglądać telewizję, ale nie bardzo nam się udaje dopilnować, by zachowywało ono bezpieczne reguły i poszło w porę spać.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie