Edukacja i Nauka

SPECYFICZNE KOMPONENTY

Off 6
SPECYFICZNE KOMPONENTY
1 vote, 9.00 avg. rating (128% score)

SPECYFICZNE KOMPONENTY

Nasz wysiłek koncentruje się w szczególności na specyficznych komponentach afektu i poznania. W przypadku afektu nasze obecne propozycje ograniczają się do sądów ewaluatywnych dotyczących sympatyczności (likability), przyjemności (pleasantness), życzliwości (favorability) itp. Wprawdzie afekt może obejmować złożony kompleks emocji opartych na pobudzeniu, jako użyteczny punkt wyjścia przyjęliś­my analizę prostej wersji afektu (tj. ewaluacji). Znaczy to, że wszystkie taksonomie afektu, które omawiamy, mają za podstawę wymiary przyjemny/nieprzyjemny albo walencję. Inne dymensje opierają się często na kryterium pobudzenia (arousat) lub intensywności (intensity). Na obecnym etapie rozważań nie spodziewamy się, aby nasze podejście uległo zmianie przy zastosowaniu do bardziej złożonych emocji opartych na pobudzeniu. Podobnie — odwołujemy się tylko do niektórych ograniczonych aspektów poznania. Jak będzie można się przekonać, koncentrujemy się przede wszystkim na procesach katego­ryzacji i wydobywania z pamięci (patrz Fiske, 1981 i 1982, gdzie przedstawiono szczegółowe uzasadnienie obu punktów). Wprawdzie obecne rozważania koncentrują się na wymienionych wyżej aspektach afektu i poznania, to omawiany model ma potencjalnie większy zakres zastosowania.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie