Wszp edu pl

Wojciech Oczko

Off 129
Wojciech Oczko
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka30.jpgNasz kraj, zasobny w źródła mineralne, może się poszczycić dobrą znajomością i wyzyskaniem swoich wód leczniczych. Złożyły się na to prace wielu lekarzy, chemików i geologów. Nie przypuszczamy nawet, jakie znakomitości zajmowały się badaniem składu wód oraz icl^ przydatnością leczniczą. Ojcem polskiej balneologii był wspomniany już Wojciech Oczko, przez pewien czas nadworny lekarz króla Stefana Batorego, a później Zygmunta III Wazy. Jemu to zawdzięczamy pierwsze monografie o źródłach mineralnych Polski. Nazywano je dawniej ?cieplicami”. W zapiskach tych spotykamy także pogląd oparty na dociekaniach filozofów starożytnych o pochodzeniu wód mineralnych. Sądzili oni, że we wnętrzu Ziemi płonie stale ogień podsycany siarką. Ogień ten powoduje ustawiczny ruch podziemny, który wypycha na powierzchnię wody cieplicze. Siarka więc, jak to powiadali greccy filozofowie, jest ?ogniów wieczną przyczyną” i sprawia, że najwięcej jest źródeł siarczanych. Oczko w swej książce zatytułowanej Cieplice opisuje takie uzdrowiska, jak Krynica, Iwonicz, Swoszowice i inne, stwierdzając, iż wody mineralne stanowią naturalne lekarstwo przewyższające wszelkie sztuczne środki 1 mikstury.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie