Wiadomości

Wzajemne ukierunkowywanie i wspieranie

Off 50

Wzajemne ukierunkowywanie i wspieranie

Konflikt poznawczy nie tworzy form operacji, ale doprowadza do utraty równowagi, co czyni koniecznym pojawienie się aktywności poznawczej; w ten sposób konflikt poznawczy przydziela specjalną rolę czynnikowi społecznemu jako jednemu spośród wielu prowadzących do rozwoju umysłowego. Konflikt społeczno-poznawczy można obrazowo porównać do katalizatora w reakcji chemicznej: w ogóle nie jest obecny w końcowym produkcie, ale jest niezbędny jeśli reakcja ma mieć miejsce. Dlatego też, gdy Piaget patrzy na interakcję rówieśników, poszukuje danych przemawiających za brakiem równowagi, tj. za konfliktem poznawczym. Nie jest on zainteresowany opisywaniem czy wyjaśnianiem procesów interakcji społecznej jako całości. Teoria Piageta jest najbardziej pomocna w wyjaśnianiu tych sytuacji, w których konflikt poznawczy jest wyraźnie i jawnie wyrażony w zewnętrznych zachowaniach społecznych, na przykład w sporach na argumenty. Jednakże w sytuacjach, gdy konflikt nie jest widoczny, a wzajemne ukierunkowywanie i wspieranie są oczywiste, jego teoria dostarcza niewielu wskazówek odnośnie do roli czynników społecznych w rozwoju. Na szczęście pisma Wygotskiego dają możność wglądu w poznawczą wartość tego rodzaju interakcji rówieśników.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie