Nauka

Zjawisko faworyzacji subiektywnej

Off 274

W kontaktach z rówieśnikami i przyjaciółmi człowiek dostrzega swą odrębność i niepowtarzalność. Przypisuje innym cechy, których sam nie posiada. Jak powiedziałem poprzednio, takie postępowanie rodzi często zjawisko faworyzacji subiektywnej. Ogólnie rzecz biorąc, realistyczna ocena siebie ułatwia realistyczną ocenę innych

i wzbudza szacunek otoczenia. Samowiedność wpływa na akceptację jednostki przez otoczenie. Jak już stwierdziłem, człowiek hubrystyczny, podkreślając swoją ponadprzeciętność, ma znaczne trudności z uzyskaniem szacunku innych. Ludzie nie lubią jednostek, które się wywyższają, które zabrązawiają siebie. Często unikają ich i są agresywni. Tymczasem realistyczny i krytyczny stosunek do własnej osoby, który charakteryzuje człowieka samowiednego, ułatwia mu zdobycie akceptacji społecznej i popularności osobistej. Samowiedza pełni więc różnorakie funkcje w życiu osobistym i instytucjonalnym. Można by ją nazwać pośrednikiem między środowiskiem a czynem jednostki.

Źródła cierpienia. Prawda o samym sobie wpływa na ludzką biografię. Staje się źródłem wolności i mądrości, umożliwia samorozwój i racjonalne działanie w niepewnym świecie. Jednocześnie w pewnych okolicznościach wywołuje negatywne skutki: rodzi ujemne emocje, lęk i rezygnację staje się źródłem cierpienia. Człowiek samowiedny nie posiada pancerza hubrystycznego, który – jak wszelkie mity i iluzje – broni przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami. Na te negatywne skutki samowiedzy zwracali już uwagę pisarze, tacy jak Goethe czy Russell.

W jakich warunkach samowiedność prowadzi do negatywnych skutków?

Warto wymienić kilka takich sytuacji. W procesie samopoznania jednostka może odkryć, że istnieją ogromne rozbieżności między „ja realnym” a „ja idealnym”, że jednocześnie jej możliwości są dość małe. Te istotne różnice między tym, jaka jest, a tym, jaka chciałaby być, nie dają żadnych szans samorozwoju.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie