Aktualności

Zasada współzmienności

Off 354

Jeśli jednak uczeń ten rozwiązał trudne zadanie, ale jednocześnie wiadomo, że dawniej doznawał niepowodzeń w procesie wykonywania najprostszych równań, to najbardziej prawdopodobne stają się przyczyny zewnętrzne, takie jak przypadek czy pomoc kolegi (atrybucja zewnętrzna). Stosowanie zasady współzmienności jest możliwe jedynie w takich sytuacjach, w których ludzie wykonują serię działań rozłożonych w czasie.

W wielu wypadkach człowiek nie ma ani możliwości, ani motywacji, aby poszukiwać sekwencji informacji. Dysponuje tylko wynikami pojedynczej obserwacji, która może mu pomóc wyjaśnić zachowanie. W takich okolicznościach ludzie kierują się zasadą konfiguracji. Rola, jaką przypisują danej przyczynie w wywołaniu danego efektu, zależy od konfiguracji możliwych przyczyn mówiąc dokładniej, jeśli zdają sobie sprawę z tego, że wchodzą w grę inne czynniki, obniżają znaczenie danej przyczyny ich wyjaśnienia stają się mniej pewne.

Chciałbym przytoczyć dwa przykłady, które zilustrują te ogólne twierdzenia. W pierwszej sytuacji urzędnik wysokiego szczebla zmienił poprzednią decyzję negatywną na decyzję pozytywną. W sytuacji drugiej to samo zrobił urzędnik niskiego szczebla.

Jak wykazują badania, zwykli ludzie całkowicie inaczej wyjaśniają zachowanie urzędników. Analizując nową decyzję: urzędnika wysokiego szczebla, biorą pod uwagę jedynie czynniki wewnętrzne, takie jak jego życzliwość wobec obywatela.. W zasadzie wykluczają czynniki zewnętrzne, takie jak nacisk, grupy. W wypadku urzędnika niskiego szczebla sprawy się- komplikują, ponieważ wchodzą w grę zarówno przyczyny wewnętrzne, jak i przyczyny zewnętrzne. Urzędnik ten mógł zmienić decyzję pod wpływem presji społecznej lub pod wpływem postawy altruistycznej.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie