Edukacja i Nauka

SCHEMATY SPOŁECZNE

Off 6
SCHEMATY SPOŁECZNE
1 vote, 4.00 avg. rating (78% score)

SCHEMATY SPOŁECZNE

Schematy społeczne organi­zują wiedzę i oczekiwania dotyczące bodźców należących do pewnych społecznie zdefiniowanych kategorii. Z pojęciowego punktu widzenia należy odróżnić terminy „schemat” i „kategoria”: kategoria obejmuje elementy pewnej klasy, schemat natomiast — własności typowe dla tej kategorii. W niniejszej pracy będziemy starali się posługiwać terminem „kategoria” przy analizie klasyfikacji, terminem zaś „sche­mat” przy analizie wiedzy na temat atrybutów (por. J. Mandler,1979).Ostatnio zorientowane poznawczo badania w psychologii społecznej wykazały, że percepcją, pamięcią i wnioskowaniem rządzą w znacznej mierze kategoryzacje i schematy społeczne, które upraszczają prze­twarzanie informacji (przykładowe badania: Cantor, Mischel, 1979; Markus, 1977; prace przeglądowe: Hastie, 1981; Taylor, Crocker, 1981; komentarze: Fiske, Linville, 1980). Poznawcze funkcje katego­ryzacji i schematyzacji stanowią uzupełnienie konfiguratywnego modelu spostrzegania osób, kiedy chcemy go zastosować do analizy interper­sonalnych reakcji afektywnych.Warto odnotować, że do niedawna badania nad poznaniem społecznym na ogół pomijały afekt (por. Fiske, 1981; Higgins, Kuiper, Olson, 1981; Zajonc, 1985). Z praktycznego punktu widzenia, afekt często jest powodem, dla którego schematy społeczne odgrywają tak ważną rolę. Na przykład wiele nowszych prac sugeruje, że skategory­zowane jednostki będą spostrzegane i zapamiętywane w sposób zniekształcony, pomija wszelako ewaluatywne implikacje tych właśnie zniekształceń. W realnych interakcjach interpersonalnych afekt (ewa- luacja) jest co najmniej równoważny poznaniu (schematom).

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie