Wiadomości

Zbiegi stosowane przez psychologów

Off 90

Gdyby zawsze informowali oni o prawdziwym celu eksperymentu, gdyby nie uciekali się do niewinnego podstępu, gdyby zrezygnowali z błędnych ocen, to nie mogliby osiągnąć planowanych celów współczesna wiedza o samopoznaniu niewiele różniłaby się od wiedzy dziewiętnastowiecznej. Odkrywanie ludzkiej osobowości wiąże się z pewnymi kosztami.

Zresztą koszty te – jak podkreślają pragmatyści – są nie- .394 wielkie. Ogromna większość psychologów i socjologów stosuje różnorodne zabiegi z rozwagą i dużą odpowiedzialnością. Po skończeniu badań wszelkie zabiegi manipulacyjne i wszelkie rodzaje postępu zostają wyjaśnione (procedura debriefing). Dzięki temu nie wywołują one negatywnych skutków. Człowiek, który wchodzi do współczesnego laboratorium, nie może obawiać się niczego spotyka go jedynie życzliwość i serdeczność.

Inaczej oceniają to zjawisko rygoryści (fundamentaliści). Zwracają oni uwagę, że wiele zabiegów eksperymentalnych, takich jak zaniżanie samoocen ludzi, wywołuje lęk i cierpienie. Jeśli psycholog powie, że osoba badana jest nieatrakcyjna społecznie, że cechuje ją mały stopień krytycyzmu i nieoryginalne myślenie, to te fałszywe informacje wpływają na zmianę osobowości, chociaż zmiana ta może nastąpić dopiero po pewnym czasie. Rygoryści uważają, że procedura odwoływania tych informacji pod koniec eksperymentu z reguły jest nieskuteczna, ponieważ człowiek większą wagę przypisuje do początko-wych danych niż do danych końcowych (por. Brzeziński, 1978).

Zgodnie z tym stanowiskiem w laboratorium muszą obowiązywać te same zasady etyczne, co w życiu codziennym.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie